Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Събитието в медиите
Лектори
 • Томислав Дончев

  Томислав Дончев

  Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

  Томислав Дончев има магистърска степен по философия във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Завършва и втора специалност – журналистика. По късно, през 2006г., получава и втора магистърска степен по стопанско управление от същия университет. През 1998 г. Томислав Дончев специализира политически науки в Международното лятно училище по политически науки и международни отношения в Полша. През 2001 г. специализира “Подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми” в Института в Негев, Израел. През 2005г. завършва курс по бизнес менторинг в Академията по бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания. В периода 1995 – 2000г. работи като доброволец, член на ръководството и служител в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката; бил е сътрудник и на агенция за социологически изследвания.През 1997-1999г. работи като учител в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в град Велико Търново, където преподава психология, логика, етика, философия. През 1999-2000г. е редактор в Радио Габрово. През 2000-2004г. е изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово, а през 2004-2007 работи като програмен директор в Институт „Отворено общество“.През 2007г. е избран за кмет на Габрово. Основен приоритет в работата му като кмет е привличането на външно финансиране и разработването на качествени проектни предложения, с които Община Габрово се утвърждава като един от най-успешните бенефициенти в България по отношение управление на проекти с европейско финансиране във всички сфери на социално-икономическия живот. Само за две години са подготвени 21 проектни предложения, от които 19 са получили финансиране.През март 2010г. става министър по управление на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов. В периода май 2013 – май 2014 г. е народен представител от ГЕРБ в 42-то Народно събрание. В периода май – ноември 2014 г. е член на Европейския парламент от групата на ЕНП / ГЕРБ. Избран е за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика на 7 ноември 2014 г. от 43-ото Народно събрание.

 • Гинка Чавдарова

  Гинка Чавдарова

  Изпълнителен директор на НСОРБ

  Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ)

  Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ) от създаването му през 1996 г. Завършила Икономическа кибернетика в Киевския държавен институт. Доктор по икономика. Експерт в областта на регионалното развитие, местното самоуправление и общинските финанси.

 • Душица Перишич

  Душица Перишич

  Изпълнителен директор на Асоциация на единиците на местно самоуправление на Република Македония (ZELS), член на NALAS

  NALAS/ ZELS

 • Валери Борисов

  Валери Борисов

  Заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията

  МТИТС

  Валери Борисов има над 15-годишен опит в ИТ бизнеса, заемайки ключови позиции в редица водещи компании в бранша. От 2010 оглавява дирекция „Електронно управление” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като отговаря пряко за разработката и актуализирането на политиките и програмите по информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационните системи у нас. От октомври 2011 г. заема поста заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Ираван Хира

  Ираван Хира

  Генерален директор

  HPE България

  Ираван Хира работи в HPE България повече от 14 години и е с най-ефективната експертиза за продажби за всички тези години, включително и  постигането на прогресивно нарастващи квоти, разнообразие  и по-високо ниво на бизнес клиентите. Той разработва стратегии за бизнес, свързан с промишлеността , планира да увеличи портфейла, пазарния  дял и удовлетвореността на клиентите.

 • Божидар Божанов

  Божидар Божанов

  Съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, Румяна Бъчварова

  Божидар Божанов е старши софтуерен инженер и архитект с голям опит в сфери като телекомуникациите, електронното управление, навигационните системи и др. Лектор е на много технологични конференции. Като съветник на вицепремиера е отговорен за електронното управление и за гарантирането на устойчивостта на изгражданите софтуерни системи.

 • Антон Герунов

  Антон Герунов

  Началник на Политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

  Секретар на Съвета за административната реформа

  Антон Герунов е началник на политическия кабинет на заместник министър- председателя по коалиционна политика и публична администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, както и Секретар на Съвета за административната реформа. Занимава се с координация на политиките по електронно управление, административна оптизимация и прозрачност чрез отворени данни. Има опит в частния сектор като международен бизнес консултант, ръководител проекти, както и в публичния като икономически съветник на министър-председателя и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Антон Герунов има защитен докторат по икономика и е преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 • Ирена Първанова

  Ирена Първанова

  Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“

  Администрация на Министерския съвет

  Ирена Първанова е ръководител на оперативните програми „Добро управление“, „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“ и директор на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет. Изпълнява длъжността директор на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в АМС в периода 2010 – 2015 г. Има над десет години опит в областта на предприсъединителните програми и европейските фондове. Магистър е по „Стратегическо управление“ в Софийския университет.

 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  НСОРБ

 • Юри Берток

  Юри Берток

  Изпълнителен директор на дирекция „Информационни технологии и е-услуги“

  Министерство на публичната администрация на Република Словения

  Юри Берток притежава магистърска степен по електроинженерство от Университета в Любляна. Той започва кариерата си в същия факултет като изследовател в Лабораторията за комуникационни устройства в Департамента по телекомуникации. През 1991г. се присъединява към Министерство на отбраната където е заемал различни позиции. От 2000 до 2005г. е ръководил отдел „ИТ и комуникации“, а през 2005г. е бил назначен за CIO. От януари 2013г. е главен директор на ИТ дирекцията в Министерство на публичната администрация, основната координираща институция за развитие и имплементация на ИТ в публичната администрация в Словения.

 • Любомир Цеков

  Любомир Цеков

  Главен изпълнителен директор

  Борика – Банксервиз АД

  Любомир Цеков има почти 30-годишен опит в изграждането и управлението на информационни системи за финансовия сектор. Започва да работи в това направление през 1984 г. в Софийска Окръжна банка. По-късно се присъединява към отдел “Автоматизация на търговските банки” на Кибернетичния център на БНБ. Кариерата му преминава през редица ключови и отговорни позиции сред които секретар на Комисията по унификация на банкови стандарти и член на Съвета на директорите на Централен депозитар. От 1990 г. е изпълнителен директор на Банксервиз АД, а от август 2010 до момента - главен изпълнителен директор на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД. Участвал е в разработката на националните информационни системи БИСЕРА, БОРИКА и СЕБРА, както и на редица приложни програмни продукти. 

 • Венцислав Христов

  Венцислав Христов

  Началник отдел „Електронна обработка на информацията“ в ГД ГРАО

  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Венцислав Христов е н-к отдел „ЕОИ“ в ГД ГРАО, МРРБ. Изпълнява длъжността от 2000 г. Има многогодишен опит в управлението, развитието и поддържането на информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване (ИС за ГРАО). През 2002 г. е избран за „ИТ мениджър – ИТ решения“– Награда на IDG media. През 2003г.  ИС за ГРАО е отличена като една от петте най-добри ИС в областта на Електронно сътрудничество на европейските, централните и местните власти – Международна правителствена конференция – Комо, Италия. (eEUROPE Awards for eGovernment – 2003). Инженер по автоматика и системотехника – Технически университет – гр. София

 • Станислава Димитрова

  Станислава Димитрова

  Представител на Търговския департамент на САЩ

  Посолство на САЩ в Република България

   Станислава Димитрова е координатор на сектора „Информационни технологии и комуникации“ в Търговското представителство към Посолство на САЩ в България. Ръководи търговските инициативи по кибер сигурност на Търговските представителства (подчинени на Търговския департамент на САЩ) към Посолствата на САЩ в 18 европейски държави. Станислава Димитрова работи с водещи фирми и правителствени структури от САЩ в областта на информационните технологии и комуникации. Водила е многобройни правителствени и бизнес делегации до САЩ и Европа с цел запознаване с добрите практики за електронно управление и кибер сигурност.   

 • Цветанка Кирилова

  Цветанка Кирилова

  Началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към дирекция "Електронно управление"

  МТИТС

  Цветанка Кирилова е началник отдел "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" към дирекция "Електронно управление", МТИТС от 2011 г. Както образованието (инженерно и следдипломни специализации), така и целият й трудов стаж са в областта на проектирането, програмирането, разпространяването, внедряването и настройването на информационни системи. Притежава опит в работата със СУБД и Web-базирани приложения.

 • Илияна Паскова

  Илияна Паскова

  Главен директор на Главна дирекция "Архивна политика"

  Държавна агенция „Архиви“

  Илияна Паскова е назначена за главен директор на Главна дирекция „Архивна политика” на 11 април 2012 г. Г-жа Паскова е представител на ДАА в Постоянната комисия „България – Бавария” и в Смесената правителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг”. Преди това (от май 2009 г. до март 2010 г.) е началник на сектор „Обслужване на читателите” в отдел „Информация и популяризация”, след което е началник на отдел „Използване на архивните фондове” ЦДА. През периода 1997-2009 г. заема експертни длъжности в отдели „Отчетност, съхранение и използване” и  „Отчетност, регистрация и Застрахователен фонд” на Дирекция „Централен държавен архив”. Илияна Паскова е Магистър по история (СУ „Св. Климент Охридски”). Има професионални интереси в областта на архивистика, документалистиката и балканска история (кр. ХІХ – нач. ХХ в.). Специализирала в Австрия (2002, 2003) и Германия (2011).

 • Александър Аксентиевич

  Александър Аксентиевич

  Мениджър Hybrid IT Transformation

  Hewlett Packard Enterprise Югоизточна Европа

  Александър Аксентиевич е „Мениджър Hybrid IT Transformation“ за Hewlett Packard Enterprise Югоизточна Европа. На тази позиция той отговаря за внедряването на Cloud стратегията на НРЕ в региона. Александър има над 17 години опит в сферата на системната интеграция и предоставянето на ИТ услуги, работейки по ключови проекти за корпоративни клиенти и партньори на компанията. Преди да се присъедини към Hewlett Packard той е бил част от екипа на системния интегратор Asseco, като е заемал различни мениджърски позиции.

 • Атанас Темелков

  Атанас Темелков

  Заместник-изпълнителен директор

  ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

  Атанас Темелков е заместник -изпълнителен  директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ от 2011 г.  Преди това, в продължение на три години е заемал длъжността заместник-директор на Дирекция „Автоматизирани системи за управление“ в  Министерство на отбраната.  От 2006 до 2008 г. е заместник-началник на командване в Генералния щаб на Българската армия.  В периода  2001-2006 г. е заместник-началник на Главно управление в Генералния щаб на БА. Владее английски и руски език.

 • Ивайло Манджуков

  Ивайло Манджуков

  Директор на дирекция „Информационни системи“

  Министерство на финансите   

 • Явор Пиперов

  Явор Пиперов

  Директор на дирекция "Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации"

  Министерство на икономиката

  Г-н Пиперов 17 години активно участва в проекти в областта на IT. Работил е като консултант в глобални корпорации като Microsoft и Hewlett-Packard. Специализира в областта на решенията за управление на IT услугите и повишаване качеството на апликациите. От повече от година е директор на дирекция "Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации" в министерство на икономиката. 

 • Красимир Георгиев

  Красимир Георгиев

  Началник сектор „Сигурност на комуникационните и информационни системи”, дирекция „Комуникационни и информационни системи“

  МВР

   

 • Таня Христова

  Таня Христова

  Кмет

  Община Габрово

  Таня Христова е кмет на община Габрово от 2011 до момента. Преди това г-жа Христова е била началник на политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС (2010 – 2011), като от 2010 до 2011г.е била представител на Министъра по управление на средствата от ЕС в Съвет за европейски въпроси, Съвет за развитие, Работна група по децентрализация, Работна група за разработване на модел за жилищна политика, насочена към уязвими групи, Работна група за диалог с Българската православна църква /към Министерски съвет/, член на Инвестиционния съвет на холдинговия фонд по JESSICA /към МРРБ/; член на Надзорния комитет на холдинговоя фонд за малки и средни предприятия JEREMIE /към МИЕТ/; участвала е в разработването на нормативната уредба, свързана с усвояване на Европейкото финансиране, както и в изготвяне на промените в Закона за обществени поръчки. През 2011г. Е била секретар на Съвета за Координация и управление на средствата от ЕС, където е осъществявала оперативна комуникация с ключови министерства и Европейската комисия. От 2008 до 2010 г. Е заемала позицията заместник-кмет Устойчиво развитие в Община Габрово. Кариерата й включва още консултант на свободна практика в сферата на подготовка и управление на проекти с външно финансиране (2004 – 2008), информационен консултант в Клуб Отворено общество – Габрово (2000 – 2004), преподавател по английски език (1995 – 1999) и  технически сътрудник в ЗЧП Импулс, гр. Габрово (1989 – 1990). Таня Христова има 10 години опит в подготовка и управление на проекти с външно финансиране в сферата на регионалното развитие - социална, туристическа, образователна и културна инфраструктура, туризъм, здравеопазване, младежки дейности – предприсъединителни инструменти и Европейски фондове.

  Г-жа Христова има опит във водене на международни преговори и ключово участие в процесите, свързани с определяне на приоритетите в контекста на Европейската политика за сближаване за следващия програмен период 2014-2020г.

 • Атанас Янев

  Атанас Янев

  Директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“

  Централно Управление на Национална Агенция за Приходите

  Атанас Янев е директор на дирекция ИСМБП към ЦУ на НАП. Работи на настоящата си позиция от 2006г., а в НАП е от 1996 г., като преди е заемал длъжностите директор на дирекция „Развитие на дейността в ГДИС“ и главен експерт. Притежава магистърска степен от УНСС по специалността „Икономическа информатика“.

 • Катерина Мазгалова

  Катерина Мазгалова

  Главен експерт, дирекция "Административни дейности"

  Община Димитровград

  Катерина Мазгалова е главен експерт на дирекция "Административни дейности" в община Димитровград от 2012г. Магистър, Икономист по "Икономика и организация на труда". Като служител на дирекция "Бюро по труда" Димитровград взема участие в екипа от обучители при внедряване на Национална база данни в териториалните поделения на Агенция по заетостта гр. София. • Ивайло Карабойков

  Ивайло Карабойков

  Старши специалист Информационно обслужване

  Областна администрация – Габрово

  Ивайло Карабойков е инженер с дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на ИТ както в публичния, така и в реалния сектор. Поддържа и развива инфраструктурата на Областна администрация – Габрово от края на 2000 г. Опитът му в областта на електронното управление датира от 2003 година, когато активно участва в осъществяване на проект „Е-Област Габрово“, съвместно с екип на Фондацията за реформа в местното самоуправление, областна администрация Габрово и общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево. В последствие участва в реализацията на комплексни административни услуги на базата на този проект в общините Габрово (2005 г.) и Дряново (2006 г.), както и в различни работни групи. Вярва в сериозния потенциал на технологиите, базирани на отворен код и перспективата пред внедряването им в администрацията.

 • Стоян Петков

  Стоян Петков

  Главен експерт, Дирекция "Административно, правно, информационно и финансово обслужване"

  Община Струмяни

  Стоян Петков е завършил Националнaта природо-математическа гимназия "Акад. Л.Чакалов" и факултета по Математика и информатика на Софийския университет "Св.Климент Охридски". От 1994 г. е системен администратор в банков клон, а след това в данъчно подразделение и в Териториална дирекция Благоевград на НАП. От 2007 г. е ИТ специалист на община Струмяни, като директор на дирекция "Информациони технологии и сигурност" и главен експерт. Любител фотограф с изложба "Късчета красота" - 33 фотоса от община Струмяни. Привърженик на принципа - Прави нещата по възможно най-добрия начин и ги изпипвай докрай.

 • Павел Христов

  Павел Христов

  IT експерт

  Oбщина Велико Търново

  Павел Христов е докторант, магистър по специалностите „Приложни компютърни науки“, „Компютърна мултимедия“ и „Графичен дизайн и визуални комуникации“. Придобива специализирана компютърна сертификация от Cisco Systems, IT card, сертификация от CompTIA, както и свидетелство за езикова подготовка от университета „Кеймбридж”. Работил е в сферата на системната и мрежовата администрация, компютърната поддръжка, графичния дизайн, Web дизайна. От 2012 година е IT експерт, консултант и координатор на IT проекти с различен обхват и естество, IT администратор на е-община Велико Търново, поддържа инвестиционната програма на общината

 • Велина Топалова

  Велина Топалова

  Ръководител търговски екип – Публичен сектор

  Лирекс.КОМ

  Велина Топалова е Ръководител търговски екип – Публичен сектор в компаниите от групата на Лирекс.КОМ. Работи в областта на ИТ повече от 10 години. Присъединява се към екипа на Лирекс.КОМ през 2007г. като част от търговския екип във Варна, където е участвала активно в проектите по внедряване на едни от най-иновативните технологични решения за модернизация на висшите учебни заведения. От 2013г. отговаря за развитието на бизнеса на компанията в областта на държавната и местна администрация.

 • Ивайло Стоянов

  Ивайло Стоянов

  Директор продажби „Публичен сектор“

  Хюлет-Пакард Ентърпрайз

  Ивайло Стоянов е в Хюлет-Пакард България ЕООД от 2010г. когато започва като Technology Services Sales Executive. Тази позиция е част от организацията за системна интеграция в Хюлет-Пакард. Като част от екипа за системна интеграция е бил отговорен за дефинирането на нуждите на клиентите и предоставянето на цялости решения, които да решават конкретни бизнес нужди и задачи. От август 2012 година е мениджър “Технологични услуги и облачни решения”. В текущата си роля е отговорен за развитието на технологичните услуги на гиганта Хюлет–Пакард, както и за развитието и утвърждаването облачните продукти и услуги, предоставяни от Хюлет-Пакард на българския пазар.

 • Владимир Стоев

  Владимир Стоев

  Генерален директор

  Лирекс БГ

  През 2013г. Владимир Стоев заема длъжността  Генерален директор Лирекс БГ със стратегическа цел да предлага иновативни решения с персонални подход и обслужване. В Лирекс е още от далечната 1993г., а през 1995г. заема и поста Търговски директор. Под негово ръководство са реализирани множество успешни проекти за изграждане на АИС в държавния и частния сектор. По образование е инженер по Автоматика.

 • Виктор Главев

  Виктор Главев

  Директор Софтуерни технологии

  Софтуерна група АКСТЪР

  Виктор Главев е завършил инженер бакалавър по ”Компютърни системи” в Технически университет – София, магистър е по „Софтуерни технологии” от Софийски университет. В момента е докторант във Факултета по приложна математика и информатика. Работи в Софтуерна група АКСТЪР от десет години. Виктор Главев отговаря за оперативната съвместимост на продуктите АКСТЪР и обмена на данни с други системи.

 • Димитър Коритаров

  Димитър Коритаров

  Продуктов мениджър

  ЕСРИ България

  Димитър Коритаров изпълнява длъжността Продуктов мениджър в ЕСРИ България от 2008г. През тези близо 10 години фокусът му на работа в компанията е основно върху предоставянето на ГИС решения за електронно управление, публична администрация и инженерна инфраструктура. Като Продуктов мениджър, Димитър Коритаров участва в редица ключови проекти на компанията в тези сфери, сред които такива от национален мащаб.Димитър Коритаров е магистър по Геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия и има богат опит в участието на национални и международни научни конференции.

 • Стефан Джурелов

  Стефан Джурелов

  Търговски директор

  Лирекс.ком

  Стефан Джурелов е търговски директор Лирекс БС. Притежава дългогодишен търговски опит в предлагането на интегрирани ИКТ решения в публичния и корпоративния сектор. От 2006 до момента е участвал в редица проекти от стратегическо значение. Стефан Джурелов е инженер по специалност „Компютърни мрежи и системи“ от ТУ Габрово.

 • Радослав Ризов

  Радослав Ризов

  Мениджър продажби публичен сектор

  Microsoft

  Радослав Ризов е Mениджър продажби публичен сектор в Майкрософт България, като негов основен фокус е изграждането на отворени и модерни системи за електронно управление в страната. Преди да заеме настоящата си позиция, е консултант по европейски проекти и програми в Майкрософт, като работи с клиенти и партньори на компанията в Централна и Източна Европа по различни грантови схеми. Съпредседател е на комитета по обществени поръчки и европейски програми към Американската търговска камара. Започва професионалния си опит в адвокатска кантора като младши юрисконсулт, след което се занимава активно с консултантска дейност в сферата на европейските програми в Национален институт по обществени поръчки. Работи по различни трансгранични проекти, финансирани по инструмента за предприсъединителна помощ за изграждане на административен капацитет, както и директно финансирани от Европейската комисия. Притежава магистърска степен по „Право“ от Нов Български университет.

 • Нина Благоева

  Нина Благоева

  Управител

  ЕН ДИ БИ ЕООД

  Нина Благоева, управител и основател на фирма NDB Ltd. /”ЕН ДИ БИ” ЕООД/ е възпитаник на Немската гимназия във Варна. През 1982 г. завършва ХТИ, специалност “Автоматизация”. Получава допълнителна квалификация в УНСС по "Маркетинг и икономика". До 1989 г. работи в БАН по различни проекти за автоматизация на процеси в големи предприятия. В периода 1991-1995 г. е управител на немската фирма NOAC GmbH. През 1995 г. г-жа Благоева основава NDB като INFORMIX Технологичен център. От 2001 година NDB е основният дистрибутор на IBM Software за България, а в последствие и единствен дистрибутор на VМware, RedHat, Citrix и Veeam с широка мрежа от клиенти и партньори. В офиса на компанията се намира IBM Technical Exploration Center (TEC), предлагащ на своите клиенти и партньори възможност за запознаване с IBM технологиите. NDB е учебен център на VМware и Veeam за България.

 • Марин Маринов

  Марин Маринов

  Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Марин Маринов е професионалист с над 15 годишен опит в сферата на софтуерните технологии, оптимизацията на процеси и трансформиране управлението на ИТ ориентирано към повишаването на бизнес резултатите. Водил е екипи разработчици, създаващи високо продуктивни решения за паралелна обработка на данни на базата на отворени технологии. Работи от 2007 г. в консултантските звена на Hewlett-Packard, където в момента е главен консултант за софтуерните решения на компанията, отговорен за пазар от 27 държави в Централна и Източна Европа.

 • Левент Коркмаз

  Левент Коркмаз

  Главен директор дигитални технологии @ OnboardCRM

  OnboardCRM

  Левент Кокмаз започва консултантската си кариера като консултант по стратегическо планиране и BI експерт преди 15 години в Compaq EMEA CRM Center of Excellence, където разработва рамка за управление на KPI производителност, вдъхновена от метода „balanced scorecard“ и стратегическия фокус. След като извършва консолидация на бизнес документите по продажби (на хартия), по маркетинг и услуги в общ CRM процес за Hewlett Packard, той се включва в софтуерния реинженеринг и процесната оптимизация. В продължение на много години той се занимава с имплементация на Salesforce CRM в проекти по телемаркетинг за организация за аутсорсинг на бизнес процеси, базирана в България  (OnboardCRM) и много национални компании като Alcatel-Lucent Enterprise и AkzoNobel. Левент подпомага активно и много организации с нестопанска цел, като Amnesty International, Christian Aid и Royal Parks Foundation, във внедряването и използването на salesforce.com за благотворителни кампании. В момента той е консултант по новото поколение дигитални практики, като например преглеждане на социалните медии, мобилни приложения и портали на различни общности като едно разширение на CRM. Неговата мисия за 2020 г. е да трансформира България в история на дигиталния успех чрез развитие на хората.

 • Веселин Пенев

  Веселин Пенев

  Областен управител

  Областна администрация София област

    • Спаска Тарандова

  Спаска Тарандова

  Изпълнителен директор

  Фондация “Глобални библиотеки – България”

  Спаска Тарандова има дългогодишен опит в библиотечната сфера. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е била заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация.  Обучител по Програма „Глобални библиотеки –България” в направленията  Организация и управления на модерната библиотеки и Застъпничество, фондонабиране и проектна дейност в периода 2011-2013 г.Г-жа Тарандова е член  международната група за иновации в публичните библиотеки по програма ИНЕЛИ /International Network of Emerging Library Innovators / на Фондация Бил и Мелинда Гейтс.  Целите на групата са фокусирани върху преосмисляне ролята на обществените библиотеки и услугите, които те предоставят; в трансформиране на библиотеките в среда за творчество, комуникации, иновации и учене на всеки.  Има специализация по „Библиотекари от утрешния ден: лидерство и комуникации” от център „Мортенсън” на университета Урбана-Шампейн, Илинойс, САЩ, 2011 г.

  Член е на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация /ББИА/.   Член е на редколегията на BBIA – online, специализирано списание на ББИА.

  Магистър по библиотечно информационни науки и културна политика от СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.