Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 09:20 Официално откриване

 • Огнян Златев, ръководител, Представителство на Европейската комисия в България
  Нели Йоловска, управител, ICT Media

9:20 – 11:00 ДИСКУСИОННА ОТКРИВАЩА СЕСИЯ 1. Пресечната точка между образованието и пазара на труда
МОДЕРАТОР: Весела Калъчева, изпълнителен директор, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и координатор на инициативата еSkills for Jobs за

Весела Калъчева
Изпълнителен директор, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и координатор на инициативата еSkills for Jobs за България
БАИТ

Модератор

Весела Калъчева

  Панелисти:
  • Проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката
  • Йорданка Фандъкова, кмет, Столична община
  • Д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs
  • Николай Ангов, съветник към кабинета на Заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и Министър на вътрешните работи – Румяна Бъчварова
  • Лора Иванова, представител Оракъл академия, Оракъл България

  Акценти на обсъждането:

  * Европейски политики за поощряване дигиталните умения на младите кадри;
  * Взаимодействието между бизнеса и образователните институции за генериране на нужните кадри;
  * Ролята на иновативния български учител за успешното прилагане на промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Предизвикателствата пред поддържане необходимото ниво на квалификация на преподавателите;
  * Стартът на реформата във висшето образование. Разрастването на ефективни професионални направления в подкрепа на подготовката на търсените кадри;
  * Повишаване квалификацията на обучаващите се чрез ефективни стажове в реална работна среда;
  * Дуалното професионално обучение като част от образователната система на България.

11:00-11:30 Кафе-пауза

СЕСИЯ 2.1. Сътрудничество между държавата и бизнеса за модернизация на училището
МОДЕРАТОР: Дора Дулчева-Величкова, старши експерт по математика и информатика, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, РУО Пазарджик

Дора Дулчева-Величкова
Старши експерт по математика и информатика, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“
Регионално управление на образованието – Пазарджик

Модератор

Дора Дулчева-Величкова

 • 11:30-11:50

  Силвия Кънчева
Държавен експерт дирекция Образователни програми и образователно съдържание
Министерство на образованието и науката

  Ролята на училището за формиране на умения за дигиталния свят. Силвия Кънчева, държавен експерт, дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", Министерство на образованието и науката

 • 11:50-12:10

  Георги Обретинчев
Управител
Network Consulting Group

  Съвременни решения за интегриран контрол на достъп и видеонаблюдение за нуждите на образованието. Георги Обретинчев, управител, NETWORK Consulting group

 • 12:10-12:30

  Димитър Велев
Специалист Мултимедийни продукти
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД

  Инструменти за създаване и работа с интерактивни учебни материали в електронната платформа на ИК Анубис и издателство Булвест 2000. Димитър Велев, специалист мултимедийни продукти, АНУБИС-БУЛВЕСТ

 • 12:30-12:50

  Кремена Пенчева
Преподавател по Математика и ИТ
20 ОУ „Тодор Минков“

  Електронна система за записване на ученици в 1 клас. Кремена Пенчева, преподавател по Математика и ИТ, 20 ОУ „Тодор Минков“

 • 12:50-13:10

  Марина Тодорова
Учител по информационни технологии
19. СУ „Елин Пелин“, София

  Управление и развитие на образователните и административни процеси в училище чрез облачни технологии. Марина Тодорова, програмен директор "Образователни технологии", 19. СУ "Елин Пелин"

СЕСИЯ 2.2. Модернизирано висше образование
МОДЕРАТОР: Проф. д-р Велизара Пенчева, ректор, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Проф. д-р Велизара Пенчева
Ректор
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Модератор

Проф. д-р Велизара Пенчева

 • 11:30-11:50

  Доц. д-р Елиза Стефанова
Заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация
Софийски университет Св. Климент Охридски

  Предизвикателства и решения при използване на дигиталните технологии за качествено обучение и управление във висшето образование. Доц. д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 • 11:50-12:10

  Катя Петкова
Отговорен мениджър „Образование“
Контракс

  Решения в помощ на образованието - индивидуален подход в реализацията им. Катя Петкова, отговорен мениджър „Образование“, Контракс

 • 12:10-12:30

  Лора Иванова
Представител Оракъл академия
Оракъл България

  Какво представлява Оракъл академия? Лора Иванова, представител Оракъл академия, Оракъл България

 • 12:30-12:50

  Инж. Деян Грънчаров
Помощник-ректор
Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов, Варна Ема Попова
Мениджър бизнес развитие Cisco и NetApp
Стемо ООД

  Видеоконферентните системи в полза на висшето образование. Представяне на изградено решение в Медицински университет – Варна. Инж. Деян Грънчаров, помощник-ректор, Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“, Варна и Ема Попова, мениджър бизнес развитие Cisco и NetApp, Стемо

 • 12:50-13:10

  Маргарит Аладжемов
Управител
Аудио Арте ООД

  2016: Видео в образованието. Маргарит Аладжемов, управител, Аудио Арте

Обяд

СЕСИЯ 3. Стойностни кадри и научни звена
МОДЕРАТОР: Пpоф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Център за компютърни иновативни системи,
Университет за национално и световно стопанство

Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов
Директор на Център за компютърни иновативни системи
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Модератор

Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

 • 14:10-14:30

  Доц. д-р Христо Крушков
Заместник-ректор Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация, изнесено обучение
Пловдивски университет Паисий Хилендарски Проф.д.м.н. Георги Тотков
Ръководител на Регионалния център за дистанционно обучение в Пловдивския университет Паисий Хилендарски (ПУ)
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  Добри практики на ПУ по използване на цифрови технологии в е-обучението и управлението на качеството. Доц. д-р Христо Крушков, заместник-ректор Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация, изнесено обучение, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и проф. д.м.н. Георги Тотков, ръководител на Регионалния център за ДО към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 • 14:30-14:50

  Aна Божанова
Ръководител на отдел “Интеграция и връзки с обществеността“
Висше училище по телекомуникации и пощи, София

  Сътрудничество между бизнеса и академичните среди. План за развитие на Висше училище по телекомуникации и пощи. Ани Божанова, Висше училище по телекомуникации и пощи

 • 14:50-15:10

  Гергана Лозанова
Главен учител
Първа английска езикова гимназия – гр. София Д–р Красимир Радев
Учител по Информатика и информационни технологии
Първа английска езикова гимназия – гр. София

  Дигиталните технологии в Първа английска езикова гимназия. Осъзната необходимост от е-образованието. Красимир Радев, учител по Информатика и информационни технологии и Гергана Лозанова, преподавател в Първа английска езикова гимназия, гр. София

 • 15:10-15:30

  Aтанаска Пенева
Ръководител на направление“ Информационни и комуникационни технологии“
ОУ “Проф. Иван Батаклиев“, град Пазарджик Сашка Янкова
Старши учител по география и икономика
ОУ “Проф. Иван Батаклиев“, град Пазарджик

  Роза на ветровете – проектна дейност География и ИТ 7 клас. Aтанаска Пенева, ръководител на направление“ Информационни и комуникационни технологии“ и Сашка Янкова, старши учител по география и икономика, ОУ “Проф. Иван Батаклиев“, град Пазарджик

15:30 Закриване