Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Станимир Николов

  Станимир Николов

  Председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България

  Г-н Станимир Николов е избран за председател на Борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация през март 2017 г. Това е естествено продължение на неговото активно участие в асоциацията като член на Борда на директорите в последните две години.От септември 2014 г. г-н Станимир Николов е управляващ директор на EPAM Systems Bulgaria, международна компания, водещ доставчик на комлексни, програмни, инженерни решения и технологични услуги. Неговият професионален път включва старши мениджъски позиции в Concentrix и IBM.Опитът на г-н Николов в индустрията за аутсорсинг на бизнес процеси и информационни технологии са ценен ресурс за Българската аутсорсинг асоциация в съответствие с нейната мисия да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.

 • Виктория Лазова

  Виктория Лазова

  Оперативен директор

  ICT Media

 • Доц. д-р Магдалена Миткова

  Доц. д-р Магдалена Миткова

  Ректор

  Университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“

  Доц. д-р Магдалена Миткова е ректор на университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“. Тя е завършила в същия университет специалност „Технология на органичния синтез“. Нейният опит в преподавателстката дейност е свързан с отдела „Технология на органичния синтез“, където е била асистент, старши асистент, главен асистент и доцент. След преструктурирането на отделите в университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“, тя става ръководител на отдел „Органични химични технологии“ и към момента е мениджър на отдел „Органични химични технологии и инженерна химия“. От 2007 до 2015 тя е била заместник-ректор „Международни отношения“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“. През този период тя управлявала три проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“, един проект по ОП „Конкурентоспособност“ и участва в три други проекта.

 • Арх. Веселина Илиева

  Арх. Веселина Илиева

  Главен архитект

  Община Бургас

  Архитект Веселина Илиева е главен архитект на община Бургас от 2008 година. Преди да стане главен архитект на община Бургас арх. Веселина Илиева е била началник-отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация (УТКР)", главен експерт и главен специалист по териториално селищно устройство (ТСУ), председател на Архитектурно-художествения съвет на общината.Последователно е работила като проектант-конструктор в Института по корабостроене, в община Созопол и в Териториалната проектантска организация в Бургас.Веселина Илиева е архитект-магистър, възпитаник на Висш институт по архитектура и строителство – гр. София.

 • инж. Пламен Андреев

  инж. Пламен Андреев

  Управител

  Планекс Холдинг

  Пламен Андреев е управител на „Планекс“. Той има над 30 години опит в сферата на строителството, инвестиционните проекти и интериорния дизайн. От основаването й до днес „Планекс“ е построила над 600 обекта – хотели, жилищни и ваканционни комплекси, търговски и офис центрове. В момента „Планекс“ контролира дейността на 6 дъщерни дружества в областта на строителството и инвестициите. За последните три години собствените инвестиционни проекти на „Планекс“ са с РЗП над 150 хил.кв.м. „Планекс“ е носител на множество регионални и национални награди за строителство.