Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

18 конференция по електронно управление

ГОЛЕМИТЕ ПРОМЕНИ В Е-УПРАВЛЕНИЕТО

11 май 2017 г., София Хотел Балкан


Със съдействието на:
Държавна агенция „Електронно управление“ и
Национално сдружение на общините в Република БългарияЕ-управлението е шанс администрацията да предоставя по-качествени услуги. За реализацията на цялостно решение в сферата на е-администрацията е нужно усилието на цялата държава и обхващане на всички нива на администрация с необходимия синхрон между тях. Голямата цел, дефинирана по време на изданието на конференцията през 2016г., е до 2020 г. да се осъществи пълна електронизация на работа с администрацията по лесен и удобен за гражданите и бизнеса начин, а посочените очаквани резултати до 2017 бяха – технологични предпоставки за реализация на е-управлението, отключване на процеса чрез е-идентификация, свързване на регистрите и по-ясна приоритизация. Законът за електронната идентификация бе приет средата на 2016 година и Държавна агенция „Електронно управление“ е вече факт, което бяха и големите промени в е-управлението през 2016 г. Какви са стъпките, които предстои да извърви е-управлението в страната през 2017 г., какви са приоритетите и на какъв етап е пълната електронизация на администрацията, ще разберем в 18-тото издание на конференцията по е-управление. Целевата аудитория на мероприятието са министри, зам. министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, зам. кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.Как протече събитието през 2016 г, можете да се информирате на:
http://events.idg.bg/bg/2016/eadministration//video


Технологичен партньор на конференцията: