Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Пета годишна кръгла маса

Конкурентоспособна икономика чрез износ на ИКТ продукти и услуги

 С любезното домакинство на:
Представителство на Европейската комисия в България, ул. Раковски 124, София

27 април 2016 г.
Начало: 13:00 ч.


Организатори: ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)


Със съдействието на
: Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА)


Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИКТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. Данните за реализиран износ на компютърни и информационни услуги показват, че софтуерните продукти и услуги са най-подчертани, трайно експортно ориентирани и лесно реализируеми на чуждите пазари.  


Как протече събитието миналата година