Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

13:00 - 13:30 Регистрация

СЕСИЯ 1: Интелигентният град в миналото, настоящето и бъдещето
Модератор: Дилян Млъзев, кмет на община Елена

Дилян Млъзев
Кмет на община Елена и представител на НСОРБ

Модератор

Дилян Млъзев

 • 13:30 - 14:00

  Станислава Димитрова
Представител на Търговския департамент на САЩ
Посолство на САЩ в Република България Д-р Соку Рий
Заместник-директор кибер-физични системи
Национален институт за стандарти и технологии, САЩ

  Визия за умния град – примерът на САЩ. Станислава Димитрова, представител на Търговския департамент на САЩ, Посолство на САЩ в Република България и видеопрезентация на д-р Соку Рий, заместник-директор кибер-физични системи, Национален институт за стандарти и технологии, САЩ

  изтегляне (.pdf, 657.97 KB)
 • 14:00 - 14:20

  Велина Топалова
Ръководител търговски екип – Публичен сектор
Лирекс.КОМ

  Да овладеем кризисните ситуации с интегриран подход и съвременни технологии. Ранна превенция и адекватна реакция при бедствия и кризи. Велина Топалова, ръководител търговски екип – Публичен сектор, Лирекс.КОМ

  изтегляне (.pdf, 16.62 MB)
 • 14:20 - 14:35

  Александър Тодоров
Ръководител регионално звено
Хиър България

  HERE – Maps for life. Александър Тодоров, ръководител регионално звено, Хиър България

  изтегляне (.pdf, 3.61 MB)
 • 14:35 - 14:50

  Светлозар Захариев
Мениджър “Електронно управление и ГИС решения“
ТехноЛогика

  Управление на риска от наводнения в община Бургас. Светлозар Захариев, мениджър “ГИС и е-управление”, ТехноЛогика

 • 14:50 - 15:10

  Радостина Петрусенко
Главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти
ГД Градско и регионално развитие, МРРБ

  Интелигентно управление на градовете чрез еврофинансиране - ОП „Региони в растеж“. Радостина Петрусенко, главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти, отдел "Програмиране, оценка, информация и публичност", Главна дирекция "Градско и регионално развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  изтегляне (.pdf, 1.18 MB)

15:10 - 15:40 Кафе пауза

СЕСИЯ 2: Интелигентният град с технологична подкрепа
Модератор: Инж. Иван Тотев, кмет на община Пловдив

Инж. Иван Тотев
Кмет
Община Пловдив

Модератор

Инж. Иван Тотев

 • 15:40 - 16:00

  Велимир Миленкински Главен експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт - фаза II” Столична община
Ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт”
Столична община

  Приложение на интелигентни транспортни системи – програми и проекти. Велимир Миленкински, ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, Столична община

  изтегляне (.pdf, 5.71 MB)
 • 16:00 - 16:15

  Никола Гечев
Директор Корпоративни Продажби
VIVACOM

  Технологична трансформация - VIVACOM в подкрепа на местните власти. Никола Гечев, директор Корпоративни продажби, Vivacom

 • 16:15 - 16:30

  Добри практики за планиране на интелигентните градове по българското Черноморие. Тодор Тонев, експерт към Асоциация на български Черноморски общини, община Аксаково

 • 16:30 - 16:50

  Инж. Лъчезар Росенов
Председател на УС
Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

  Smart Cities – достижими ли са за българските общини? Инж. Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС

  изтегляне (.pdf, 4.43 MB)
 • 16:50 - 17:00

  Q & A

17:00 - 17:30 Закриване с чаша вино