Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

12:30 - 13:00 Регистрация

13:00 - 15:00 VIP бизнес обяд и дискусия на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“
Модератор: Виктория Лазова, оперативен директор, ICT Media

Виктория Лазова
Оперативен директор
ICT Media

Модератор

Виктория Лазова

 • Акценти на обсъждането:
  • Стратегии и политики за стимулиране конкурентоспособността на бизнеса в региона чрез аутсорсинг и ИКТ;
  • Промотиране на София като добро място за инвестиции и развитие на високи технологии, BPO услуги и бизнес имоти;
  • Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите в региона, съобразно изискванията и целите на бизнеса;
  • Осигуряване на привлекателни условия за живот – зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа (метро, велоалеи), условия за културен и социален живот, ниски данъци

 • Йорданка Фандъкова
Кмет
Столична община

  Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

 • Таня Косева-Бошова
Председател на Управителния съвет
Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС)

  Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и изпълнителен директор на European Trade Center

 • Станимир Николов
Председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България

  Станимир Николов, председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България

 • Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова
Зам. декан по иновативни и образователни проекти, ФКСУ
ТУ-София

  Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова, заместник-декан по иновативни и образователни проекти, ФКСУ, ТУ-София