Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

ROAD SHOW 2017 г.

„Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

* аутсорсинг (ITO & BPO) * ИКТ * недвижими имоти *


30 май 2017 г., гр. София
София Хотел Балкан, зала Сердика

  Организатори:
Българска аутсорсинг асоциация,
Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България
и ICT Media


Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, започна с пилотен проект в град Русе, 17 септември, 2016 г. Инициативата планира организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), Варна (септември 2017), София (май 2017) - с цел да създаде предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях. Обект на дискусиите ще бъдат теми като намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона и подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса.

Дискусията във всеки от изброените по-горе целеви градове ще бъде осъществена под формата на VIP бизнес обяд в приятна работна обстановка. След обсъждане на предварително поставените тематични акценти от поканените ключови панелисти, всички слушатели ще имат възможност да зададат своите въпроси към тях.


Аудитория на събитието:

  • Представители на ресорните дирекции в общината;
  • Представители на Областната администрация;
  • Академичното ръководство на Висшето учебно заведение в региона;
  • Директори на профилирани гимназии в региона;
  • Местен бизнес - изпълнителни директори на големите компании в региона;
  • Компании, членове на партниращите на проекта асоциации.

Участници:

Като ключови лектори са поканени кметът или ресорният заместник, представител на висшето ръководство на инициаторите на проекта - Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради (АСБС). В рамките на обсъждането, ще бъдат потърсени и гледните точки на председателя на Общинския съвет, главния архитект в съответната община, областния управител, местни университети, представители на местния бизнес и компании, проявяващи интерес към региона.

За предварителната програма в гр. София,
 се информирайте на https://goo.gl/lO5nHE