Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

08:30 Регистрация

09:00 Официално откриване

09:00 – 10:30 I дискусионен панел: Развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации

 • Тематични акценти:
  • Политика на Европейския съюз за развитие на иновациите и българските приоритети
  • Готовността на научния сектор и бизнеса да участват в развитието на иновациите
  • Ниво на внедряване на иновации в българското земеделие

10:30 – 10:40 Q & A

10:40 – 11:10 Кафе пауза

11:10 – 12:10 II дискусионен панел: Възможности за финансиране внедряването на иновации в селското стопанство

 • Тематични акценти:
  •  „Мярка 16: Сътрудничество“ и другите възможности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
  • Възможности чрез кредитните линии за осигуряване на съфинансиране
  • Ролята на консултантите при финансиране на европроекти

12:10 – 12:20 Q & A

12:20 – 13:20 III дискусионен панел: Модернизираният селскостопански сектор и практически съвети за внедряване на иновации

 • Тематични акценти:

  • Примери за успешно внедряване и използване на технологични иновации в селскостопанския бизнес (софтуер за управление, GIS системи, GPS устройства и др.)
  • Предизвикателства пред селскостопанския сектор при изпълнение на проектите с еврофинансиране. Практически насоки
  • Патентоване на иновации в селскостопанския сектор

13:20 – 13:30 Q & A

13:30 – 15:30 Коктейл и церемония по награждаване на победителите в конкурса „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“