Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 – 9:00 Регистрация

Сесия 1: 3D печатът в контекста на четвъртата индустриална революция: анализи, прогнози и тенденции
Проф. д-р инж. Георги Тодоров, ръководител Научноизследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“, Технически университет – Софи

Проф. д-р инж. Георги Тодоров
Ръководител Научноизследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“
Технически университет - София

Модератор

Проф. д-р инж. Георги Тодоров

 • 09:00 - 09:30

  Д-р Паула Кейпо
Европейска технологична платформа за адитивно производство, представител на отдел Индустриални технологии, ГД „Развитие и иновации“, Европейска Комисия

  Превръщане на дигиталното във физическо: Ролята на адитивното производство (AM) и 3D печата в дигитализацията на индустриите. Д-р Паула Кейпо, Европейска технологична платформа за адитивно производство и представител на отдел „Индустриални технологии“ към ГД „Развитие и иновации“, Европейската Комисия

 • 09:30-09:50

  Цветан Стоянов
Директор 3D решения и ръководител на CAD/CAM център ДиТра
ТехноЛогика Велин Недялков
Мениджър „Продажби“
ТехноЛогика

  Премиера на най-новата серия 3D принтери на Stratasys. Оптимизация на  адитивното производство  с иновaции от Dassault Systèmes. Цветан Стоянов, директор 3D решения и ръководител на CAD/CAM център ДиТра и Велин Недялков, мениджър „Продажби“, ТехноЛогика

 • 09:50-10:10

  Кремена Драгнева
Маркетинг & Продажби
Спейскад ООД

  3D Печатът: Ключова технология в Индустрия 4.0. Кремена Драгнева, консултант Маркетинг & Продажби, Спейскад

 • 10:10 - 10:30

  Димо Димов
Съосновател на фирма за 3D принтиране и бързо прототипиране
Солид Фил ООД

  Комбиниране на 3D печат с други производствени методи. Димо Димов, съосновател на фирма за 3D принтиране и бързо прототипиране, Солид Фил

 • 10:30 - 10:50

  Деница Николова
Управляващ партньор
ИЮ Консулт ООД

  Европрограми за финансиране на иновативни проекти в областта на 3D печата. Деница Николова, управляващ партньор, ИЮ Консулт

10:50 - 11:20 КАФЕ-ПАУЗА

Сесия 2: Адитивно производство, визуализация, медицина - многото лица на 3D печата
МОДЕРАТОР: Доц. д-р Иван Георгиев, ИИКТ – Българска академия на науките

Доц. д-р Иван Георгиев

ИИКТ-БАН

Модератор

Доц. д-р Иван Георгиев

 • 11:20 - 11:40

  Илиан Милинов
Основател
Ilian Milinov Studio

  За 3D печата в продуктовия дизайн. Илиан Милинов споделя опита си в проектирането на нови продукти. Илиан Милинов, основател, Ilian Milinov Studio

 • 11:40 - 12:00

  Адв. Зорница Димитрова
Специалист Интелектуална собственост
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Предизвикателствата на 3D принтинга пред правото на интелектуалната собственост. Адв. Зорница Димитрова, специалист Интелектуална собственост, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

 • 12:00 - 12:20

  3D принтиране – успешни истории и практики от Балканите. Теодора Тодорова, дизайнер, B2N

 • 12:20 - 12:40

  Радосвета Радева
Ръководител развойно звено
Райхле и Де-Масари България Пръдакшън

  Функционална оценка на развойните концепции посредством 3D принтиране. Радосвета Радева, ръководител развойно звено, Райхле и Де-Масари България Пръдакшън

 • 12:40 - 13:00

  Доц. д-р инж. Георги Христов
Заместник-ръководител на катедра Телекомуникации
Русенски Университет „Ангел Кънчев“ Доц. д-р инж. Пламен Захариев
Катедра Телекомуникации
Русенски Университет „Ангел Кънчев“

  Приложение на 3D технологиите за дигитализация и визуализация на културно историческо наследство. Доц. д-р инж. Георги Христов, заместник-ръководител на катедра Телекомуникации и доц. д-р инж. Пламен Захариев, катедра Телекомуникации, Русенски Университет „Ангел Кънчев“

13:00-14:00 ч. ДЕМОНСТРАЦИОННА ЗОНА И ОБЯД