Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

12:00 - 12:30 Регистрация

12:30 - 14:30 VIP бизнес обяд и дискусия на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

 • Акценти на обсъждането:
  • Осигуряване на преференциални условия за инвеститорите в регионa;
  • Образователни инициативи с цел подготовка на местни кадри за нуждите на бизнеса;
  • Форми на взаимодействие с университетите и профилираните средни училища в региона;
  • Възможности за стимулиране конкурентоспособността на компаниите от индустриалните сегменти в региона чрез аутсорсинг и ИКТ.

  Поканени ключови панелисти:
  • Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
  • Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет
  • Диана Тонова, областен управител, Областна администрация на Област София
  • Олга Стоичкова, председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и търговски директор на Sofia Airport Center
  • Стефан Бумов, председател на борда на директорите и съосновател на Българска аутсорсинг асоциация (БАА), главен оперативен директор на HeleCloud
  • арх. Здравко Здравков, главен архитект на София
  • Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Проф. дтн инж. Георги Михов, ректор, Технически университет - София

14:30 - 15:30 Прес брифинг