Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

12а национална конференция по е-образование

„ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА Е-ОБРАЗОВАНИЕТО“

13 октомври, 2016г., София Хотел Балкан


Организатор: ICT Media съвместно с БАИТ в рамките на проекта eSkills for Jobs 2016

                   

С подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България

 
Със съдействието на Министерство на образованието и науката (МОН)Дигиталните технологии са инструментът на младите хора, с който те опознават и преживяват света. Точно затова те се възприемат като естествено условие за качествено образование. ИКТ са важна част от съвременното общество, а електронното образование е неразделна част от процеса на повишаване качеството на обучението. Всеки гражданин трябва да има достъп до дигитални умения, за да бъде пълноправен член на съвременното общество. Много важно за постигането на тази цел е повишаване осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения за използването на ИКТ. Доброто образование е в основата на просперитета и конкурентоспособността на всяка икономика, затова за поредна година представители на Европейската комисия, държавата, неправителствените организации и бизнесът се обединяват, за да дискутират предизвикателствата и възможностите за развитие на е-образованието в страната. Отново специално внимание ще бъде отделено на развитието на новите технологии и подготовката на младите кадри.Как протече събитието през 2015 г:


Технологичен партньор на конференцията: