Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Д-р Паула Кейпо

  Д-р Паула Кейпо

  Европейска технологична платформа за адитивно производство, представител на отдел Индустриални технологии, ГД „Развитие и иновации“, Европейска Комисия

  Д-р Паула Кейпо е част от УС на технологичните платформи на ЕС за адитивно производство - 3D printing “AM-Platform” и „NANOfutures” - иновации в нанотехнологиите. Към момента е координатор на стратегическите H2020 проекти за адитивно производство (AM), FoFAM и AM-Motion, като наскоро създават AM база данни и AM пътна карта, очертавайки приоритетните области и набелязвайки ключови действия за развитие и имплементация на тези технологии. След изучаването на Химия, тя получава и докторска степен по Материалознание и технологии през 2003 в University of Oviedo – Испания. Разширява своите познания по R & D в няколко европейски структури като Abo Akademi, Технически университет – Финландия, University of Leeds - Великобритания и University of Oviedo - Испания.

 • Проф. д-р инж. Георги Тодоров

  Проф. д-р инж. Георги Тодоров

  Ръководител Научноизследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“

  Технически университет - София

  Проф. д-р инж. Георги Тодоров е ръководител на Научноизследователската лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ към ТУ-София и декан на Машинно-технологичния факултет. Той е притежател на десетки научни разработки, внедрени в наши и чуждестранни компании, и индустриални проекти с партньори от Франция, Германия и Италия. Автор е на седем публикации в реферирани издания и на три патента. Научноизследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ е създадена през 1988 г. От 1993 г. лабораторията развива своята дейност в изпълнение на научно-изследователски и приложни проекти с индустриални партньори и в сътрудничество с университети от Европа и САЩ.

 • Доц. д-р инж. Георги Христов

  Доц. д-р инж. Георги Христов

  Заместник-ръководител на катедра Телекомуникации

  Русенски Университет „Ангел Кънчев“

  Доц. д-р инж. Георги Христов е член на катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ от 2008 г. Професионалните му интереси са в областта на телекомуникационните мрежи и системи, процесите по маршрутизирне и комутация, IP технологиите, софтуерно-дефинираните мрежи, Интернет на нещата (IoT), вградените системи и роботиката. През последните години се занимава активно с безпилотни летателни апарати и с 3D технологиите за сканиране и репликиране на обекти.Доц. Христов е водещия експерт в областта на 3D технологиите на проект 15.2.1.038 „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARCHIVE)“, който е финансиран по програмата Interreg V-A. Една от основните дейности в този проект е използването на съвременните 3D технологии за създаване на триизмерни дигитални модели и миниатюрни реплики на римски крепости, обекти и артефакти от долната част на Дунавския Лимес.

 • Доц. д-р инж. Пламен Захариев

  Доц. д-р инж. Пламен Захариев

  Катедра Телекомуникации

  Русенски Университет „Ангел Кънчев“

  Доц. д-р инж. Пламен Захариев е член на катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ от 2006 г. Професионалните му интереси са в областта на безжичните технологии, сензорните мрежи, роботиката, Интернет на нещата (IoT), вградените системи, телекомуникационната сигурност и 3D технологиите.Доц. Захариев е координатор за Русенски Университет „Ангел Кънчев“ на проект 15.2.1.038 „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARCHIVE)“, който е финансиран по програмата Interreg V-A. Една от основните дейности в този проект е използването на съвременните 3D технологии за създаване на триизмерни дигитални модели и миниатюрни реплики на римски крепости, обекти и артефакти от долната част на Дунавския Лимес.

 • Илиан Милинов

  Илиан Милинов

  Основател

  Ilian Milinov Studio

  Илиан Милинов е завършил Интериор и дизайн на мебели в Лесотехнически университет – София през 1996 г. В края на 90-те той е бил главен дизайнер в Интерсервиз Узунови. През 2000 г. той се присъединява към ORT Jsc.. Автор е на Seattable който 2002г. печели наградата TOP TEN и стол на годината на Promosedia в Италия, първа награда за иновативност в Best of Neocon 2004, Building Innovations Awards в Чикаго, през 2003 е отличен и в Design Yearbook. През 2008 г. основава Ilian Milinov Studio www.ilian-milinov.com. Г-н Милинов е отличен 3 пъти с престижната международна награда RED DOT design award, член е на Дружеството на художниците в България и е жури в няколко конкурса за дизайн, както и лектор в много конференции, сред които TEDxBG https://www.youtube.com/watch?v=r6zqP6HqQ1k.

 • Адв. Зорница Димитрова

  Адв. Зорница Димитрова

  Специалист Интелектуална собственост

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Зорница Димитрова е високоспециализиран експерт по интелектуална собственост и притежава специализация в областта от Университетски колеж Лондон с акцент в областта на правната природа на информацията, защитата на търговски тайни и документалното и корпоративно структуриране на бизнес модели с оглед максимална защита и комерсиализация на информация, авторски произведения, включително софтуерни продукти, патенти и търговски марки. Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има специализирани екипи във всички области на експертизата си, включително експерти по право на интелектуалната собственост, защита на лични данни и търговски тайни и тясно специализиран екип по трудово право.



 • Радосвета Радева

  Радосвета Радева

  Ръководител развойно звено

  Райхле и Де-Масари България Пръдакшън

  Радосвета Радева има дългогодишен опит в разработването на иновативни продукти, натрупан в различни индустрии. Тя е ръководител отдел "Проучване и развитие" в "Райхле и Де-Масари България Пръдакшън" ЕООД, швейцарска компания, утвърдена като водеща в разработката и производството на пасивни компоненти за изграждане на висококачествени оптични и медни комуникационни мрежи (xPON, LAN, MAN, WAN). Основна отличителна черта на работата в R&D екипа е създаването на цялостно иновативни продукти като се преминава през всички фази на проектирането - от разработването на концепции до внедряването им в масово производство. Най-интересна е фазата от развойния процес, когато има само изисквания за функциите на дадено изделие, а решението предстои да бъде открито. Именно тогава посредством 3D технологиите се изготвят прототипи, концепциите "оживяват", тестват се и се преценява изпълнимостта на задачата.

 • Доц. д-р Иван Георгиев

  Доц. д-р Иван Георгиев

  ИИКТ-БАН

  Д-р Иван Георгиев работи, като доцент в Института по информационни и комуникационни технологии към Българската Академия на Науките. Научните му интереси са в областта на индустриалната и приложната математика, компютърните симулации и микроструктурния анализ.Д-р Георгиев е водещ изследовател в проекта AComIn, част от който са разработки в областта на 3D печата и 3D сканирането.

 • Деница Николова

  Деница Николова

  Управляващ партньор

  ИЮ Консулт ООД

  Деница Николова е консултант управление на проекти финансирани от международни донорски програми, включително от фондовете на ЕС. Завършила е магистратура "Туризъм"  в СУ "Св. Климент Охридски" и "Управление на международни проекти" в УНСС. Има 13-годишен опит в разработване, управление и консултиране на инвестиционни проекти и на проекти в областта на образование, заетост, подобряване услугите на публичната администрация, изготвяне на планове за местно и регионално развитие, подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми и др. В практиката си има повече от 100 успешно реализирани проекти в различни области, финансирани структурните фондове на ЕС и др. донорски програми. Вице-президент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие и Член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми;   Член на Постоянна работна група за диалог с бизнеса по ОП Конкурентноспособнзост към МИЕТ, Член на Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.

 • Димо Димов

  Димо Димов

  Съосновател на фирма за 3D принтиране и бързо прототипиране

  Солид Фил ООД

  През 2013 Димо Димов и Пламен Бързаков основават Солид Фил, която се превръща в първата българска фирма, изцяло занимаваща се с 3D принтиране и прототипиране. Основната дейност на компанията е разпространяването на приложенията на триизмения печат на българския пазар и региона. Чрез трите основни метода за принтиране Солид Фил и комбинирането им с различни други методи за произовдство на пластмаса и метали, компанията предлага пълен набор от услуги за прототипиране и производство на детайли в кратки серии. Димо Димов е търговски директор на Солид Фил и като такъв е отговорен за разпространението и интегрирането на услугите на компанията в различните индустриални и комерсиални бизнес сфери. Благодарение на натрупания академичен и професионален опит на Димов в Холандия и Италия фирмата успява да пренесе западноевропейския професионализъм на местно ниво, като запазва индивидуалния подход към всеки клиент и проект.

 • Кремена Драгнева

  Кремена Драгнева

  Маркетинг & Продажби

  Спейскад ООД

  Кремена Драгнева е консултант Маркетинг&Продажби в Спейскад ООД. Екипът на Спейскад повече 20 години внедрява  CAD/CAM/CAE софтуерни  решения за автоматизация на проектирането и производството,  симулацията и оптимизацията  на различни технологични процеси /леене под налягане, щрицване на пластмаса, горещо и студено коване/ и работи с компании, работещи в областта на машиностроенето, автомобилостроенето, производството на инструментална екипировка, стоки за бита.  Основният двигател за навлизането на компанията в адитивните технологии и партньорството и с 3D Systems, е убеждението, че  технологията за директен печат решава голяма част от ограниченията в производството и ще доведе до повече иновативни проекти.

 • Боян Пехливанов

  Боян Пехливанов

  Собственик

  B2N

  БОЯН ПЕХЛИВАНОВ е собственик на фирмата за 3D услуги и принтери B2N. Завършил е Американския колеж в София. След което учи приложна математика и компютърни науки в Техническия университет в Дармщат, Германия. Следва архитектура в НБУ. Фирмата е създадена през 2006 г., но от 2014 г. е фокусирана в 3D технологиите. В момента предлага пълна гама услуги - от консултации, през моделиране, до създаване на прототипи и дребни серии производство. Основният бизнес e внос, разпространение, сервизиране на 3D принтери и скенери. Провежда специализирани обучения.

 • Цветан Стоянов

  Цветан Стоянов

  Директор 3D решения и ръководител на CAD/CAM център ДиТра

  ТехноЛогика

  Цветан Стоянов е директор 3D решения в ТехноЛогика и ръководи нейния CAD/CAM център ДиТра.  Повече от 20 г. работи в областта на софтуерните средства за инженерно проектиране, производство и управление. Доктор е по математика от СУ “Св. Климент Охридски“  и един от първите специалисти по 3D графика и анимация. Познава в детайли предизвикателствата пред българските производствени предприятия и е техен съветник при въвеждането на иновативни технологии.

 • Велин Недялков

  Велин Недялков

  Мениджър „Продажби“

  ТехноЛогика

  Велин Недялков е мениджър „Продажби“ в ТехноЛогика с над 10-годишен опит в продажбите на CAD/CAM софтуер, решения за  3D принтиране и адитивно производство. Има магистърска степен по „Полимерно инженерство“ от Технически университет – София. Притежава богати познания и има основна роля в реализацията на множество 3D принтери на Stratasys в българските индустриални фирми.