Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Етиен Госе

  Етиен Госе

  Генерален директор

  Европейски платежен съвет

  Етиен Госе притежава богат професионален опит в различни области на платежната индустрия. Той започва своята кариера в Белгийската централна банка. Заема висши ръководни позиции в Eurocheque International, Europay International и MasterCard Европа. В негови предишни назначения отговорностите на г-н Госе включват франчайз мениджмънт, правни и регулаторни въпроси, мениджмънт на стейкхолдъри, както и финанси и администрация. Той има също така богат опит в мениджмънта на управлението, както и на европейски и обществени въпроси.

 • Нина Стоянова

  Нина Стоянова

  Подуправител управление "Банково"

  Българска народна банка

  Нина Стоянова e подуправител, ръководител на управление „Банково” и управление „Фискални услуги”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка. Тя е избрана на 29 юли 2015 г. от 43-ото Народно събрание за 6-годишен мандат.В периода 2007 – 2015 г. г-жа Стоянова е главен юрист, директор на дирекция „Правна” в БНБ и член на Правния комитет към Европейската система на централните банки. Преди това е работила като юрисконсулт в Европейската централна банка, Франкфурт на Майн, Дирекция „Правни услуги” по програма за краткосрочни назначения в Европейската система от централни банки и е била старши юрисконсулт в дирекция „Правна” на БНБ.Г-жа Стоянова е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 • Владимир Савов

  Владимир Савов

  Заместник-председател и ръководител управление „Надзор на инвестиционната дейност“

  Комисията за финансов надзор

  Владимир Савов подпомага политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Избран е за член на КФН от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.Владимир Савов е роден на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС. В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк”, като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник-директор и впоследствие - директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. - 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.В досегашната си професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.

 • Михаел Форман

  Михаел Форман

  Директор

  SWIFT Austria GmbH

  Михаел Форман е директор на  SWIFT Austria GmbH. Неговата кариера в индустрията на финансовите услуги започва през 1995 г. Тогава Форман постъпва в подразделение за пътнически услуги на  American Express, базирано във Франкфурт, като ръководител на проект за автоматизацията на обработката на пътнически чекове. Под негово ръководство е изградена инфраструктура осигуряваща автоматизираното разпространение на пътнически чекове в Германия, Австрия и Швейцария. През 2000 г. се присъединява към SWIFT Germany GmbH, а през 2005 г. е назначен за регионален акаунт мениджър, отговарящ за бизнес развитието и привличането на клиенти   сред попечителски банки, брокерски къщи и инвестиционни посредници.  През юни 2006 г. поема задълженията на мениджър на SWIFT за Австрия, а през 2008 г. под негово ръководство е създадена SWIFT Austria GmbH. В момента Форман отговаря за работата на офисите на SWIFT във Виена и Стокхолм, както и за дейността на SWIFT в 18 страни от Централна и Източна Европа, включително и за България.

 • Пепа Колева

  Пепа Колева

  ИТ директор

  Уникредит Булбанк АД

  Пепа Колева работи във финансовия сектор от 1995 г. Работата й в Уникредит Булбанк започва през 2007 г.  – тогава е осъществено сливането на Булбанк и HVB Биохим, където по това време тя е ИТ ръководител. От май 2011 г. е ИТ директор на УниКредит Булбанк. Част от професионалния й опит са впечатляващи проекти, включително изграждането на интегрираната среда при сливането на трите банки Булбанк, HVB Биохим и Хеброс. В рамките на проекта отговаря за внедряването на нова основна банкова система FlexCube, електронни канали, ЕRP, интеграцията им с над 10 основни сателитни ситеми, както и за миграцията на данни. През 2007 г. екипът, в който работи Колева, е номиниран за ИТ екип на годината на Европейските награди за банкови технологии. Пепа Колева е сред основателите на Клуба на ИТ мениджърите в България и член на УС на това сдружение.

 • Емил Пилафов

  Емил Пилафов

  Главен оперативен директор

  Postbank | Eurobank EFG България

  Г-н Пилафов заема поста главен оперативен директор на Postbank|Eurobank EFG Bulgaria от 2007 г. насам. Сред ключовите позиции, които е заемал преди да се присъедини към екипа на Postbank|Eurobank EFG Bulgaria, са прокурист и оперативен директор на Централния депозитар, както и последователно директор на отдел “Системна интеграция” и директор на дирекция „Развитие” в оперативния сектор на централата на Банка ДСК. Завършил е ТУ-София като инженер „Електроника и автоматика”. Има отлични познания в сферата на ИТ в банковата сфера на ниво централен офис, клонова мрежа, дъщерни компании, познания по системи за сетълмент като RINGS, SWIFT, TARGET 2, T2 Securities, както и по международни стандарти за банкиране, търговия с ценни книжа и оперативна непрекъсваемост на процесите.

 • Десислава Маринова

  Десислава Маринова

  Директор дирекция „Съответствие”

  Банка ДСК ЕАД

  Г-жа Десислава Маринова е директор дирекция „Съответствие” на Банка ДСК ЕАД. В банковия сектор тя работи от 2005 г. Преди да се присъедини към екипа на Банката професионалният ѝ път преминава през други две кредитни институции – Банка Пиреос България и Креди Агрикол България (сега ТБ Виктория), където заема различни позиции - ръководител отдел „Нормативен контрол и предотвратяване изпирането на пари”, ръководител отдел „Корпоративна дейност” и началник управление „Правно”.Участвала е в проекти, свързани с имплементирането на специализиран софтуер за мониторинг на съмнителни операции, филтриране на клиентски бази данни и транзакции, както и по прилагане изискванията на FATCA.Има магистърска степен по право от СУ „Св. Кл. Охридски”.

 • Александър Костов

  Александър Костов

  Главен експерт, дирекция „Методология и финансови пазари“

  Българска народна банка

  Александър Костов има близо пет години опит в Българска народна банка, където работата му е била свързана с националния системен компонент на платежната система TARGET2, а понастоящем с методология в областта на плащанията и платежната инфраструктура. Работил е и три години като методолог в търговска банка с основна насоченост – международни програми и контрагенти.

 • Ирина Казанджиева

  Ирина Казанджиева

  Началник направление "Банкова политика и анализи"

  Асоциация на банките в България (АББ)

  Ирина Казанджиева е началник направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциация на банките в България. Преди това г-жа Казанджиева е изпълнявала длъжността "Международен обмен и програми". Г-жа Казанджиева е доктор по икономика и координатор на Комитета по платежни системи към УС на АББ.

 • Красимир Кръстев

  Красимир Кръстев

  Главен експерт, дирекция „Платежен надзор“

  Българска народна банка

  Красимир Кръстев работи в БНБ от 2007 г., където участва в платежния надзор, осъществяван от БНБ върху платежните системи, доставчиците на платежни услуги и други лица, обект на платежен надзор, с цел установяване на съответствието на дейността им с нормативните изисквания и установените международни принципи, стандарти и препоръки в областта на плащанията. Участва в работни групи в областта на платежните услуги и платежния надзор към Европейската централна банка, Европейската комисия, Европейския банков орган и Съвета на Европейския съюз.

 • Васил Димитров

  Васил Димитров

  Ръководител отдел „Електронно банкиране и социални медии“

  Банка ДСК

  Васил Димитров има над 15-годишен опит в Банка ДСК, разпределен в областта на картовите разплащания и дигиталните технологии. Той е активно ангажиран в проекта за разработване на мобилно приложение за електронно банкиране. Един от последните успешни проекти, които ръководи, е позиционирането на банката в социалните медии – важен в наши дни дигитален канал за интеракция с клиентите.

 • Илияна Войнова

  Илияна Войнова

  Ръководител на отдел “Дистанционни канали за продажби”

  СИБАНК

  Илияна Войнова е ръководител на отдел “Дистанционни канали за продажби” към дирекция “Клонова мрежа и дистрибуционни канали” в СИБАНК. Преди година банката финализира проект за мобилно банкиране, предназначено за крайни клиенти. Илияна Войнова участва активно в целия цикъл на разработката на проекта и внедряването на решението в качеството си проектен мениджър.

 • Армин Динар

  Армин Динар

  Директор “Управление на риска в одиторския отдел”

  PwC

  Армин Динар е директор по Управление на риска в одиторския отдел (Risk Assurance Solutions) на PwC Румъния и е отговорен за одита и  консултантските услуги в сферата на информационните технологии за наши клиенти в Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Албания, Македония и Румъния. Като член на RAS екипа на PwC,  също така той е работил по много външни и вътрешни одиторски проекти в ИТ сферата и за клиенти в САЩ и Индия. Сред неговите бивши и настоящи клиенти са добре познати и известни имена на пазара от финансовия сектор в САЩ и Югоизточна Европа.Той има повече от 12 години опит като ИТ и системен програмист, 6 от които е посветил на осъществяването на различни ИТ проекти и одиторски проекти, осигуряващи качеството на вече приложени ИТ решения. Акцент в работата му са дейности свързани със защитата на данните, ИТ системите за сигурност и услугите за контрол на качеството. Армин работи и за внедряването на нови информационни и технологични системи, както и за оптимизиране на съществуващите Enterprise Resource Planning (ЕRP) и други клиентски (SAP R3, Oracle eBS, Microsoft Dynamics NAV) системи.Всички тези дейности включват проекти за голям брой клиенти от различни сектори в Югоизточна Европа, както и в чужбина, но най-вече клиенти от финансовия сектор като Whitney National Bank, Ню Орлиънс, САЩ, Harland Financial Solutions, Денвър, UNIQA Босна и Херцеговина и DELTA Generali Сърбия и Черна гора,  UniCredit Bank в Босна и Херцеговина, Sparkasse Bank в Босна и Херцеговина, NLB клоновете в Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, клоновете на ProCredit Bank в Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово и Албания, клоновете на EFG Eurobank в Сърбия, клоновете на банка Piraeus в Сърбия и Албания, клоновете на Credit Agricole Bank Group в Сърбия и Албания и Централните банки на Македония и Черна гора.Армин е член на Information Systems Audit and Control Association (ISACA) и притежава сертификат CISA (Certified Information Systems Auditor), както и MBA диплома.

 • Кирил Петков

  Кирил Петков

  Директор на дирекция "Информационни технологии"

  Bulstrad Vienna Insurance Group

  Кирил Петков е директор дирекция “Информационни технологии” в Bulstrad Vienna Insurance Group от 2007 г. За периода 2009-2012 съвмeстява тази функция и за ZK Bulgraski Imoti AD, която е член на Vienna Insurance Group до вливането си в Bulstrad Vienna Insurance Group през 2012. До 2007 г е работил като ИТ мениджър в INTERLEASE, член на NBG. Бил е изпълнителен директор на CTC Software Engineering и CTC Software. Кирил Петков има богат ИТ опит, с особен интерес към подобряване ефективността на бизнес процесите с тяхното пресъздаване и автоматизиране в информационните системи. Член е на ISACA Sofia chapter. Носител е на престижната награда на Клуба на ИТ мениджърите в България “ИТ мениджър на годината” за 2010 г. в категория “Ефективност”.

 • Леонид Димов

  Леонид Димов

  ИТ директор

  Инвестбанк АД

  Леонид Димов е ИТ директор на Инвестбанк АД от 2015г. Професионалният му опит е изграден предимно във финансовия сектор, в работата му като ИТ директор в Търговска банка Д, в Банка ДСК, в БНБ и в КФН.

 • Димитър Цолов

  Димитър Цолов

  ИТ мениджър

  EOS Matrix

  Димитър Цолов е дипломиран инженер по „Компютърни Системи и Технологии“ и Магистър по “Бизнес Администрация”. Има над 17 години професионален опит в сферата на Информационните Технологии, като 10 от тях ръководи ИТ екипа на ЕОС Матрикс. EOС Матрикс е част от немския лидер във финансовата сфера EOS Group и е лидер на българския пазар в областта на управлението на дългове. Компанията е основана през 2002 г. и предлага индивидуализирани решения в областта на събирането и изкупуването на вземания. В ролята си на ИТ ръководител, г-н Цолов има зад гърба си реализирани разнообразни ИТ проекти основно за вътрешни нужди на компанията, като важно място в тях заема сигурността на информацията и управлението на данните. Сред тях са изграждането, внедряването и поддръжката на Системата за управление на Информационна сигурност, сертифицирана по международен стандарт ISO 27001:2013, изграждане на Disaster Recovery Data center (2014-2015), внедряване на BI за нуждите на финансовия отдел, внедряване и последващи модернизации на кол центъра. Под ръководството на г-н Цолов, ИТ екипът на ЕОС Матрикс разработва вътрешно основната оперативна система на компанията – Matrix Collection Software, която впоследствие внедрява и при няколко свои клиента.

 • Васил Петков

  Васил Петков

  Сектор "Киберпрестъпност", главна дирекция "Борба с организираната престъпност", МВР

  МВР

  Васил Петков е експерт към сектор „Киберпрестъпност“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР.  Г-н Петков има опит в областта на разследване на компютърни престъпления от 2010г. От 2011г., заедно с г-н Явор Колев, отговаря за Националната контактна точка 24/7 за престъпления в кибернетичното пространство.Участник е в множество международни операции срещу престъпни групи, извършващи финансови престъпления в Интернет, хакерски атаки.

 • Ася Баева

  Ася Баева

  Заместник председател на борда на директорите и Главен Изпълнителен Директор

  УниКредит Факторинг

  Г-жа Баева е банков професионалист с повече от 16 години опит в корпоративната стратегия, планирането и управлението на продажбите. Започва като специалист в Клонова мрежа на Булбанк през 1996, впоследствие заема различни длъжности, сред които Директор на филиал и Началник отдел Корпоративно банкиране за филиал. От 2003 г. Ася е част от дирекция Корпоративно банкиране на УниКредит Булбанк АД, където е заемала позициите Директор Търговска стратегия, Заместник директор на Дирекцията и Директор Корпоративни клиенти. Тя е магистър по счетоводство, а по-късно и по банков мениджмънт по програмата на SDA Bocconi и УниКредит Груп.

 • Делян Бойчев

  Делян Бойчев

  Анализатор ИТ сигурност в GfK, зам.-председател на ISACA Sofia-Chapter

  GfK

  Делян Бойчев заема длъжността анализатор ИТ сигурност в GfK и е зам.-председател на ISACA – Sofia Chapter. Преди да заеме тази позиция той е бил част от екипа на ING Bank като началник отдел "Управление на информационния риск". В ING Bank (през 2001) е работил още  в отдел за поддръжка на електронното банкиране и отдел „Управление на информационния риск”.Г-н Бойчев е завършил висше образование в Технически университет. Сертификати: CISM, MCSE Security track.

 • Цанко Цолов

  Цанко Цолов

  Член на Комисията за защита на личните данни

  Цанко Цолов  е избран за член на Комисията за защита на личните данни с решение на  42-то Народно събрание от  15 април 2014 г. Член е на Съвместния надзорен орган на Европол и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак). От 2007 г. до избирането му за член на КЗЛД  Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на Комисията.Цанко Цолов е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната, където поддържа специализирани информационни мрежи и автоматизирани системи за обработка на информация. Бил е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия, където е участвал в изграждането на автоматизираната информационна система на ръководния състав на Българската армия и Министерство на отбраната.

 • Чавдар Георгиев

  Чавдар Георгиев

  Ръководител “Глобално бизнес обслужване”

  Уникредит Лизинг

  Чавдар Георгиев развива професионалната си кариера, заемайки отговорни позиции за множество международни комплексни проекти в областта на подобряване и оптимизиране на информационните технологии и оперативни модели  през  последните 15 години в Групата УниКредит. В момента - той е директор на дирекция “Глобално бизнес обслужване” на УниКредит Лизинг. Притежава магистърска степен по “Информационни технологии” от СУ “Кл. Охридски”. Член е на Клуба на ИТ мениджърите в България.

 • Нели Дукова

  Нели Дукова

  Мениджър “Мотивация и развитие на хората”

  Easy Credit

  Нели Дукова е мениджър “Мотивация и развитие на хората” в Easy Credit. Тя има над 15 години опит в управлението и ангажираността на служителите на водещи организации в страната. Нели се присъединява към екипа на Easy Credit през 2011 г., като само за период от една година преминава през няколко нива на развитие във финансовата институция, а настоящата си позиция заема от 2012 г. Нели Дукова притежава няколко дипломи за висше образование по управление на човешките ресурси, бизнес администрация и биология.

 • Васил Панчев

  Васил Панчев

  CIO/Ръководител ИТ отдел

  Societe Generale Expressbank

  Васил Панчев е CIO/Ръководител на ИТ отдела на Societe Generale Expressbank. Той има богат опит в областта на мениджмънта със сериозен ИТ бекграунд и експертиза както в мениджмънта, така и в информационните технологии. Г-н Панчев притежава предимството да разбира еднакво добре както икономическата и бизнес гледната точка, така и технологиите и инженеринга. Негов фокус e управлението като цяло и мениджмънтът на програми и проекти, но в същото време той има и инереси в одита, управлението и осигуряването на информационни системи, непрекъсваемоста на бизнеса и възстановяването след срив, информационна сигурност и управление на риска. Има над 15 години опит в ИТ индустрията, повечето от които като ИТ мениджър, мениджър проекти и програми, и мениджър доставка на услуги.

 • Ласло Пап

  Ласло Пап

  Партньор и управляващ директор

  i-Tango Ltd., Gartner България и Унгария

  Ласло е един от пионерите в областта на разработка на системи и QA в BBL Consulting Company през 90-те години. През 1996 г. той продължава кариерата си в Pannon GSM, където е ангажиран в различни проекти по организация и ИТ разработки в продължение на близо 10 години, като в края заема позицията Business Segment Unit Manager. Впоследствие Ласло става съдружник в Stratis IT Management Consultancy, където отговаря за координирането на търговските дейности в частния сектор. От 2011 г. Ласло е партньор и управляващ директор на i-Tango Ltd., независим и изключителен дистрибутор на услугите на Gartner за Унгария и България.Gartner е лидер в проучванията и консултантската дейност в областта на информационните технологии. Целта на местния екип от i-Tango е Gartner - в съответствие с международната позиция на анализатора – да стане важен лидер по отношение на анализите и независимото мнение на пазара на информационни технологии и да участва активно в местните ИТ общества.

 • Орлин Пенев

  Орлин Пенев

  Главен оперативен директор и изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД, изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"

  Орлин Пенев има магистърски степени по инженерство в сферата на корабните двигатели и по финанси. Специализирал е в „Allianz Management Institute” и “Swiss Re Academy”.Той започва кариерата си като специалист по морско застраховане в ЗПАД "Булстрад". Работи като управител на генералната агенция на ЗПАД "България" в Бургас, а по-късно заема длъжност изпълнителен директор на ЗК "Туринс" АД. От 1998 г. г-н Пенев заема различни позиции в групата на "Алианц", като от 2001 г. е изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България", а от 2008 г.- главен оперативен директор на Алианц България Холдинг.

 • Кирил Георгиев

  Кирил Георгиев

  Директор “Информационни технологии”

  ПОК “Доверие”

  Кирил Георгиев се присъединява към екипа на ПОК „Доверие" през ноември 2009 г. като директор „Информационни технологии", какъвто е бил и през периода 2004-2006 г. Преди това е работил на същата позиция в международни компании.

 • Мариана Саджаклиева

  Мариана Саджаклиева

  Директор на дирекция "Операции"

  Първа Инвестиционна Банка

  Г-жа Мариана Саджаклиева постъпва в Банката през 1999 г. като специалист картови разплащания, преминава през различни длъжности - от 2002 г. е директор "Маркетинг, продажби и овърдрафти", от 2003 г. директор "Картови операции и терминали", заместник-директор на дирекция "Картови разплащания" от 2005 г., а от 2006 г. е директор на дирекция "Картови разплащания". От 2013 г. е директор на дирекция "Операции".Преди да се присъедини към екипа на "Първа инвестиционна банка" АД, г-жа Саджаклиева е работила в областта на информационните и картови технологии в Министерството на външната търговия, "Интерпрограма", "Балканкарт" и "Банк Хай Сис", София. Има магистърска степен по Организация и проектиране на обработката на икономическа информация (ОПОИИ) от Университета за национално и световно стопанство.

 • Орлин Стоянов

  Орлин Стоянов

  Заместник-ръководител ИТ отдел

  Societe Generale Expressbank • Атанас Явашев

  Атанас Явашев

  Директор ИТ

  ЗАД „Армеец“

  Атанас Явашев е директор „Информационни технологии“ в ЗАД Армеец. Има над 20 години професионален опит в сферата на Информационните Технологии, като 15 от тях ръководи технологичните звена в различни застрахователни компании – AIG Life, Groupama, MetLife.

 • Николай Шекеров

  Николай Шекеров

  CIO

  ДЗИ

  Николай Шекеров е CIO на ДЗИ. Преди това е бил ИТ мениджър в Интерамерикан България. Професионалният му опит е свързан с ИТ проекти на финансови компании в България и чужбна. Работил е в Groupama Information Systems Bulgaria, ДСК Гаранция и Банка ДСК.

 • Ираван Хира

  Ираван Хира

  Генерален директор

  HPE България

  Ираван Хира работи в HPE България повече от 14 години и е с най-ефективната експертиза за продажби за всички тези години, включително и  постигането на прогресивно нарастващи квоти, разнообразие  и по-високо ниво на бизнес клиентите. Той разработва стратегии за бизнес, свързан с промишлеността , планира да увеличи портфейла, пазарния  дял и удовлетвореността на клиентите.

 • Anaïs Loits

  Anaïs Loits

  Старши консултант, Real Dolmen

  Real Dolmen

  Anais Loits е старши консултант в Real Dolmen – един от водещите доставчици на CRM системи в Белгия. Anais отговаря за представянето на Microsoft Dynamics CRM вече повече от 5 години и прилага своите знания и умения в областта на CRM базираното решение за застрахователни компании и брокери – Travi@ta.

 • Мартин Желев

  Мартин Желев

  Продуктов Мениджър

  Хуауей Технолоджис България

  От 2010 Мартин Желев е продуктов мениджър е Хуауей Технолоджис България. Задълженията му в Българския офис включват консултации в процеса на генериране на решения, покриващи в максимална степен изискванията на клиентите на Хуауей. Преди да стане част от екипа на Хуауей, Мартин е работил, в продължение на три години, в Дейта Комюникейшънс България като старши инженер, и като такъв е участвал в редица проекти в Централна и Източна Европа. Завършил е Техническия Университет в София.

 • Свилен Станчев

  Свилен Станчев

  Търговски Директор

  Ай Би Ес България

  Свилен Станчев е търговски директор. Преди да се присъдени към екипа на IBS, Свилен е работил 3 години в търговския екип на IBM България. Има опит във внедряването на сървърна и сторидж виртуализация, системи за бизнес анализ и управление на съдържанието в компаните. Интересува се от развитието на облачните услуги и в частност IaaS, PaaS, както и от планиране и изграждане на Disaster Recovery и бекъп системи. В момента активно участва в няколко проекта за изграждане на облачна инфраструктура с международен обхват.

 • Александър Петров

  Александър Петров

  Ръководител проекти

  Скейл Фокус АД

  Александър има повече от 10 години опит в управление, контрол и изпълнение на международни проекти в областта на информационните технологии и финансовия сектор. В момента Алекс участва в подготовката на практиката за управление на промяна и утвърждаване на иновативните приложения на IBM за когнитивен анализ на икономически данни и прогнози за инвестиции.

 • Доминик Шабо

  Доминик Шабо

  Консултант Софтуерни решения и управление, Hewlett Packard Enterprise, Централна и Източна Европа, Франция и Русия

  Hewlett Packard Enterprise Software

   

 • Петя Григорова

  Петя Григорова

  Мениджър Стратегически клиенти, Екип Банки и Финансови организации

  VIVACOM

  Петя Григорова е магистър по Индустриален мениджмънт. Към момента заема позиция Мениджър Ключови клиенти във VIVACOM и ръководи екип „Банки и финансови организации“. Започва кариерното си развитие в компанията през 2006 година и натрупва дългогодишен опит като тренер в Търговската академия на телекома, ментор в Стажантската програма на VIVACOM, Регионален мениджър Бизнес продажби.  Има широки познания в областта на финансите, лидерството и мениджмънта, презентационни умения, менторинг и коучинг, бизнес продажби и други.

 • Якуб Оркишевски

  Якуб Оркишевски

  Mениджър Ключови клиенти за Източна Европа, Прибалтика и Адриатика

  Imperva, партньор на ACT Sofia • Апостолос Кемос

  Апостолос Кемос

  Директор Продажби за Югоизточна Европа и Израел

  Genesys

  Апостолос има богат опит в проектиране и имплементиране на система за Обслужване на клиенти, приложен в различни вертикални индустрии (Телекомуникации, Банков сектор, Аутсорсинг). Той работи в Contact Center сферата вече повече от 15 години. Присъединява се към екипа на Genesys през 2006 г. като Solution Architect, за да се издигне до позицията на Директор по продажбите за региона на Югоизточна Европа, включително Израел.

 • Люк Дриес

  Люк Дриес

  Старши системен инженер

  F5 Networks

  В ролята си на инженер продажби Люк помага на предприятия, и най-вече на финансови институции при разработване и прилагане на сигурна и надеждна инфраструктура и приложения, които са абсолютно необходими в днешния свързан свят. Преди F5, Люк заема различни позиции в Extreme Networks, Nortel и Bay Networks.

 • Филип Мутафис

  Филип Мутафис

  Директор клиентски решения

  Sirma BC

  Филип Мутафис е съосновател на една от най-успешните български компании за бизнес софтуер - Балкан Сървисис, която постига лидерски позиции в няколко сегмента: Business Intelligence & Management Reporting, ERP и CRM системи. През последните две години развива самостоятелно управленско консултиране и прави регионален business development за СирмаБК.Възпитаник на Техническия университет-София (ВМЕИ), завършва Компютърни системи през 2001 г. Член на борда на директорите на Българска Асоциация на Софтуерните компании от 2008 г. Води pro-bono упражнения по BI в Софийския Университет и Техническия университет.Говори свободно български, гръцки, румънски и английски.Женен с две малки момчета. През свободното си време за занимава с биологична овощна градина и помага на съпругата си да развива верига от organic juice bars.

 • Валерия Бояджиева

  Валерия Бояджиева

  Ръководител отдел Продажби и Пред продажби

  Интраком България

  Валерия Бояджиева се присъединява към Интраком България през 2009 година като Мениджър Бизнес Развитие в Телеком Сектора, а от края на 2013 поема длъжността Ръководител Отдел Продажби и Предпродажби. Всекидневната й работа е свързана с изучаване проблемите и предизвикателствата на клиентите на компанията, търсенето и и предлагането на комплексни високотехнологични и иновативни решения, които да подпомогнат постигането на целите на бизнес партньорите. Преди това г-жа Бояджиева е работила в БТК, в продължение на 10 години, като е заемала различни длъжности, стартирайки от инженер по поддръжката на компютърните системи и достигайки до ръководител на екип отговарящ за всички Microsoft базирани системи. Част от богатия й професионален опит е внедряването на Active Directory и Exchange Mail System за 10.000 служители в 11 главни региона, както и Certification Authority решение за криптиране на информация и цифрово подписване на документи. Участва в изграждането на Main и Disaster Recovery Center и системите в тях. Завършила е Технически Университет – София с две Магистърски степени по Електрониката и Маркетинговия Мениджмънт

 • Ивайло Николов

  Ивайло Николов

  Head of Cloud and Mobile Development

  Stone Computers

  Ивайло Николов ръководи OneCloud, бранда за облачни решения на Стоун Компютърс. Фокусът на компанията в последните години е насочен към облачните решения и управляемите услуги, като стремежът на Стоун Компютърс е да запази и затвърди своята позиция на една от водещите компании в страната в тази област.Като част от екипа на Стоун Компютърс вече 9 години, Ивайло е участвал в едни от най-значимите ИТ проекти при клиенти от банковия и застрахователния сектор. Г-н Николов има широк практически опит в изграждането на ИТ решения, управление на проекти и управление на малки специализирани екипи от експерти.

 • Николай Тодоров

  Николай Тодоров

  Управляващ партньор

  Accedia

  Николай  Тодоров е висококвалифициран консултант в областта на софтуерните решения и управлението на проекти, с повече от 15 години опит в ИТ индустрията. Освен управляващ партньор в Accedia той е и ръководител на звеното по софтуерна разработка в компанията.Николай има богат професионален опит в управлението на големи екипи и международни проекти, с основен фокус върху събиране на изисквания, управление на риска и оптимизация на бюджета. Той борави с широк спектър методи за управление на проекти, със силен акцент върху Agile и Lean подходите. Николай често е гост-лектор на международни конференции и изнася множество презентации на бизнес форуми, свързани с дейността му в сферата на информационните технологии.Николай има Ph.D по “Информатика“. Активно поддържа сертификат Project Management Professional (PMP) и Professional Scrum Master.

 • Крум Даскалов

  Крум Даскалов

  Director Data Management and Analytics

  Скейл Фокус АД

  Крум Даскалов е Data Management and Analytics директор в Скейл Фокус АД (ScaleFocus). Даскалов управлява, ръководи и наблюдава изпълнението на клиентски проекти от широк технологичен спектър - IBM, Microsoft, Teradata, Oracle и други. Притежава значителен опит в ръководенето на инициативи за различни по големина и от различни сфери компании, като застрахователи, финанси/банкиране, ИТ, телекоми. Управлява цялостния жизнен процес на проекти за интегриране на данни от различни системи – бизнес анализ, спецификации, архитектура, дизайн, разработка, тестване, стабилизация и поддръжка.

 • Вая Циагка

  Вая Циагка

  SAS Гърция, Кипър, България

  Intelligence Customer Domain експерт

  Вая Циагка е Intelligence Customer Domain експерт в SAS Гърция, Кипър, България. Тя подпомага организации от различни отрасли при прилагането на най-добри маркетинг практики. Експерт е в области като Customer Analytics, Campaigning Automation & Optimization, Real-Time Decisioning, Digital Marketing, Marketing Operations  Management и Data Harnessing. Има богат опит в банковия сектор, като преди да се присъедини SAS,  пет години е ръководила CRS&MIS отдел в банкова институция. През този период придобива опит в директния маркетинг, създаване модели на предпочитанията, сегментиране на клиентите, докладване, развитие на CRM данни, качество на данните и интеграция на данните. Вия има бакалавърска степен по икономически науки и магистърска степен по икономическа математика.

 • Елемер Вереб

  Елемер Вереб

  Регионален мениджър

  Dynatrace

  Елемер Вереб е Регионален мениджър на Dynatrace, водеща технология от САЩ и иновативен доставчик на решения за управление на приложения за България, Унгария и Румъния. Негово задължение е да разширява присъствието на Dynatrace в региона и да оказва подкрепа на финансовите институции при овладяване на управлението на дигитализираните им дейности. Елемер Вереб притежава магистърски степени по компютърни науки и икономика и е сертифициран консултант по мениджмънт. Освен познанията по информационни технологии и консултантската дейност в тази област, той притежава богат опит в стратегическото планиране и управлението на проектите и процесите.

 • Якуб Шумпих

  Якуб Шумпих

  Регионален мениджър за Източна Европа

  F 5

  Якуб е с повече от 13 години професионален опит в областта на ИТ, главно в продажбите на решения в областта на мрежите и сигурността.От седем години Якуб работи във F5 Networks и заедно със своя екип отговаря за бизнеса на фирмата и развитието на пазара в Централна и Югоизточна Европа. През изминалите седем години той ръководи много проекти, фокусирани върху сигурността на приложенията и оптимизацията на трафика на клиенти предимно от сферата на финансите, телекомуникациите и държавното управление.

 • Лариса Владинова

  Лариса Владинова

  Ръководител Data Governance Практики

  Адастра България

  Лариса Владинова е Data Warehouse консултант в Адастра България и в момента заема позицията Data Governance Practice lead. Тя има предишен опит като ИТ специалист в банковия сектор в ДЗИ Банк и Пощенска банка (EFG Eurobank). Като част от екипa на Адастра от 2010 г. участва в IM проекти в за клиенти в банковия, телекомуникационния и автомобилния сектори. Лариса Владинова има практически опит в широк спектър от технологии и дейности, отговарящи на най-добрите практики и стандарти в областта на Информационния мениджмънт.

 • Георги Ганев

  Георги Ганев

  Analytics Leader

  IBM Bulgaria

  Георги Ганев е Analytics Leader в IBM Bulgaria. Георги отговаря за бизнес развитието на аналитичните решения свързани с управление и анализа на данните. Георги има 10 годишен опит в работата с клиенти от различни индустрии и в различни области на бизнеса - от управление на проекти за международни клиенти, до бизнес развитие на софтуерния и аналитичен бизнес на IBM за България.

 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор

  Data Center BDM, Централна Европа

  APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като  "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.

 • Александър Станев

  Александър Станев

  Прокурист, Главен директор „Бизнес развитие – Платежни, информационни и софтуерни услуги"

  БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

  Александър Станев, MBA, е прокурист на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ АД. Има 20 години опит в разработването и внедряването на национално значими проекти в областта на платежните и информационните системи. Ръководил е проектите по реализация на IBAN в системите на дружеството, СЕПА платежната система в евро БИСЕРА7-EUR и др. Участва в разработването на стратегията на развитието на техническата рамка за взаимна свързаност между клиринговите къщи в Европа.

 • Адам Тенча

  Адам Тенча

  Мениджър Дивизия за Централна и Източна Европа

  SIBS International

  Адам отговаря за региона на Централна и Източна Европа в SIBS International, част от SIBS Group, представляваща една от най-големите платежни процессинг компании в Европа, и световно призната като казус на изключително успешна система в сферата на електронни плащания. Той е участвал и координирал множество проекти, сред които са интегрирани банкоматни мрежи на национално ниво, национални картови схеми, системи за борба с измами, интернет и мобилни разплащания, както и централни картови и процессинг системи. Преди сегашната му позиция, той е работил в Nowa France и е членувал в Управителния съвет на PBDA Consulting. Магистър по икономика, завършил Икономически Университет - Познан, в момента е кандидат-докторант във Варшавски Университет.

 • Анна Ангелова

  Анна Ангелова

  Главен експерт "Защита от картови измами"

  БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД

  Анна Ангелова има над 16 години опит в банкирането за крайни клиенти, включително развитие на картов бизнес, обслужване на клиенти, разработка на продукти, продажби и договаряне, програми за лоялност. Тя е експерт в разследвания на картови измами, платформи за електронна търговия и операции и мобилни разплащания.

 • Любомир Овчаров

  Любомир Овчаров

  Изпълнителен директор

  Адастра България

  Любомир Овчаров, изпълнителен директор Адастра България, притежава дългогодишен, интернационален опит в областта на информационните технологии и управлението на проекти. Заемал е различни мениджърски позиции и е участвал в изпълнението на големи проекти в областта на финансите и туризма в България, Чехия, Германия, Великобритания и Канада. Преди да поеме управлението на компанията, Любомир  ръководи консултантски екипи в Адастра България и пряко отговаря за въвеждането на Adastra Bestshoring консултантския модел за клиенти от Северна Америка и Западна Европа. Любомир завършва компютърното си образование в Технически Университет Берлин и притежава магистърска степен по Бизнес Администрация от City University of Seattle.

 • Томас Палоуей

  Томас Палоуей

  Adastra Business Consulting /ABC/

  Ръководител Практики – Плащания

  Томас Палоуей, ръководител на консултантските практики за разплащателни карти на Adastra Business Consulting /ABC/, има близо 30 години опит в сферата на финансовите услуги. Том е заемал ръководни позиции в JPMorgan Chase, MasterCard Worldwide, Diners Club International и през своята кариера е имал възможността да живее и работи в Канада, Азия, САЩ и Европа. Той притежава дълбоки познания в областта на кредитните и дебитни карти, плащанията с високи стойности и сетелмънт системите и е участвал в разработката на нови разплащателни инициативи и бизнеси за голям брой банки и финансови институции по целия свят. Понастоящем, като жител на Торонто, Том е отговорен за развитието на разплащателните практики на ABC и консултирането на клиенти, както за нови продукти, така и за съществуващи портфолиа (продуктови асортименти, продукти).