Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

12:30 - 13:00 Регистрация

13:00 - 15:00 VIP бизнес обяд и дискусия на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

  • Акценти на обсъждането:

    • Стратегии и политики за стимулиране на конкурентоспособността на бизнеса и региона чрез аутсорсинг и ИКТ;
    • Промотиране на Варна като добро място за инвестиции и развитие на високи технологии, BPO услуги и бизнес имоти;
    • Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите в региона, съобразно изискванията и целите на бизнеса;
    • Осигуряване на привлекателни условия за живот – зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа, условия за културен и социален живот, ниски данъци