Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Д-р Соку Рий

  Д-р Соку Рий

  Заместник-директор кибер-физични системи

  Национален институт за стандарти и технологии, САЩ

  Д-р Соку Рий е заместник-директор по кибер-физични системи в Националния институт за стандарти и технологии, като отговаря за Интернет на нещата (IoT) и Стратегия за технологично развитие на умните градове. Групата има за цел да създаде възпроизвеждащ модел за разгръщане потенциала на Интернет на нещата и кибер-физичните системи (CPS) за подобряване качеството на живот в умните градове и по света. Преди да заеме тази позиция, той е бил сътрудник на Президента по иновации, свързани с кибер-физичните системи – програма към Офиса за политики в науката и технологиите към Белия дом. Той е съосновател на инициативата SmartAmerica Challenge, която обединява IoT технологиите, за да докаже социално-икономическите ползи от умните градове. Преди това се присъединява към Правителството на САЩ, където е съосновател и CTO на Millennial Net, Inc., която успешно комерсиализира нискоенергийни wireless мрежи/ сензорни мрежи.

 • Станислава Димитрова

  Станислава Димитрова

  Представител на Търговския департамент на САЩ

  Посолство на САЩ в Република България

   Станислава Димитрова е координатор на сектора „Информационни технологии и комуникации“ в Търговското представителство към Посолство на САЩ в България. Ръководи търговските инициативи по кибер сигурност на Търговските представителства (подчинени на Търговския департамент на САЩ) към Посолствата на САЩ в 18 европейски държави. Станислава Димитрова работи с водещи фирми и правителствени структури от САЩ в областта на информационните технологии и комуникации. Водила е многобройни правителствени и бизнес делегации до САЩ и Европа с цел запознаване с добрите практики за електронно управление и кибер сигурност.   

 • Инж. Иван Тотев

  Инж. Иван Тотев

  Кмет

  Община Пловдив

  Инж. Иван Тотев е завършил е средното си образование в Техникум по транспорт „Гоце Делчев” – Пловдив, специалност „Ел. инсталации на автомобила”. Завършва Техническия университет – София. Той е инженер-магистър по „Компютърни системи и технологии”. През май 2010 година получава магистърска степен от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по специалността „Публична администрация”. Защитава с отличен дипломна работа на тема „Регионалните политики на Европейския съюз за сигурност и стабилност. Черноморската синергия – новата инициатива на Европейския съюз в широкото черноморско пространство”.Трудовата си кариера започва през 1997 година като специалист „Дизайн, оформление и предпечат” в Издателска къща. От 2001 година до 2004 година работи като проджект-мениджър в Компания за разработване и търговия със софтуер. От 2004 до 2007 година е директор по техническите въпроси в хотелски комплекс. През ноември 2007 година печели мажоритарните избори за кмет на район „Източен” в Пловдив. На изборите за Народно събрание през 2009 година е водач на листата на ПП ГЕРБ в 16 МИР – Пловдив-град. Депутат в 41-вото Народно събрание в периода юли – август 2009 година. От 12.08.2009 г. до месец октомври 2011 година е областен управител  на област Пловдив.С Решение на Министерски съвет от ноември 2009 година е избран за член на Съвета по децентрализация на държавното управление с председател Министърът на регионалното развитие и благоустройството. Съветът е създаден като консултативен орган към правителството, който има за задача и да координира изпълнението на Стратегията за децентрализация и програмата към нея.През октомври 2009 година е избран за представител на Южен Централен район в Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Регионално развитие” и Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Човешки ресурси”. През септември 2011 година е издигнат за кандидат за кмет от ПП ГЕРБ, а на 30.10.2011 година е избран за кмет на община Пловдив. На местния вот през октомври 2015 г. е преизбран за кмет на община Пловдив.

 • Инж. Атанас Стоилов

  Инж. Атанас Стоилов

  Кмет

  Община Аксаково

 • Инж. Лъчезар Росенов

  Инж. Лъчезар Росенов

  Председател на УС

  Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

  Инж. Росенов е бил кмет на Добрич от 1995 до 2003 г. Преди това е бил общински съветник (1991 – 1995; 2003 - 2007). Основател е на НСОРБ, член и заместник-председател на УС на НСОРБ 1996 - 2003 г. Председател е на УС на Фондация за реформа в местното самоуправление - от 1998 г. Бил е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и в Комитета на регионите на ЕС (1996 – 2007). Инж. Росенов е бил ръководител на компоненти "Общинска администрация" и "Общински съвети" на проект DEMI на USAID в Косово (2010 – 2012). Бил е и член на Съвета за координация на дейностите по интегрирано административно обслужване към Министерски съвет (2001 – 2003).

 • Велимир Миленкински Главен експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт - фаза II” Столична община

  Велимир Миленкински Главен експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт - фаза II” Столична община

  Ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към „Проект за интегриран столичен градски транспорт”

  Столична община

  Велимир Миленкински заема позицията главен експерт „Интелигентни транспортни системи" към „Проект за интегриран столичен градски транспорт - фаза II" в Екип за подготовка и изпълнение на проект по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 на Столична община. Г-н Миленкински е завършил Университет за национално и световно стопанство, София, специалност Интелигентни транспортни системи, както и Технически Университет, София, специалност Компютърни системи и технологии.

 • Радостина Петрусенко

  Радостина Петрусенко

  Главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти

  ГД "Градско и регионално развитие", МРРБ

  Радостина Петрусенко, завършила УНСС и УАСГ. Работила е в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията , като експерт в отдел "Чуждестранни инвестиции и финансиране от ЕС". От 2005 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като експерт в Главна дирекция „Регионално и градско развитие", Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г. и Oперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. От септември 2011 г. е ръководил на Звено за управление на проекти за интегриран градски транспорт.

 • Дилян Млъзев

  Дилян Млъзев

  Кмет на община Елена и представител на НСОРБ

  Дилян Млъзев, кмет на община Елена (1999-2003, от 2011 и понастоящем). Инженер със специалност „Компютърни системи и мрежи“. Завършва Математическа гимназия, а след това - Технически университет „Ангел Кънчев“ в родния си град. През периода 2004-2008 г. е сътрудник към НСОРБ в областта на електронното управление. Пак тогава работи на свободна практика и с други организации като експерт по стратегическо планиране и гражданско участие, модератор на публични дискусии, консултант по проекти. Освен в сферата на местното самоуправление, работил е и по специалността си като системен администратор в банка и областна администрация, IT мениджър в компания - вносител на автомобили, съдружник / управител във фирма за информационни и комуникационни технологии. • Велина Топалова

  Велина Топалова

  Ръководител търговски екип – Публичен сектор

  Лирекс.КОМ

  Велина Топалова е Ръководител търговски екип – Публичен сектор в компаниите от групата на Лирекс.КОМ. Работи в областта на ИТ повече от 10 години. Присъединява се към екипа на Лирекс.КОМ през 2007г. като част от търговския екип във Варна, където е участвала активно в проектите по внедряване на едни от най-иновативните технологични решения за модернизация на висшите учебни заведения. От 2013г. отговаря за развитието на бизнеса на компанията в областта на държавната и местна администрация.

 • Светлозар Захариев

  Светлозар Захариев

  Мениджър “Електронно управление и ГИС решения“

  ТехноЛогика

  Г-н Захариев  повече от 14 години работи в областта на географските информационни системи и има натрупан опит в голям брой ГИС проекти, реализирани с различни платформи  и технологии. Присъединява се към екипа на ТехноЛогика през 2010 г., а преди това е бил търговски директор на ЕСРИ България.

 • Александър Тодоров

  Александър Тодоров

  Ръководител регионално звено

  Хиър България

 • Никола Гечев

  Никола Гечев

  Директор Корпоративни Продажби

  VIVACOM

  Професионалният път на Никола Гечев в телекомуникациите стартира преди 10 години като  търговски представител във VIVACOM. През следващите години преминава последователно през  позициите на старши търговски представител, регионален мениджър и старши мениджър, а от 2015 г. е директор Корпоративни продажби. Никола Гечев е завършил висшето си образование по Международни икономически отношения в УНСС и преминава допълнителни квалификации в сферата на продажбите, управлението на екипи, финансите и маркетинга.