Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

11та национална конференция по е-здравеопазване

“Национална платформа за електронно здравеопазване – тенденции, стратегии и политики“
18 Февруари, 2016 г., София Хотел Балкан, зала "Средец"


Организатори: ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“

Под егидата на:
Парламентарна комисия по здравеопазването на 43 НС на Република България

С подкрепата на:
Представителството на Европейската комисия в България

Със съдействието на:
Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национална здравноосигурителна каса, Български лекарски съюз и Български Червен Кръст


Според Световната здравна организация и европейската рамка за политики и стратегия за 21 век – Health 2020, целта в областта на е-здравеопазването е да се постигне значителен напредък в подобряване на здравето и благосъстоянието на населението, намаляване на неравнопоставеността, укрепване на публичното здравеопазване и осигуряване на фокусиран върху човека модел в здравните системи. До къде стигна развитието на е-здравеопазването в страната спрямо европейските и националните приоритети, как се разви националната платформа за електронно здравеопазване, какви са съвременните факти и тенденции и европейските политики и стратегии за 2016-та, ще бъдат част от въпросите, на които ще потърсим отговор в рамките на 11-та национална конференция по електронно здравеопазване.

Конференцията традиционно се провежда със съдействието на Парламентарна комисия по здравеопазването na 43 НС на Република България, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национална здравноосигурителна каса, Български Червен Кръст и Български лекарски съюз.

Кого очакваме на събитието?

  • Представители на държавни, общински и частни здравни институции, вкл. болници, ДКЦ, клиники, санаториуми, лечебни комплекси, лаборатории, медицински центрове - управители, изпълнителни директори, ИТ директори, медицински директори, административни директори;
  • Представители на здравноосигурителни компании – управители, ИТ мениджъри, административни, оперативни, финансови директори;
  • Представители на държавни структури – представители на политическия кабинет на министерства на здравеопазването в региона, директори на дирекции в министерствата, директори и управители на здравноосигурителни каси, осигурителни фондове;
  • Представители на клинични лаборатории

Как протече събитието през 2015 г,
можете да се информирате на: http://events.idg.bg/bg/2015/ehealth/video


Технологичен партньор на конференцията: