Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

18-и финансов технологичен форум
“Новото лице на финансите - дигитализация във фокус”
14 април 2016 г. София Хотел Балкан

Организатори: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter

Под егидата на: Българска народна банка, Комисия за финансов надзор

Със съдействието на: Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряванеДигиталната трансформация на финансовите институции е тема, която се обсъжда активно през последните 2-3 години. Според мнението на водещи експерти, през следващите 20 години ще станем свидетели как “аналоговите” банки в света постепенно ще се превърнат в “дигитални” финансови институции. Поведението и очакванията на клиентите, променени в резултат на съвременните дигитални технологии, са сред водещите фактори за дигитализацията на финансовия бизнес. Утвърдени брандове във финансовия сектор вече полагат значителни усилия, за да направят своите услуги възможно най-удобни за потребителите, които очакват все по-персонализирани и релевантни предложения по всички канали за взаимодействие, включително мобилни устройства и социални мрежи, при това с висока степен на надеждност и сигурност на услугата. В допълнение, съвременните технологии в лицето на Big Data, социалния инженеринг и мобилните приложения, в съчетание с изграждането на култура, в която цифровите технологии са част от работата на всеки служител, имат ключово значение за успешната дигитална трансформация.

Банките отдавна са осъзнали, че дигитализацията в този бизнес налага промени, а ICT Media за 18-а поредна година ще бъде посредник за ефективен диалог между финансовите институции и технологичните компании това да се случи по-лесно и ефективно.

 

Акценти на програмата:

  • Дигиталната трансформация на финансите – предизвикателства и нови възможности
  • Регулации и правни рамки
  • Финансовият бизнес: дигитализация, технологии, процеси
  • Технологиите в сърцето на финансовия бизнес
  • С лице към клиента: дигитализацията и иновациите като нови конкурентни предимства
  • Сигурност и съответствие
  • Вътрешнофирмената дигитална култура – теория и практика
  • ИТ факторите за оптимизация и ефективност на бизнеса


Към кого е насочен форумът:

Събитието представлява интерес за представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи и други. През 2015 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.


Технологичен партньор на конференцията:
Събитието през 2015 г. в снимки и видео на
http://events.idg.bg/bg/2015/finances/video