Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Събитието в медиите
Програма

8:30–9:00 Регистрация

9:00–10:00 Официално откриване

  • Николай Ненчев, министър на отбранатa
  • Антон Герунов, началник на Политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова
  • Димитър Георгиев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (tbc)
  • Ивайло Стоянов, директор продажби „Публичен сектор“, Hewlett Packard Enterprise
  • Чавдар Николов, управляващ директор, ACT Sofia
  • Ивелин Павлов, мениджър „Продажби и бизнес развитие“, основател и управляващ партньор от 2010г., Akat Technologies
  • Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter
  • Нели Йоловска, управител, ICT Media

СЕСИЯ 1. Практики за информационна сигурност - международен и местен опит
Модератор: Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC, ISACA-Sofia Chapter

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

ISACA-Sofia Chapter

Модератор

Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

 • 10:00-10:20

  Крум Гърков
Изпълнителен директор
Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)

  Политически аспекти на информационната сигурност. Крум Гърков, изпълнителен директор, Европейска агенция за управление на големи информационни системи в областта на правото и вътрешните работи (eu-LISA)

 • 10:20-10:40

  Марин Маринов

Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

  Холистичният подход – ключ към поддържане на информационната сигурност. Марин Маринов, Hewlett Packard Enterprise Software Services Business Lead, South East Europe & Israel

 • 10:40-11:00

  Цезар Варлан
Инженер по сигурността
Check Point Software Technologies

  Решение за защита от непознати (Zero day) атаки SANDBLAST на Check Point. Цезар Варлан, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies/ Партньор на ACT Sofia

 • 11:00-11:20

  Адина Гоага
QA Team Lead
IXIA Systems

  Как да печелим като променим мрежовата архитектура и практиките си свързани с нея. Адина Гоага, QA Team Lead, IXIA Systems/ Партньор на Akat Technologies

 • 11:20 – 11:40

  Д-р Георги Шарков
Национален координатор по киберсигурност

  Публично-частно партньорство за кибер устойчивост. Д-р Георги Шарков, национален координатор по киберсигурност, Министерство на отбраната

 • 11:40-12:00

  Васил Величков
Съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

  Ефектите от отворения код и отворените данни върху информационната сигурност в ДА. Васил Величков, съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова

12:00-12:30 Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. Осигуряване на мерките за информационната сигурност
Модератор: Станислава Димитрова, представител на Търговския департамент на САЩ, Посолство на САЩ в Република България

Станислава Димитрова
Представител на Търговския департамент на САЩ
Посолство на САЩ в Република България

Модератор

Станислава Димитрова

 • 12:30-13:00

  Джо Пайва
CIO
Международна търговска администрация, Министерство на търговията на САЩ

  Противодействие на кибер заплахите. Джо Пайва, CIO, Международна търговска администрация, Министерство на търговията на САЩ

 • 13:00-13:20

  Георги Рибарски
Мениджър Услуги и Решения Системна Интеграция
Телелинк

  Съвременни методи за управление на уязвимостите и анализ на кибер-заплахите. Георги Рибарски, мениджър „Услуги и решения системна интеграция“, Телелинк

 • 13:20-13:40

  Спас Иванов
Директор Продажби
CENTIO

  Real security in a digital world. Спас Иванов, директор „Продажби“, Centio

 • 13:40-14:00

  Мартин Конов
ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department
Intracom

  Автоматизация и сигурност в съвременните инфраструктури. Мартин Конов, ИТ мениджър, Data Network Solutions and Support Services Department, Intracom

 • 14:00-14:20

  Юрий Генов
Изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Председател CIO Клуб
Банка ДСК

  Как развитието на технологиите за киберзащита увеличава усилията за поддръжка на ИТ услугите. Юрий Генов, изпълнителен директор и член на УС, Банка ДСК

СЕСИЯ 2.2. Ролята на човешкия фактор във формирането на култура на сигурност
Модератор: Михаил Павлов, директор „Системи за Съхранение на данни“, Хюлет-Пакард Югоизточна Европа

Михаил Павлов
Директор „ Системи за Съхранение на данни“
Хюлет Пакард Югоизточна Европа

Модератор

Михаил Павлов

 • 12:30-13:00

  Михай Габриел Таназе
Директор ИТ звено – Услуги по киберсигурност, KPMG в Румъния
Член на ISACA Румъния

  Human Hacking - War and Money. Михай Габриел Таназе, директор ИТ звено – Услуги по киберсигурност, KPMG в Румъния, Член на ISACA Румъния

 • 13:00-13:20

  Цезар Варлан
Инженер по сигурността
Check Point Software Technologies

  Нов модел за Security Management и нови защитни стени от Check Point. Цезар Варлан, инженер по сигурността, Check Point Software Technologies/ Партньор на ACT Sofia

 • 13:20-13:40

  Петър Димков
Главен консултант ИС
Лирекс.ком

  Security Awareness Raising … или как да се справим с уязвимостта „Човешки фактор“. Петър Димков, главен консултант ИС, Лирекс.ком

 • 13:40-14:00

  Д-р Иън Уолъс
EMEA PRINCIPLE PRE SALES ENGINEER
Digital Guardian

  Как успешно да предотвратим изнасянето на чувствителната информация от вътрешни потребители - споделен опит от практиката. Д-р Иън Уолъс, EMEA Principle Pre Sales Engineer, Digital Guardian/ Партньор на Akat Technologies

 • 14:00-14:20

  Свилен Станчев
Търговски Директор
Ай Би Ес България

  Сигурна защита на критичните данни. Свилен Станчев, мениджър "Бизнес развитие", Ай Би Ес България

14:20 - 15:20 Обяд

СЕСИЯ 3.1. Информационни рискове – фактори и предизвикателства
Модератор: Делян Бойчев, aнализатор ИТ сигурност, GfK

Делян Бойчев
Анализатор ИТ сигурност в GfK, зам.-председател на ISACA Sofia-Chapter
GfK

Модератор

Делян Бойчев

 • 15:20-15:40

  Цанко Цолов
Член на Комисията за защита на личните данни

  Законови и нормативни промени при личните данни. Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни

 • 15:40-16:00

  Явор Михов
IBM SW Business Development Manager
NDB Ltd Георги Ганев
Analytics Leader
IBM Bulgaria

  Риск и сигурност от гледната точка на IBM. Явор Михов, IBM SW Business Development Manager и Георги Ганев, Analytics Leader, IBM Bulgaria

 • 16:00-16:20

  Ганеш Кумар
Старши пенетрейшън тестър
Кеъртауър ООД

  Запознаване с уязвимостите и тактиките за защита. Ганеш Кумар, старши пенетрейшън тестър, Caretower/ CT Europe

 • 16:20-16:40

  Йована Костич
Експерт продажби софтуерни продукти
ТелеГруп

  Заключих ли входната врата? Колко е важно да покрием всички аспекти на ИТ сигурността. Йована Костич, експерт продажби софтуерни продукти, ТелеГруп

 • 16:40-17:00

  Адв. Зорница Димитрова
Специалист Интелектуална собственост
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Правни механизми за защита от самите нас. Адв. Зорница Димитрова, специалист Интелектуална собственост, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

 • 17:00 - 17:20

  Q & A

СЕСИЯ 3.2. Технологични възможности за сигурна информационна среда
Модератор: Ивелин Павлов, мениджър „Продажби и бизнес развитие“, основател и управляващ партньор от 2010 г., Akat Technologies

Ивелин Павлов
Мениджър продажби & Бизнес развитие, основател и управляващ партньор от 2010 г.
Akat Technologies

Модератор

Ивелин Павлов

 • 15:20-15:40

  Марк Хойзе
Професионален консултант по ИТ сигурност
Берлин, Германия

  Security development lifecycle. Марк Хойзе, професионален консултант по ИТ сигурност

 • 15:40-16:00

  Стоян Манолов
Security Leader
Hewlett Packard Enterprise Bulgaria

  Cyber Security. Стоян Манолов, Security Leader, GDC Hewlett Packard Enterprise Bulgaria

 • 16:00-16:20

  Любош Клокнер
CEE Field System Engineer
F5 Networks

  Сигурност на центровете за данни - уайтборд сесия. Любош Клокнер, Field System Engineer за Централна и Източна Европа, F5 Networks

 • 16:20-16:40

  Петко Пенелски
Търговски директор
Мнемоника АД

  Оценка и откриване на заплахите в центъра за данни и облака. Петко Пенелски, търговски директор, Мнемоника

 • 16:40-17:00

  Иван Станчин
Старши мениджър „Информационна сигурност”
Уникредит Булбанк

  Успешни кибер атаки в банковия сектор. Иван Станчин, старши мениджър „Информационна сигурност“, Уникредит Булбанк

 • 17:00 - 17:20

  Костадин Костадинов, CISM
Директор Информационна сигурност
Алианц България Холдинг

  Ефективна защита на email комуникация. Костадин Костадинов, CISM, директор Информационна сигурност, Алианц България Холдинг

17:20 Закриване

19:00 - After Event Party - Студио 5, НДК вх. А3 - вход с покани С любезното съдействие на Opteryx GmbH