Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

12:00 - 12:30 Регистрация

12:30 - 14:30 VIP бизнес обяд и дискусия на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“
Модератор: Виктория Лазова, оперативен директор, ICT Media

Виктория Лазова
Оперативен директор
ICT Media

Модератор

Виктория Лазова


 • Акценти на обсъждането:
  • Осигуряване на преференциални условия за инвеститорите в регионa;
  • Образователни инициативи с цел подготовка на местни кадри за нуждите на бизнеса;
  • Форми на взаимодействие с университетите и профилираните средни училища в региона;
  • Възможности за стимулиране конкурентоспособността на компаниите от индустриалните сегменти в региона чрез аутсорсинг и ИКТ.

  Ключови панелисти:

  • Димитър Николов, кмет на община Бургас
  • Олга Стоичкова, председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и търговски директор на Sofia Airport Center
  • Станимир Николов, председател на Борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България

14:45 - 15:45 Прес брифинг