Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

ROAD SHOW 2017 г.

„Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

* аутсорсинг (ITO & BPO) * ИКТ * недвижими имоти *


30 март 2017 г., конферентна зала Смарт, Smart center, гр. Бургас

  Организатори:
Българска аутсорсинг асоциация,
Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България
и ICT Media

С домакинството на община Бургас


Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, започна с пилотен проект в град Русе, 17 септември, 2016 г. Инициативата планира организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), Варна (септември 2017), София (май 2017) - с цел да създаде предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях. Обект на дискусиите ще бъдат теми като намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона и подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса.

Дискусията във всеки от изброените по-горе целеви градове ще бъде осъществена под формата на VIP бизнес обяд в приятна работна обстановка. След обсъждане на предварително поставените тематични акценти от поканените ключови панелисти, всички слушатели ще имат възможност да зададат своите въпроси към тях.

За да бъде гарантирано оставянето на следа от събитието, серията дискусии ще бъдат обвързани с последващ прес брифинг, на който ще бъде споделен обобщен анализ на направените изводи и взетите решения.


Аудитория на събитието:

  • Представители на ресорните дирекции в общината;
  • Представители на Областната администрация;
  • Академичното ръководство на Висшето учебно заведение в региона;
  • Директори на профилирани гимназии в региона;
  • Местен бизнес - изпълнителни директори на големите компании в региона;
  • Компании, членове на партниращите на проекта асоциации.

Участници:

Като ключови лектори са поканени кметът или ресорният заместник, представител на висшето ръководство на инициаторите на проекта - Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради (АСБС). В рамките на обсъждането, ще бъдат потърсени и гледните точки на председателя на Общинския съвет, главния архитект в съответната община, областния управител, местни университети, представители на местния бизнес и компании, проявяващи интерес към региона.

За предварителната програма в гр. Бургас,
 се информирайте на https://goo.gl/mnmqiR