Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

12:30 - 13:00 Регистрация

13:00 - 15:00 VIP бизнес обяд и дискусия на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

 • Акценти на обсъждането:
  • Стратегии и политики за стимулиране конкурентоспособността на бизнеса в региона чрез аутсорсинг и ИКТ;
  • Форми на взаимодействие с университетите и профилираните средни училища в региона;
  • Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите в региона съобразно изискванията и целите на бизнеса;
  • Осигуряване на привлекателни условия за живот – зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа (метро, велоалеи), условия за културен и социален живот, ниски данъци.

  Поканени ключови панелисти:
  • Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
  • Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и изпълнителен директор на European Trade Center
  • Станимир Николов, председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България
  • арх. Здравко Здравков, главен архитект на София
  • Доц. д-р инж. Аделина Алексиева-Петрова, заместник-декан по иновативни и образователни проекти, ФКСУ, ТУ-София
  • Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор, Софийски университет „Св. Климент Охридски“