Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Д-р Рамейша Кришнамурти

  Д-р Рамейша Кришнамурти

  Старши технически ръководител

  Световната здравна организация

  Д-р Кришнамурти заема позицията старши технически ръководител на ключовото подразделение за eHealth стандартизация и оперативна съвместимост в Световната здравна организация в Женева, Швейцария. Той има опит в разработването, внедряването, координирането и поддръжката на национални и поднационални eHealth системи и услуги, включително здравни информационни системи, центрове за спешни операции и информационни системи за наблюдение на публичното здравеопазване.Д-р Кришнамурти е помагал на редица държави от шестте региона на WHO в разработването и имплементирането на техните национални eHealth стратегии, както и за стандаризация и оперативна съвместимост на eHealth системи и услуги и използване на стратегическа практическа информация за взимане на важни решения. Преди това, г-н Кришнамурти е бил старши съветник по информационни технологии в  United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) в Атланта. Той е горд притежател на много престижни отличия и награди.

 • Д-р Даниела Дариткова – Проданова

  Д-р Даниела Дариткова – Проданова

  Председател

  Парламентарна комисия по здравеопазването, 43-о НС

  Д-р Даниела Дариткова – Проданова е председател на Парламентарна комисия по здравеопазването на 43-о НС. Д-р Дариткова е завършила медицина в Санкт Петербургския медицински педиатричен институт. Има придобита специалност по „Педиатрия” и „Обща медицина”.

 • Огнян Златев

  Огнян Златев

  Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

  Огнян Златев е ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от 1 май 2013 г. Той се присъединява към Европейската комисия през декември 2011 г. като ръководител на комуникационното звено нa Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. Има повече от 20 г. професионален опит в комуникациите, развитието на медиите и неправителствените организации. Неговите професионални ангажименти го отвеждат до различни точки от света, сред които Югоизточна Европа и Западните Балкани, Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток) където е работил като консултант на международни институции (ЮНЕСКО, OSCE, Световната банка) и BBC. Преди да се присъедини към ЕК Огнян Златев е бил член на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ). Преди това той създава и управлява Media Development Center в България, който е основан през 1998 г. с цел да промотира развитието на независимите медии в страната, да насърчава създаването на компетентни медии и да подкрепя комуникацията с Югоизточна Европа. Той е бил и директор на Информационния център към Институт „Отворено общество“ в София, менижър на Центъра на BBC в България и директор „Обмен“ в Британския съвет в България.Огнян Златев е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) от 2008 г.

 • Валери Борисов

  Валери Борисов

  Заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията

  МТИТС

  Валери Борисов има над 15-годишен опит в ИТ бизнеса, заемайки ключови позиции в редица водещи компании в бранша. От 2010 оглавява дирекция „Електронно управление” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като отговаря пряко за разработката и актуализирането на политиките и програмите по информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационните системи у нас. От октомври 2011 г. заема поста заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Д-р Анна-Мари Виламовска

  Д-р Анна-Мари Виламовска

  Секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs

  Д-р Анна-Мари Виламовска е секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика. Представлява България в Съвета на ЕС за насърчаване на дигиталното предприемачество. През 2015 г. e една от 100-те водещи иноватори в Централна и Източна Европа в годишната класация на Financial Times, Visgrad Fund, Google и ResPublica. Съпредседател е на Съветите за наука и образование и за социално и икономическо развитие при Президента. Анна-Мари Виламовска ръководи президентските награди "Джон Атанасов" за талантливи млади ИТ учени и предприемачи. Посланик в кампаниите на Европейската комисия за дигитални умения и предприемачество, eSkills и Watify Digital Entrepreneurship Campaigns от 2014 г. и посланик на Sofia Tech Park.Отговаря също така за най-голямата национална дарителска инициатива на Президента на Републиката "Българската Коледа".От 2003 г. до 2005 г. Анна-Мари Виламовска работи за IBRD и IDA във Вашингтон, където разработва финансовите и актюерски опции за над 20 пенсионни системи в Централна и Южна Азия, Близкия Изток и Централна Европа. От 2005 г. до 2010 г. в RAND Corporation в Лос Анджелис и Брюксел работи върху аналитични микроикономически проекти в сферите на здравеопазването, науката и иновациите за клиенти, сред които са Фондация Гейтс, Националните институти за здравето в САЩ, Конгреса на САЩ, Европейската комисия, Правителството на Великобритания и други.

 • Проф. Асен Петков, д.м.н.

  Проф. Асен Петков, д.м.н.

  Ръководител на катедра „Военна медицина“

  Военномедицинска академия

  Проф. Асен Петков, д.м.н. е ръководител на катедра „Военна медицина“ във Военномедицинска академия. Има значителна научна продукция от над двеста публикации, доклади, учебници и монография, посветени на въпросите на военната медицина, здравния мениджмънт и на медицината на бедствените ситуации. Участва активно в работни комитети и групи на НАТО и ЕС в областта на военната медицина. Завършил е допълнително двугодишно обучение по Болничен мениджмънт в Икономическия университет – Виена и специализация по управление на болници, електронно здравеопазване и телемедицина във военномедицинските центрове “Уолтър Рийд” и Бетесда – Вашингтон. Преподава в няколко университета по тематика на здравния мениджмънт. Има богат управленски опит като началник катедра и бивш заместник началник на Военномедицинска академия.

 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Изпълнителен директор

  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

  Доц. д-р Костадин Ангелов е завършил медицина в Медицински университет – София  през 2004 г.,  магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София (2006 г.) и магистратура по финанси  в Университета за национално и световно стопанство (2014 г.). Доц. Ангелов придобива специалност „Хирургия” през 2010г.Професионалното му развитие започва 2004г. като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна". От 2006г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска”, след което става главен административен лекар  за периода 2008 – 2011г. От 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински университет – София. От 2012г. до момента е заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина, член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински университет – София. От 2013 г. до момента е изпълнителен директор на Александровска болница.Доц. Костадин Ангелов е член на Българското хирургическо дружество, а от 2014 е негов секретар. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България, на Българския лекарски съюз, на European Society for Medical Oncology, International Gastic Cancer Association, International Society of Surgery (ISS) и др.Участвал е в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина, автор и съавтор е на публикации в специализирани медицински списания, съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари, научен секретар на сп. „Хирургия”. Дисертацията му е на тема „Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха”. През 2014г. придобива образователна и научна степен „Доктор” и му е присъдена академична длъжност „Доцент”.

   

 • Д-р Валентин Ангелов

  Д-р Валентин Ангелов

  Изпълнителен директор

  Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

  Д-р Валентин Ангелов завършва Висшия медицински институт гр. София, специалност „Медицина” през 1988г.. През 2004г. защитава клинична специалност по "Анестезиология, реанимация и интензивна терапия". Магистър е по „Здравен мениджмънт и управление в здравеопазването”в НБУ от 2002г., магистър по Бизнес администрация в УНСС от 2010г.и магистър по Психология в ЮЗУ от 2008г.. Д-р Ангелов е свободен докторант във ФОЗ при МУ София от 2010г.. Има завършена специализация в Англия – „Организация на спешната помощ” и в САЩ - „Изработване на здравноосигурителни продукти”. Д-р Ангелов 13 години работи като главен асистент в клиниката по "Анестезиология, реанимация и интензивни терапия" в Университетската болница "Св. Екатерина" - София до 2002г.. Две години е директор "Медицински дейности" в първото лицензирано дружество за здравно осигуряване - "Закрила", а след това основава и ръководи МДЦ "Закрила" ЕООД до 2004г.. През последните 9 години е главен изпълнителен директор на ДЗИ Здравно осигуряване, а от 8 октомври 2013г.е изпълнителен директор на Националната онкологична болница.

 • Д-р Иван Костов

  Д-р Иван Костов

  Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

  Доц. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година доц. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом".През 2004 г. доц. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. доц. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.

 • Иван Тодоров

  Иван Тодоров

  Председател на Съвета на директорите, „Д-р Щерев“ АД и мениджър Маркетинг

  Медицински комплекс „Д-р Щерев“

  Иван Тодоров е председател на Съвета на директорите на „ДР Щерев“ АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Болницата е високотехнологично лечебно заведение и пионер в приложението на асистираните репродуктивни технологии и феталната медицина в България. Иван Тодоров е член на Управителния съвет на Българската болнична асоциация. Магистър по здравен мениджмънт и по политически мениджмънт, докторант по политически науки към СУ „Св. Климент Охридски“. През 2012 г. е старши проектен консултант по доразработването и внедряването на болнична информационна система Joystick в Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Част е от екипа, работещ по развитието на иновативната система за телемедицина на болницата.

 • Мартин Банков

  Мартин Банков

  Дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“

  Национална здравноосигурителна каса

  Мартин Банков работи в дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“ на Националната здравноосигурителна каса. Завършва през 1989 Технически университет – София със специалност „Изчислителна техника“. В начало на кариерата си е учен, а впоследствие - служител в държавната администрация. През 2002 преминава в частния сектор, където заема редица ключови и ръководни позиции във водещи международни ИТ компании. През 2014 постъпва в Националната здравноосигурителна каса за създаването и прилагането на проект за ограничаване на загубите на НЗОК в резултат от грешки, разхищение, злоупотреби и измами с обществените средства за здравеопазване.

 • Доц.д-р Иван Станев

  Доц.д-р Иван Станев

  Директор на дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването“

  Министерство на здравеопазването

  Иван Станев отговаря пряко за създаване и изпълнение на политиките за еЗдраавеопазване и програмите за реализация на Националната здравна информационна система. Той е един от авторите на Стратегията еЗдравеопазване (2015 – 2020г.) и на програмата за реализация на тази стратегия.През последните 16 години доцент Станев заема в държавната администрация висши ръководни позиции, свързани с електронното управление. Участвал е в разработването на Общата стратегия за еУправление в Република България и е ръководил някои от нейните най-големи и успешни проекти.Иван Станев е доцент по информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има 82 публикации в областите софтуерно инженерство, автоматизация на програмирането, теория на програмирането и изкуствен интелект. Специализирал е в Imperial College, Великобритания. Доктор е по компютърни науки и информатика.

 • Марин Калчев

  Марин Калчев

  Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”

  Национален осигурителен институт

  Марин Калчев е директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт. На настоящата си позиция стигa, след като последователно преминава през всички позиции от главен експерт до главен директор. След дипломирането си в СУ “Климент Охридски” със специализация в предизвикателната математическа дисциплина “Диференциални уравнения”, от 1982 г. започва като редови ИТ специалист в Държавната Комисия по Планиране. Там първо навлиза в тайните на мейнфреймите, а през 1985 г. участва във внедряването на първите персонални компютри. В периода 1989 – 1991 г. работи в ИТ компанията Microinvest. Член е на УС на Клуба на мениджърите по информационни технологии в България.

 • Д-р Славейко Джамбазов

  Д-р Славейко Джамбазов

  Главен експерт

  Български лекарски съюз

  Д-р Славейко Джамбазов e основател и управляващ съдружник в компании в сферата на здравеопазването. Работи по различни проекти като инвеститор, консултант, ментор, експерт и приятел. Има международен опит в областта на управлението на болници, здравно осигуряване, фармацевтично производство, стратегическо планиране и маркетинг. Възпитаник на Американския университет - MBA, а освен медицина, е завършил и здравен мениджмънт. Преподавател по здравен мениджмънт и автор на учебници по Оценка на здравни технологии. Експерт към БЛС.

 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска

  Ръководител на трудовоправeн екип

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance).Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.

 • Георги Карааргиров

  Георги Карааргиров

  Директор „ИТ и иновации“

  МБАЛ „Света Марина - Плевен“

  Георги Карааргиров, 29 г., е директор „ИТ и иновации“ на МБАЛ „Света Марина-Плевен“. Той завършва средно образование във Fettes College, Шотландия,  има бакалавърска степен по икономика от University of Nottingham, Великобритания и магистърска степен по „Мениджмънт“ от ESCP Europe Business School - един от най-престижните университети на Стария континент с кампуси в различни държави от ЕС. Г. Карааргиров преминава обучението си по време на мегистърската си програма в  Париж и Лондон, след което работи няколко години в Лондонското Сити в сферата на финансите и високотехнологичния сектор.Завръща се в родината си, за да се включи в проекта за изграждане на високотехнологична болница в Плевен, където понастоящем оглавява отдела „IT и иновации“.

 • Доц. д-р Красимир Гигов

  Доц. д-р Красимир Гигов

  Генерален директор

  Български Червен кръст   

 • Илия Кръстев

  Илия Кръстев

  Главен информационен директор

  Сити Хоспиталс енд Клиникс ЕАД

  Илия Кръстев е Главен Информационен Директор на Сити Хоспиталс енд Клиникс ЕАД, www.cityclinic.bg.Облачната инфраструктура, както и внедряването на мрежата от клас Cisco MediGrade Network са наградени тази година на конференцията на Cisco в Лас Вегас за най-иновативно болнично внедряване в света. Сити Клиник МБАЛ е единствената JCI сертфицирана болница в България. Илия Кръстев е първият съветник на Министъра за развитие на електронно управление Роман Василев. Илия активно ръководи екипа от съветници които създават публикувания официално национален план 2020 за развитие на електронните услуги. Илия е съосновател на Форума Open eGov, където се събират всички, които са заинтересовани от работещо електронно управление в България.

 • Маг. инж. Йордан Илиев

  Маг. инж. Йордан Илиев

  ИТ Мениджър

  "СБАЛ по Онкология" ЕАД

  Маг. инж. Йордан Илиев e ИТ Мениджър в СБАЛ по Онкология ЕАД от 1 март 2010 г. до момента. Изпълнява ангажименти, свързани с анализ и реинженеринг на съществуващите медицински и бизнес процеси, идентифициране и развитие на възможностите за използване на нови технологии, сигурност и развитие на физическата инфраструктура и достъп до мрежа, както и задължения за оптимизиране ресурсите на дружеството и използване на иновации и иновативни подходи. Преди това е работил като старши системен администратор в "Инфотехника България" ЕООД.Маг. инж. Йордан Илиев е член на клуба на ИТ Мениджърите в България, вече част от европейския клуб на ИТ Мениджърите, автор е на редица публикации на тема ИТ сигурност в списание CIO; притежава грамота за второ място в конкурса за публикация на тема: “Ключовите информационни технологии за корпоративния сектор за 2011 г.” на списание CIO.Маг. инж. Илиев е сертифициран вътрешен одитор по БДС EN ISO 9001:2008 и по БДС ISO/IEC 27001:2007, сертифициран “PACS for IT & Clinical Administrators” и “DICOM connectivity and configuration” от Siemens AG, както и CCNA, CCNA Security, ITIL v.3 Foundation сертифициран. През 2014 година, той и екипът му, печелят първо място на конкурса за идеи за приложения Win MobileApp от SAP България, който през тази година успешно внедриха в лечебното заведение.

 • Проф. д-р Панайот Куртев, д.м.

  Проф. д-р Панайот Куртев, д.м.

  Заместник-директор по лечебната дейност

  СБАЛ по Онкология ЕАД

  Проф.д-р Панайот Куртев е заместник-директор по лечебната дейност в „СБАЛ по Онкология“ ЕАД, началник на хирургична клиника в „СБАЛ по Онкология“ ЕАД и председател на Републиканското дружество на колостомираните болни.Роден на 27.04.1953г. в гр. София. Завършва медицина в МА-София през 1980г. и е назначен по разпределение в Онкологичен диспансер – Враца в хирургично отделение, където работи до месец октомври 1982г. След конкурс за научен сътрудник lll степен е назначен в  Клиника по коремна хирургия в СБАЛО, където работи и до днес.Придобива специалност по хирургия през 1990г., а по онкология през – 1994г. През 2004г. придобива научна и образователна степен „доктор”, като защитава дисертация на тема „Подобряване на функционалните резултати при болни оперирани за рак на ректума”.Хабилитиране   -  ст.н.с. ll  степен - 2004г.,  Професор – 2013г.,  Магистър по здравен мениджмънт – 2012г.Има 86 отпечатани труда в български и чужди списания, от които 9 са участия в ръководства и 2 монографии, 56 участия в национални и международни конгреси и конференции, 95 цитирания.

 • Ларс Турсар

  Ларс Турсар

  Изпълнителен директор

  Бизнес подразделение на Infinitt Healthcare за Европа

  Ларс Турсар e изпълнителен директор в Infinitt Healthcare за Европа. С неговият десет годишен опит на ръководни позиции в областта на здравеопазването, IT бизнеса и дълбокото му познание за PACS и VNA, Infinitt израства бързо на територията на ЕС. Той има магистърска степен по медицинска информатика а и е преподавател по образна диагностика в Технически университет в Mittelhessen, Германия.

 • Пламен Тютюнков

  Пламен Тютюнков

  Продажби публичен сектор и здравеопазване

  T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков отговаря за продажбите в публичния сектор и здравеопазване в Т-Системс за България. Участвал е в интеграцията и внедряването на болнични информационни системи в близо 30 универсистески болници в Унгария. E-health експерт в екипа на Т-Системс. Стреми се да предлага на клиентите си IT решения с които се подобравя качеството на лечение.

 • Радослав Гайдарски

  Радослав Гайдарски

  Главен оперативен директор

  Империя Мобайл

  Радослав Гайдарски е от 10 години в софтуерния бизнес като през последните 7 години е ръководил компании, доставящи аутсорсинг проекти за Европа и САЩ. Завършил е Бизнес администрация и управление и MSc in Project Management в Сиатъл. От началото на 2015-та година управлява Империя Мобайл и развива компанията с конкретен фокус върху новите технологии в здравния сектор.

 • Яница Йоцова

  Яница Йоцова

  Регионален Мениджър по международни отношения за Европа

  Здравна Група "Мемориал"

  Яница Йоцова е Регионален Мениджър по международни отношения за Европа на Здравна Група "Мемориал". Завършила е специалност право в Истанбулския университет. Има 5-годишен опит по международен маркетинг и право в сферата на здравеопазването.  Към момента отговаря за международните отношения, маркетинга и чуждестранните инвестиции на здравната група за Европа.

 • Мирослав Гечев

  Мирослав Гечев

  Мениджър бизнес развитие

  Телелинк

  Мирослав е Мениджър бизнес развитие в Телелинк. Той е Бакалавър по телекомуникации от Техническия университет - София, България и Магистър по Иновативни комуникационни технологии и предприемачество от Техническия университет - София и Олборгския университет, Дания. В момента Мирослав е в процес на придобиване на магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) в Cotrugli Business School. Мирослав е основна част от екипа на Телелинк за Иновативно здравеопазване, чиято основна цел е да развива и предоставя иноватиативни решения, с реална и измерима стойност, за болници и здравни институции.

 • Дейвид Уолстън

  Дейвид Уолстън

  Ръководител бизнес развитие

  Сектра

  Дейвид е Ръководител бизнес развитие за регион EMEA в Сектра. Той е Бакалавър по Бизнес науки и икономика от Университета Кюшу, Япония и Магистър по Международна бизнес администрация от Университета в Упсала, Швеция. Той има богат опит при работата с облачни услуги и технологии и иновативни решения за е-здраве.

 • Петър Николов

  Петър Николов

  Вицепрезидент, ИТ бизнес

  Шнайдер Електрик България ЕООД

  Петър Николов е вицепрезидент ИТ бизнес на Шнайдер Електрик България ЕООД от 2010 г. Като част от висшия управленски екип на Шнайдер Електрик, в неговите отговорности влиза развитието на ИТ бизнеса на компанията в България, Албания, Македония и Косово.Петър Николов завършва Техническия университет в София, специалност “Електроника”. Стартира своята кариера в ИТ бизнеса през 1999 г. В Шнайдер Електрик България започва работа през 2004 г., заемайки позицията продуктов мениджър “Индустриален контрол”, като отговаря основно за формирането, подготовката, промотирането и развитето на портфолиото от продукти за индустриален контрол на компанията. През следващите 6 години преминава през няколко позиции в различни направления в компанията - до 2010 г., когато заема настоящата си позиция на вицепрезидент ИТ бизнес.За периода 2004-2010 г. Петър Николов преминава редица продуктови и специализирани обучения в Schneider Electric.

 • Михаил-Ернесто Михайлов

  Михаил-Ернесто Михайлов

  Account Manager

  Хуауей

  Михаил-Ернесто Михайлов се присъединява към Хуауей с над 20 години опит в областта на информационните и комуникационни технологи. Има опит в изграждането на редица големи ИТ и комуникационни проекти в България и Европа. През 2009 година проект за кардиомониторинг в реално време в Болница Св. Екатерина, реализиран с негово основно участие печели наградата за ИТ Проект на годината.

 • Десислава Михайлова

  Десислава Михайлова

  Съосновател и управляващ директор

  Sqilline

  Десислава Михайлова е съосновател и управляващ директор на българската софтуерна компания Sqilline. Дейността на компанията е насочена към разработване на мобилни приложения в сферата на здравеопазването, фармацията и услугите. През 2013 г. Sqilline стана първият канален партньор на SAP (SAP Channel Partner) за Централна и Източна Европа, оторизиран и тясно фокусиран да продава и разработва единствено мобилни SAP решения. През годините Десислава Михайлова е работила като SAP консултант, Project Manager и мениджър бизнес развитие. Участвала е в ключови проекти в различни индустрии – петролната, търговията на дребно, дистрибуцията на стоки и др.

 • Николай Йорданов

  Николай Йорданов

  Търговски мениджър

  Контракс

  През 2011 г. успешно завършва The University of Nottingham, United Kingdom, МВА програма със специализация в Lehigh University, Pennsylvania. Има дългогодишен професионален опит в сферата на електронното здравеопазване. В зората на въвеждането на информационните технологии в българската здравна система взема активно участие в изграждането на софтуерни системи в медицинската практика на общопрактикуващи лекари от цялата страна. Oт 2008 г. насам e Акаунт мениджър „Здравеопазване и публичен сектор“ в „Контракс“ АД.