Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Огнян Златев

  Огнян Златев

  Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

  Огнян Златев е ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от 1 май 2013 г. Той се присъединява към Европейската комисия през декември 2011 г. като ръководител на комуникационното звено нa Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. Има повече от 20 г. професионален опит в комуникациите, развитието на медиите и неправителствените организации. Неговите професионални ангажименти го отвеждат до различни точки от света, сред които Югоизточна Европа и Западните Балкани, Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток) където е работил като консултант на международни институции (ЮНЕСКО, OSCE, Световната банка) и BBC. Преди да се присъедини към ЕК Огнян Златев е бил член на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ). Преди това той създава и управлява Media Development Center в България, който е основан през 1998 г. с цел да промотира развитието на независимите медии в страната, да насърчава създаването на компетентни медии и да подкрепя комуникацията с Югоизточна Европа. Той е бил и директор на Информационния център към Институт „Отворено общество“ в София, менижър на Центъра на BBC в България и директор „Обмен“ в Британския съвет в България.Огнян Златев е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) от 2008 г.

 • Проф. Иван Димов

  Проф. Иван Димов

  Заместник-министър на образованието и науката

  Проф. Димов е авторитетен учен, досегашен председател на Научния съвет на Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките. Ръководител е на секция по Паралелни алгоритми.Проф. Димов е известен с разработките си на математическите модели в областта на екологията и климатичните промени, както и с методите по финансова математика или т.нар. методи „Монте Карло“.Лектор е в Университета в Рединг,  Великобритания,  School of Systems Engineering, ACET Center в периода 2005-2007. От 1996 до 2004 г. е директор на Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките.Публикувал е 2 монографии в Elsevier (2006) и World Scientific (2009), редактор e на 8 международни научни издания, публикувани в Springer-Verlag, World Scientific, Elsevier. Има 135 статии в рецензирани международни научни издания, от които 83 в международни списания.Участвал е в разработването на европейски проекти за създаването на центрове за върхови постижения и е международен оценител по проекти на НАТО. Завършил е висшето си образование в Московския изследователски университет - магистър инженер по електронна техника. 

 • Д-р Анна-Мари Виламовска

  Д-р Анна-Мари Виламовска

  Секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs

  Д-р Анна-Мари Виламовска е секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика. Представлява България в Съвета на ЕС за насърчаване на дигиталното предприемачество. През 2015 г. e една от 100-те водещи иноватори в Централна и Източна Европа в годишната класация на Financial Times, Visgrad Fund, Google и ResPublica. Съпредседател е на Съветите за наука и образование и за социално и икономическо развитие при Президента. Анна-Мари Виламовска ръководи президентските награди "Джон Атанасов" за талантливи млади ИТ учени и предприемачи. Посланик в кампаниите на Европейската комисия за дигитални умения и предприемачество, eSkills и Watify Digital Entrepreneurship Campaigns от 2014 г. и посланик на Sofia Tech Park.Отговаря също така за най-голямата национална дарителска инициатива на Президента на Републиката "Българската Коледа".От 2003 г. до 2005 г. Анна-Мари Виламовска работи за IBRD и IDA във Вашингтон, където разработва финансовите и актюерски опции за над 20 пенсионни системи в Централна и Южна Азия, Близкия Изток и Централна Европа. От 2005 г. до 2010 г. в RAND Corporation в Лос Анджелис и Брюксел работи върху аналитични микроикономически проекти в сферите на здравеопазването, науката и иновациите за клиенти, сред които са Фондация Гейтс, Националните институти за здравето в САЩ, Конгреса на САЩ, Европейската комисия, Правителството на Великобритания и други.

 • Д–р Красимир Радев

  Д–р Красимир Радев

  Учител по Информатика и информационни технологии

  Първа английска езикова гимназия – гр. София

  С компютърни системи и програмиране се занимава от дипломирането си като физик в СУ „Св. Климент Охридски“. Получава докторска степен в Института по топлофизика при Сибирското отделение на Руската академия на науките. Старши научен сътрудник /доцент/ в Института по механика към Българската академия на науките.Проявява интерес към ИКТ в обучението и прилагането им в образователния процес, залагайки на интерактивни уроци, различни електронни платформи и учебници. Постигнал е баланс между прилагането на съвременните технологии и живото общуване.

 • Марина Тодорова

  Марина Тодорова

  Учител по информационни технологии

  19. СУ „Елин Пелин“, София

  Марина Тодорова работи в 19. СУ „Елин Пелин“ от 2013 г. като специалист обучение и развитие и от учебната 2015-2016 г. е учител по информационни технологии. През м. май участва в обучение за технологични директори в Колумбийският университет в Ню Йорк. В момента заема длъжността Програмен директор „Образователни технологии“ и неин приоритет е внедряването на нови технологии в училище. Завършила е „Неформално образование“ в СУ „Св. Климент Охридки“ и учи там в момента „Съвременни образователни технологии“.

 • Проф.д.м.н. Георги Тотков

  Проф.д.м.н. Георги Тотков

  Ръководител на Регионалния център за дистанционно обучение в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (ПУ)

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  Проф. д.м.н. Георги Тотков е ръководител на Регионалния център за дистанционно обучение в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (ПУ). Той заема повече от 10 години позицията на заместник-ректор, отговарящ за развитието на информационната инфраструктура и управление на качеството. Основните му научни интереси са в областта на електронното обучение, компютърна лингвистика, информационно и компютърно моделиране, приложна математика и др. Проф Тотков е автор и съавтор на над 250 научни публикации, 15 книги и учебници, вкл. 8 книги от серията "Е-обучението" - най-голямата монография в областта за нашата страна (около 1500 страници). Ръководител е на повече от 20 Ph.D. студенти (15 защити успешно до момента), ръководител и координатор на повече от 40 международни, национални и университетски проекти. Публикации на проф. Г. Тотков са цитирани от български и чуждестранни изследователи и професори повече от 350 пъти.

 • Инж. Деян Грънчаров

  Инж. Деян Грънчаров

  Помощник-ректор

  Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов, Варна

  Инж. Грънчаров е помощник-ректор в Медицински университет „Проф.др. Параскев Стоянов, гр. Варна. Преди да заеме тази длъжност, той е работил в СД”Делфин-3” гр. Варна (от 1997г.), като последователно заема длъжностите помощник-мениджър, мениджър и генерален мениджър на организацията, включително, хардуер, софтуер и охранителни системи.Инж. Деян Грънчаров има придобити сертификати в областта на информационните технологии, компютърните мрежи и сървърни решения. Участвал е в проектирането и изграждането на информационните мрежи на Община Варна, инсталирането на информационната болнична и PACS система на УМБАЛ „Света Марина“, както и на множество по-малки болници, общини и предприятия.Инж. Деян Грънчаров е завършил Технически Университет – Варна през 1997г. , специалност „Електронна техника и микроелектроника”.       

   

 • Aна Божанова

  Aна Божанова

  Ръководител на отдел “Интеграция и връзки с обществеността“

  Висше училище по телекомуникации и пощи, София

  Ана Божанова участва активно и ръководи екипа, който провежда кандидатстудентската кампания на ВУТП, чийто ключов елемент през 2016 година е увеличаване броя на студентите по специалности, свързани с ИКТ. Като административен ръководител на дългосрочна програма за развитие на нови специалности по софтуерно инженерство организира преговори и поддържа контакти с голям брой фирми, членуващи в браншовите организации от ИТ сектора - БАИТ, БАСКОМ, БАА.Ана Божанова има дългогодишен опит в сферата на средното и висшето образование. От 2002 г. е учител в НТБГ, София. От 2010 г. е административен директор и асистент в частно висше училище, а от 2015 г. ръководител на отдел и асистент във ВУТП.Има магистърска степен по „Икономика със специализация педагогика и психология” към УНСС. Докторант е по социална психология към Институт за изследване на населението и човека към БАН.

 • Доц. д-р Елиза Стефанова

  Доц. д-р Елиза Стефанова

  Заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация

  Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Елиза Стефанова е заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация в СУ "Св.Климент Охридски" и доцент във Факултета по математика и информатика. Като преподавател и изследовател Елиза Стефанова работи в областта на ИКТ и тяхното приложение в областта на образованието и обучението. Tя разработва методически материали за преподаване и учебни помагала за студенти и курсове за усъвършенстване на учителите, проектира и води дългосрочни и краткосрочни ИКТ курсове. В обучението на студентите, на настоящи и бъдещи учители, тя прилага съвременни технологии и методи за активно учене. Като заместник-ректор отговаря за използване на дигиталните технологии в СУ. Участва в повече от 30 национални и международни проекта като Share.TEC, TENCompetence, I * Teach. Някои от последните проекти са в сферата на ИКТ в помощ на изследователско-базирано обучение (weSPOT), развиване на предприемачески нагласа в средното образование (YEDAC), както и нови методи за създаване на приложни игри (RAGE).

 • Доц. д-р Христо Крушков

  Доц. д-р Христо Крушков

  Заместник-ректор Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация, изнесено обучение

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

  През 1986 г. завършва Математическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" като придобива квалификация – математик със специализация информатика. В края на 1986 спечелва конкурс за редовен асистент в катедра „Изчислителна математика и теория на вероятностите“ в същия факултет. През 1998 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. От 2002 г. е доцент по информатика. От 2007 г. до 2015 г. е зам.-декан на Факултета по математика и информатика при ПУ, отговарящ за учебна дейност по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; система за качество; междуинституционално сътрудничество; звено “Учебни компютърни зали”; кандидатстудентски и други специализирани курсове.. От май 2015 г. е зам.-ректор на ПУ, отговарящ за информационната инфраструктура, системата за качество и акредитация, изнесено обучение. Научните му интереси са в областта на компютърната лингвистика и активното обучение. Автор е на редица учебници по програмиране. Бил е гост лектор на университети в Уулвърхямптън, Линц, Будапеща и Сегед.

   

 • Кремена Пенчева

  Кремена Пенчева

  Преподавател по Математика и ИТ

  20 ОУ „Тодор Минков“

  Кремена Пенчева е преподавател по Математика и ИТ в 20.ОУ "Тодор Минков". Завършила е физика, а по- късно Информатика и ИТ. През 2015 г. съвместно с фирмата WEB VISION започнва разработване на електронна система за записване на ученици за прием в 1клас. Необходимостта от това възникна в следствие на няколко годишното образуване на опашки месеци преди започване на приема в 1клас за съответната година.

 • Гергана Лозанова

  Гергана Лозанова

  Главен учител

  Първа английска езикова гимназия – гр. София

  Г-жа Лозанова е завършила английска филология във ВТУ „Патриарх Евтимий“ гр. В. Търново. Бивш възпитаник на Първа английска езикова гимназия и учител по английски език в нея. Проявява интерес към ИКТ в обучението и прилагането им в образователния процес, залагайки на интерактивни уроци, различни електронни платформи и учебници. Постигнала е баланс между прилагането на съвременните технологии и живото общуване.

 • Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

  Проф. д.ик.н.инж. Валентин Кисимов

  Директор на Център за компютърни иновативни системи

  Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

  Проф. Кисимов е директор на Център за компютърни иновативни системи в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Длъжностите, които проф. Кисимов е заемал в УНСС през годините са декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, ръководител катедра ИКТ, доцент към катедра „Машинна обработка на икономическата информация“, директор на учебния изчислителен център, асистент към катедра „Машинна обработка на икономическата информация“. Други заемани длъжности от проф. Кисимов са ръководител на изследователска лаборатория по мрежови защитни продукти и услуги, създадена от IBM, Cisco, T-Systems, University of Johannesburg and University of Cape Town, Johannesburg South Africa; главен ИКТ архитект, T-Systems SA, Johannesburg, South Africa; архитект на стратегическо развитие, Net 1 Applied Services (APLITECH) (Pty) Ltd., Johannesburg, South Africa; главен консултант, ръководител на мрежови и инфраструктурни консултации, IBM South Africa; гост-професор, Computer Science Department, Universite Laval, Quebec, Canada; преподавател, Computer Science Department, University of the Witwatersrand; главен директор и впоследствие генерален директор, Национален Център „Инфома” към комитета за национално стопанство, София, България; ръководител на секция по цифрова обработка на изображения, Централен институт по изчислителна техника, София, България; компютърен инженер на Мултимикропроцесорни системи, Институт по техническа кибернетика и роботика, БАН, София, България; компютърен инженер на големи ЕИМ, Централен институт по изчислителна техника, София, България.

 • Проф. д-р Велизара Пенчева

  Проф. д-р Велизара Пенчева

  Ректор

  Русенски университет „Ангел Кънчев“

  Проф. д-р Велизара Пенчева Завършва Русенския университет „Ангел Кънчев“ през 1979г. Веднага след това, от 1979 до 1980г., специализира “Приложна математика” в Техническия Университет в София, а през 1980г. е приета за асистент в Русенския университет. През 2001г. защитава докторска дисертация по научната специалност Управление и организация на автомобилния транспорт, след което през 2002г. става доцент. Заместник-декан е на Факултета за чуждестранни студенти в Русенския университет от 1985 до 1988г. През 2012г. става професор в професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност Управление и организация на автомобилния транспорт. Ръководител на катедра Транспорт е от 2005 до 2008г., била е също директор на университетска Дирекция по Качество на образованието в Русенския университет и на дирекция Развитие, координация и продължаващо образование. През 2014 година е избрана за зам. ректор, а в началото на 2016 г. за ректор на Русенския университет.  От 2010 до 2014 г. е член на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет. Ръководител и изпълнител на над 20 договора с образователен, научноизследователски и приложен характер. Автор и съавтор на над 140 статии, доклади, учебници и учебни пособия. Ръководител на 7 докторанти. Носител на Награда Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката  през 2012 г.

 • Николай Ангов

  Николай Ангов

  Съветник към кабинета на Заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и Министър на вътрешните работи – Румяна Бъчварова

  Николай Ангов като съветник на г-жа Бъчварова отговаря за политиките в областта на образованието и науката. Той също е докторант фокусирал се в темата за развитие на индустриалните клъстери. Николай е сред създателите на Business Booster Sofia организация насърчаваща предприемачеството в ТУ София.Николай Ангов е заемал позиции в администрацията като съветник на министъра на икономиката и преди това експерт към Българска агенция за инвестиции. Опита му в частния бизнес е като инженер в автомобилостроителната индустрия, а след това разработва компанията за интелигентно осветление InnoLED.

 • Весела Калъчева

  Весела Калъчева

  Изпълнителен директор, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) и координатор на инициативата еSkills for Jobs за България

  БАИТ

 • Силвия Кънчева

  Силвия Кънчева

  Държавен експерт дирекция "Образователни програми и образователно съдържание"

  Министерство на образованието и науката

 • Сашка Янкова

  Сашка Янкова

  Старши учител по география и икономика

  ОУ “Проф. Иван Батаклиев“, град Пазарджик

  Сашка Янкова е старши учител по география и икономика в ОУ “Професор Иван Батаклиев“ Пазарджик. Завърша география в СУ „Климент Охридски“  през 1984 година и има над 30 години трудов стаж като преподавател по специалността. Ежегодно ученици на г-жа Янкова участват  в олимпиадите по  география и икономика на областен етап. В пет последователни години нейни ученици са класирани на национално ниво. За тези успехи има присъдено пето ПКС. От няколко години в училището работи в интердисциплинарни екипи с цел повишаване качеството на обучение на учениците.

 • Елена Маринова

  Елена Маринова

  Член на УС и Председател на Комисията по образование на БАИТ, Президент на Мусала Софт и посланик на eSkills for Jobs

  Елена Маринова е Президент на Мусала Софт - българска компания в сферата на софтуерните услуги. В своята обществена дейност Елена Маринова участва в проекти, свързани с разпознаването на България като международно призната ИТ дестинация и е активно ангажирана с дейности, посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат, ИТ образование, наука и иновации, предприемачество. Елена Маринова е член на серия неправителствени и бизнес организации, сред които: Член на Европейски парламент на предприятията (ЕПП); Член на Борда на Алумни Сдружение на Стопански Факултет, Софийски Университет; Член на управителен съвет на фондация „Еврика"; Член на Консултативен научен съвет по информационни и комуникационни науки и технологии към УС на БАН; Член на на комисията "Джон Атанасов" към Президента на България; Член на „Реформ Юнион Клуб"; Ментор на „Заедно в час"; Ментор във фондовете за рискови инвестиции "Eleven" и "Launchub"; Представител на Мусала Софт и вицепрезидент (2005-2009) на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ); Представител на Мусала Софт и член на Управителния съвет (2011-...) на БАИТ; Представител на Мусала Софт в БТПП; Представител на Мусала Софт в КРИБ; Представител на Мусала Софт в AmCham.

 • Aтанаска Пенева

  Aтанаска Пенева

  Ръководител на направление“ Информационни и комуникационни технологии“

  ОУ “Проф. Иван Батаклиев“, град Пазарджик

  Атанаска Пенева работи в сферата на образованието от 1995 г. Има магистърска степен „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” към ПУ „Паисий Хилендарски”. Интересува се от развитието на ИКТ в национален и световен мащаб и внедряването им в образователния процес.През изминалите години е участвала с ученици в различни проекти и конкурси , които са довели до утвърждаване на училището като иновативно, използващо нови  методи на обучение и преподаване:- Награда от международният проект Inspiring Science Education.- Първо място в конкурсите „Имам си една мечта…” и „В обувките на успелите... и не толкова", организиран от Europe Direct Vratsa.- Участие в международен фестивал „АРЛЕКИН“ с игрален  филм, изпратен от БНТ в Грузия.Г-жа Пенева е участвала в множество обучения, семинари и конференции с публикации и като резултат прилага на практика придобитите знания и умения:- Сертификат на Microsoft Office Specialist.- Публикации в научно-методическо списание „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“.- Участие в Квалификационенн курс в Церн, Женева, Швейцария. • Дора Дулчева-Величкова

  Дора Дулчева-Величкова

  Старши експерт по математика и информатика, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“

  Регионално управление на образованието – Пазарджик

  Госпожа Дора Дулчева-Величкова е  старши експерт по математика и информатика в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“ в Регионалното управление на образованието – Пазарджик от 16 години. Като член на екипа на РУО има възможност да осъществява методическа подкрепа и контрол по учебните предмети от културно-образователна област „Математика, информатика и информационни технологии“ в системата на средното образование.Преди да започне работа в РУО госпожа Дулчева е работила като учител по математика и информатика в Математическа гимназия „Константин Величков“-Пазарджик и в Център за техническо и научно творчество-Пазарджик. Участвала е в международната конференция за обучението по информатика и информационни технологии ЕВРОЛОГО’99 с представяне на 13 проекти на свои ученици.Дора Дулчева-Величкова има магистърска степен по математика и информатика от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специализация „Методика на обучението по математика“ от същия университет, както и магистърска степен по счетоводство и контрол от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“.

 • Лора Иванова

  Лора Иванова

  Представител Оракъл академия

  Оракъл България

  Лора Иванова, която от няколко месеца е част от търговския екип на Оракъл България, има повече от 10 годишен опит в мултинационални компании от ИТ сектора. През последните години последователно се е занимавала с развитието на партньорите на Майкрософт България и е заемала търговска позиция в Хюлет-Пакард България. Завършила е Софийски университет и има специлизации в сферата на продажбите и маркетинга.  

 • Катя Петкова

  Катя Петкова

  Отговорен мениджър „Образование“

  Контракс

  Катя Петкова е с педагогическо образование. Работи в дирекция „Маркетинг и продажби“ на Контракс от 2008 г. Притежава  опит в областта на маркетинга и продажбите на продукти и услуги в обществения сектор с фокус към специализираните решения за образователни институции. Участвала е в подготовка и изпълнение на проекти в държавния сектор.

 • Ема Попова

  Ема Попова

  Мениджър бизнес развитие Cisco и NetApp

  Стемо ООД

  Ема Попова е магистър по Маркетинг и Мениджмънт. Завършила е Икономически университет - Варна. Има повече от 15 години опит в областта на информационните технологии. През последните 5 години отговаря за развитието на продуктови линии Cisco и NetApp в Стемо ООД.

 • Маргарит Аладжемов

  Маргарит Аладжемов

  Управител

  Аудио Арте ООД

  Маргарит Аладжемов е управител и собственик на Аудио Арте ООД и сайта www.videoconference.bg. Компанията е специализирана в проектирането и изграждането на конферентни зали и аудитории с аудио, видео и видеоконферентни системи.Г-н Аладжемов е с над 25-годишен опит в областта на AV електроника, системна интеграция, видеоконферентни системи и решения. Има сертификати за  специализации от Cisco, Avaya, Polycom, Extron Electronics, Control 4 и др.

 • Димитър Велев

  Димитър Велев

  Специалист Мултимедийни продукти

  АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД

  Режисьор по анимационно кино,  с наградения си анимационен филм „Инцидент“ участва в множество фестивали и програми в Европа, Австралия и Азия.Мултимедиен дизайнер и аниматор в късометражни филми и други проекти в дигиталната сфера.Като Специалист мултимедийни продукти в „Анубис-Булвест“ ООД работи по създаването на електронните проекти на ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“, както и като обучител на експерти, учители и директори по проект на МОН.

 • Георги Обретинчев

  Георги Обретинчев

  Управител

  Network Consulting Group