Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

09:00 - 09:50 Откриване

 • д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател, Парламентарна комисия по здравеопазването на 43 НС на Република България
  Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България
  Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Иванка Кръстева, подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
  д-р Иван Костов
  , председател, Фондация Електронно здравеопазване България
  Нели Йоловска
  , управител, ICT Media

9:50 - 12:20 СЕСИЯ 1. Дискусия: Съвременното модерно електронно здравеопазване. Европейски политики и стратегии
Модератор: д-р Иван Костов, председател, Фондация Електронно здравеопазване България

Д-р Иван Костов
Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Модератор

Д-р Иван Костов

 • Акценти:
  • Европейска рамка и стратегии за развитие на е-здравеопазването;
  • Единна информационна здравна система;
  • Електронна здравна карта, електронно пациентско досие и електронна рецепта;
  • Промени в законодателната рамка за работещо е-здравеопазване;
  • Преструктуриране на болничните заведения – административно обединение на регионален принцип

 • Д-р Рамейша Кришнамурти
Старши технически ръководител
Световната здравна организация

  Д-р Рамейша Кришнамурти, старши технически ръководител, ключово подразделение „Стандартизация и оперативна съвместимост“, отдел „Информация, данни и проучвания“, Клъстер „Здравни системи и иновации“, Световната здравна организация

  eHealth стандарти и политики в ерата на предоставяне на модерни здравни услуги

 • Д-р Анна-Мари Виламовска
Секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs

  д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика

 • Доц.д-р Иван Станев
Директор на дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването“
Министерство на здравеопазването

  доц. Иван Станев, директор на дирекция Информационни и комуникационни политики в здравеопазването, Министерство на здравеопазването

  Национална здравна информационна система – концепция и график за реализация

 • Мартин Банков
Дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“
Национална здравноосигурителна каса

  Мартин Банков, дирекция Информационни процеси и сигурност на информацията, НЗОК

  Недостигът на ИТ специалисти – едно възможно решение на проблема

 • Марин Калчев
Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”
Национален осигурителен институт

  Марин Калчев, директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт

  Електронен болничен лист

 • Николай Йорданов
Търговски мениджър
Контракс

  Николай Йорданов, търговски мениджър, Контракс АД

  Една концепция за изграждане на “Единна информационна здравна система и модулите за електронна здравна карта, пациентско досие и рецепта” в България

 • Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Акценти от настоящата и очакваната правна уредба на защитата на лични данни, приложима за сектора. Какво да имате предвид при уреждане на отношенията за създаване на ИТ решения за здравни заведения.

 • Доц. д-р Красимир Гигов
Генерален директор
Български Червен кръст Проф. Асен Петков, д.м.н.
Ръководител на катедра „Военна медицина“
Военномедицинска академия

  Доц. д-р Красимир Гигов, генерален директор, Български Червен кръст и проф. Асен Петков, д.м.н., ръководител на катедра „Военна медицина“, Военномедицинска академия

  Възможности и приложение на електронното здравеопазване в случаи на бедствия, аварии и катастрофи

12:20 - 13:20 Обяд

13:20 - 15:25 СЕСИЯ 2. Дискусия: Болнични информационни системи в подкрепа на цялостно е-здравеопазване
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, дм, изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Изпълнителен директор
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Модератор

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

 • Дискусия:  
  • Добри европейски практики;
  • Централизирано управление на болничните информационни системи;
  • Инфраструктурни предизвикателства пред внедряването на болнична информационна система;
  • Сигурност и възможности за достъп до БИС на лекари и пациенти. Защита на персоналната информация, сигурност на личните данни;
  • Виртуални и облачни решения в сферата на здравеопазването

 • Яница Йоцова
Регионален Мениджър по международни отношения за Европа
Здравна Група Мемориал

  Яница Йоцова, международен маркетинг, Memorial Healthcare Group

  Онлайн здраве за международни пациенти в група от болници “Мемориал”

 • Илия Кръстев
Главен информационен директор
Сити Хоспиталс енд Клиникс ЕАД

  Илия Кръстев, главен информационен директор, Сити Хоспиталс енд Клиникс ЕАД Сити Клиник: Дигитална трансформация в здравеопазването

 • Георги Карааргиров
Директор „ИТ и иновации“
МБАЛ „Света Марина - Плевен“

  Георги Карааргиров, ръководител на отдел "Информационни технологии и иновации", МБАЛ „Света Марина – Плевен“

  Изграждане на Интегрирана болнична ИТ система в МБАЛ “Света Марина - Плевен” - предизвикателства, решения и уроци

 • Петър Николов
Вицепрезидент, ИТ бизнес
Шнайдер Електрик България ЕООД

  Петър Николов, търговски директор направление ИТ бизнес, Шнайдер Електрик

  Решения за непрекъснатост на процесите за болнични приложения

 • Михаил-Ернесто Михайлов
Account Manager
Хуауей

  Михаил-Ернесто Михайлов, Account Manager, Huawei

  Специализирани решения на Хуауей за телепрезънс в медицината

 • Маг. инж. Йордан Илиев
ИТ Мениджър
СБАЛ по Онкология ЕАД Десислава Михайлова
Съосновател и управляващ директор
Sqilline

  Маг. инж. Йордан Илиев, ИТ Мениджър, "СБАЛ по Онкология" ЕАД и Десислава Михайлова, управляващ директор

  Sqilline Smart DI: новият начин за колаборация между лекарите

 • Пламен Тютюнков
Продажби публичен сектор и здравеопазване
T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков, продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary

  Модерен подход към болничните информациони системи в 2016 година

15:25 - 15:55 Кафе пауза

15:55 - 17:30 СЕСИЯ 3. Дискусия: Технологии в подкрепа на по-модерното и ефективно е-здравеопазване
Модератор: проф. д-р Панайот Куртев, заместник-директор "Стационарен блок", Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

Проф. д-р Панайот Куртев, д.м.
Заместник-директор по лечебната дейност
СБАЛ по Онкология ЕАД

Модератор

Проф. д-р Панайот Куртев, д.м.

 • Дискусия:
  • Телемедицина/теле-грижа/теле-здравеопазване като компонент в помощ на управлението на здравната система;
  • Ползата от употребата на видеоконферентни решения в здравеопазването и интегрирането им с медицинско оборудване (ехографи, рентгенови апарати и т.н.);
  • М-здравеопазването – подобряване на здравните услуги чрез бърз и лесен достъп;
  • PACS системи;
  • Възможности и начини на финансиране за внедряване на ИТ в малки, с недостатъчни възможности болници

 • Иван Тодоров
Председател на Съвета на директорите, „Д-р Щерев“ АД и мениджър Маркетинг
Медицински комплекс „Д-р Щерев“

  Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите, „Д-р Щерев“ АД и мениджър Маркетинг, Медицински комплекс „Д-р Щерев“

  Информационната системата за болничен мениджмънт като кръвоносната система на лечебното заведение - споделяне на опитът на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ при внедряване на IT решения в медицинската практика

 • Д-р Славейко Джамбазов
Главен експерт
Български лекарски съюз

  д-р Славейко Джамбазов, главен експерт, Български лекарски съюз 
  Истински пробив в консервативен сектор като здравеопазването, извън научните постижения, може да бъде постигнат единствено с приложението на информационните технологии

 • Дейвид Уолстън
Ръководител бизнес развитие
Сектра Мирослав Гечев
Мениджър бизнес развитие
Телелинк

  Дейвид Уолстън, ръководител бизнес развитие, Сектра и Мирослав Гечев, мениджър бизнес развитие, Телелинк
  Демонстрация: Виртуална дисекция на клинични случаи от практиката

 • Радослав Гайдарски
Главен оперативен директор
Империя Мобайл

  Радослав Гайдарски, главен оперативен директор на Империя Мобайл

  mHealth: Следващата стъпка в грижите за пациента

 • Ларс Турсар
Изпълнителен директор
Бизнес подразделение на Infinitt Healthcare за Европа

  Ларс Турсар, изпълнителен директор, Бизнес подразделение на Infinitt Healthcare за Европа

  Infinitt Healthcare Platform, уникален VNA подход

17:30 - Закриване