Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

09:00 - 09:50 Откриване

 • д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател, Парламентарна комисия по здравеопазването на 43 НС на Република България
  Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България
  Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Иванка Кръстева, подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
  д-р Иван Костов
  , председател, Фондация Електронно здравеопазване България
  Нели Йоловска
  , управител, ICT Media

9:50 - 12:20 СЕСИЯ 1. Дискусия: Съвременното модерно електронно здравеопазване. Европейски политики и стратегии
Модератор: д-р Иван Костов, председател, Фондация Електронно здравеопазване България

Д-р Иван Костов
Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Модератор

Д-р Иван Костов

 • Акценти:
  • Европейска рамка и стратегии за развитие на е-здравеопазването;
  • Единна информационна здравна система;
  • Електронна здравна карта, електронно пациентско досие и електронна рецепта;
  • Промени в законодателната рамка за работещо е-здравеопазване;
  • Преструктуриране на болничните заведения – административно обединение на регионален принцип

 • Д-р Рамейша Кришнамурти
Старши технически ръководител
Световната здравна организация

  Д-р Рамейша Кришнамурти, старши технически ръководител, ключово подразделение „Стандартизация и оперативна съвместимост“, отдел „Информация, данни и проучвания“, Клъстер „Здравни системи и иновации“, Световната здравна организация

  eHealth стандарти и политики в ерата на предоставяне на модерни здравни услуги

  изтегляне (.pdf, 6.61 MB)
 • Д-р Анна-Мари Виламовска
Секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs

  д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика

 • Доц.д-р Иван Станев
Директор на дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването“
Министерство на здравеопазването

  доц. Иван Станев, директор на дирекция Информационни и комуникационни политики в здравеопазването, Министерство на здравеопазването

  Национална здравна информационна система – концепция и график за реализация

  изтегляне (.pdf, 916.68 KB)
 • Мартин Банков
Дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“
Национална здравноосигурителна каса

  Мартин Банков, дирекция Информационни процеси и сигурност на информацията, НЗОК

  Недостигът на ИТ специалисти – едно възможно решение на проблема

  изтегляне (.pdf, 524.76 KB)
 • Марин Калчев
Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”
Национален осигурителен институт

  Марин Калчев, директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт

  Електронен болничен лист

 • Николай Йорданов
Търговски мениджър
Контракс

  Николай Йорданов, търговски мениджър, Контракс АД

  Една концепция за изграждане на “Единна информационна здравна система и модулите за електронна здравна карта, пациентско досие и рецепта” в България

  изтегляне (.pdf, 325.82 KB)
 • Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Акценти от настоящата и очакваната правна уредба на защитата на лични данни, приложима за сектора. Какво да имате предвид при уреждане на отношенията за създаване на ИТ решения за здравни заведения.

  изтегляне (.pdf, 470.14 KB)
 • Доц. д-р Красимир Гигов
Генерален директор
Български Червен кръст Проф. Асен Петков, д.м.н.
Ръководител на катедра „Военна медицина“
Военномедицинска академия

  Доц. д-р Красимир Гигов, генерален директор, Български Червен кръст и проф. Асен Петков, д.м.н., ръководител на катедра „Военна медицина“, Военномедицинска академия

  Възможности и приложение на електронното здравеопазване в случаи на бедствия, аварии и катастрофи

  изтегляне (.pdf, 3.83 MB)

12:20 - 13:20 Обяд

13:20 - 15:25 СЕСИЯ 2. Дискусия: Болнични информационни системи в подкрепа на цялостно е-здравеопазване
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, дм, изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Изпълнителен директор
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Модератор

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

 • Дискусия:  
  • Добри европейски практики;
  • Централизирано управление на болничните информационни системи;
  • Инфраструктурни предизвикателства пред внедряването на болнична информационна система;
  • Сигурност и възможности за достъп до БИС на лекари и пациенти. Защита на персоналната информация, сигурност на личните данни;
  • Виртуални и облачни решения в сферата на здравеопазването

 • Яница Йоцова
Регионален Мениджър по международни отношения за Европа
Здравна Група Мемориал

  Яница Йоцова, международен маркетинг, Memorial Healthcare Group

  Онлайн здраве за международни пациенти в група от болници “Мемориал”

  изтегляне (.pdf, 1020.83 KB)
 • Илия Кръстев
Главен информационен директор
Сити Хоспиталс енд Клиникс ЕАД

  Илия Кръстев, главен информационен директор, Сити Хоспиталс енд Клиникс ЕАД Сити Клиник: Дигитална трансформация в здравеопазването

  изтегляне (.pdf, 881.4 KB)
 • Георги Карааргиров
Директор „ИТ и иновации“
МБАЛ „Света Марина - Плевен“

  Георги Карааргиров, ръководител на отдел "Информационни технологии и иновации", МБАЛ „Света Марина – Плевен“

  Изграждане на Интегрирана болнична ИТ система в МБАЛ “Света Марина - Плевен” - предизвикателства, решения и уроци

  изтегляне (.pdf, 4 MB)
 • Петър Николов
Вицепрезидент, ИТ бизнес
Шнайдер Електрик България ЕООД

  Петър Николов, търговски директор направление ИТ бизнес, Шнайдер Електрик

  Решения за непрекъснатост на процесите за болнични приложения

  изтегляне (.pdf, 1.9 MB)
 • Михаил-Ернесто Михайлов
Account Manager
Хуауей

  Михаил-Ернесто Михайлов, Account Manager, Huawei

  Специализирани решения на Хуауей за телепрезънс в медицината

  изтегляне (.pdf, 5.28 MB)
 • Маг. инж. Йордан Илиев
ИТ Мениджър
СБАЛ по Онкология ЕАД Десислава Михайлова
Съосновател и управляващ директор
Sqilline

  Маг. инж. Йордан Илиев, ИТ Мениджър, "СБАЛ по Онкология" ЕАД и Десислава Михайлова, управляващ директор

  Sqilline Smart DI: новият начин за колаборация между лекарите

 • Пламен Тютюнков
Продажби публичен сектор и здравеопазване
T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков, продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary

  Модерен подход към болничните информациони системи в 2016 година

15:25 - 15:55 Кафе пауза

15:55 - 17:30 СЕСИЯ 3. Дискусия: Технологии в подкрепа на по-модерното и ефективно е-здравеопазване
Модератор: проф. д-р Панайот Куртев, заместник-директор "Стационарен блок", Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

Проф. д-р Панайот Куртев, д.м.
Заместник-директор по лечебната дейност
СБАЛ по Онкология ЕАД

Модератор

Проф. д-р Панайот Куртев, д.м.

 • Дискусия:
  • Телемедицина/теле-грижа/теле-здравеопазване като компонент в помощ на управлението на здравната система;
  • Ползата от употребата на видеоконферентни решения в здравеопазването и интегрирането им с медицинско оборудване (ехографи, рентгенови апарати и т.н.);
  • М-здравеопазването – подобряване на здравните услуги чрез бърз и лесен достъп;
  • PACS системи;
  • Възможности и начини на финансиране за внедряване на ИТ в малки, с недостатъчни възможности болници

 • Иван Тодоров
Председател на Съвета на директорите, „Д-р Щерев“ АД и мениджър Маркетинг
Медицински комплекс „Д-р Щерев“

  Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите, „Д-р Щерев“ АД и мениджър Маркетинг, Медицински комплекс „Д-р Щерев“

  Информационната системата за болничен мениджмънт като кръвоносната система на лечебното заведение - споделяне на опитът на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ при внедряване на IT решения в медицинската практика

  изтегляне (.pdf, 12.6 MB)
 • Д-р Славейко Джамбазов
Главен експерт
Български лекарски съюз

  д-р Славейко Джамбазов, главен експерт, Български лекарски съюз 
  Истински пробив в консервативен сектор като здравеопазването, извън научните постижения, може да бъде постигнат единствено с приложението на информационните технологии

  изтегляне (.pdf, 5.6 MB)
 • Дейвид Уолстън
Ръководител бизнес развитие
Сектра Мирослав Гечев
Мениджър бизнес развитие
Телелинк

  Дейвид Уолстън, ръководител бизнес развитие, Сектра и Мирослав Гечев, мениджър бизнес развитие, Телелинк
  Демонстрация: Виртуална дисекция на клинични случаи от практиката

 • Радослав Гайдарски
Главен оперативен директор
Империя Мобайл

  Радослав Гайдарски, главен оперативен директор на Империя Мобайл

  mHealth: Следващата стъпка в грижите за пациента

 • Ларс Турсар
Изпълнителен директор
Бизнес подразделение на Infinitt Healthcare за Европа

  Ларс Турсар, изпълнителен директор, Бизнес подразделение на Infinitt Healthcare за Европа

  Infinitt Healthcare Platform, уникален VNA подход

  изтегляне (.pdf, 4.5 MB)

17:30 - Закриване