Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 - 9:00 Регистрация

9:00 - 9:30 Официално откриване

 • Росен Желязков
Председател
Държавна агенция „Електронно управление“

  Росен Желязков, председател, Държавна агенция „Електронно управление“

 • Гинка Чавдарова
Изпълнителен директор на НСОРБ
Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ)

  Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България

СЕСИЯ 1. Приоритети пред е-управлението в страната
Модератор: Марин Калчев, директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“, Национален осигурителен институт

Марин Калчев
Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”
Национален осигурителен институт

Модератор

Марин Калчев

 • 09:30-09:50

  Александър Йоловски
Заместник-председател
Държавна агенция „Електронно управление“

  Визия за електронното управление на теория и е-управление на практика. Александър Йоловски, заместник-председател, Държавна агенция „Електронно управление“

 • 09:50-10:10

  Атанас Янев
Директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“
Централно Управление на Национална Агенция за Приходите

  Е-НАП. Атанас Янев, ИТ директор, Национална агенция за приходите

 • 10:10 - 10:30

  Едуард Бодор
Data Center BDM, Централна Европа
APC by Schneider Electric

  Технологични решения за публичния сектор. Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа, APC by Schneider Electric

10:30 - 11:00 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Модерно обслужване на гражданите чрез технологични иновации
Модератор: Явор Пиперов, директор на дирекция "Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации", Министерство на икономиката

Явор Пиперов
Директор на дирекция Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации
Министерство на икономиката

Модератор

Явор Пиперов

 • 11:00 - 11:20

  Снежанка Смилкова
Ръководител отдел Бизнес анализи и контрол на качеството
Информационно обслужване АД

  Внедряване на съвременни информационни системи за държавната администрация и гражданите. Снежанка Смилкова, ръководител отдел Бизнес анализи и контрол на качеството, Информационно обслужване АД

 • 11:20 - 11:40

  Николай Кречетов
Управляващ директор за Централна и Източна Европа и ОНД
InterSystems

  Пример за успешна национална архитектура на услуги за е-управление. Николай Кречетов, управляващ директор за Централна и Източна Европа и ОНД, InterSystems

 • 11:40 - 12:00

  Димитър Коритаров
Продуктов мениджър
ЕСРИ България

  Ново поколение ЕСРИ ГИС решения за ефективно електронно управление. Димитър Коритаров, продуктов мениджър, ЕСРИ България

 • 12:00 - 12:20

  Ангел Забуртов
Генерален директор
ДП „Пристанищна инфраструктура“

  Мониторинг и информационна система за Черно море и „Maritime single window (MSW) - единен морски портал за електронен документооборот. Ангел Забуртов, генерален директор, ДП „Пристанищна инфраструктура“

12:20 - 13:20 Обяд

СЕСИЯ 3. Предизвикателства пред електронизацията на администрацията
Модератор: Венцеслав Кожухаров, Национално сдружение на общините в Република България

Венцеслав Кожухаров

НСОРБ

Модератор

Венцеслав Кожухаров

 • 13:20 - 13:40

  Николай Минев
Директор на дирекция Информационни системи и оперативна съвместимост
Държавна агенция Електронно управление

  Възможности за взаимодействие по електронен път между централна и общинска администрации, гражданите и бизнеса. Николай Минев, директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Държавна агенция „Електронно управление“

 • 13:40 - 14:00

  Д-р инж. Александър Петков
Директор „Иновации и развойна дейност“
Софтуерна група АКСТЪР

  Решения за електронно управление - АКСТЪР 2017. Д-р инж. Александър Петков, директор „Иновации и развойна дейност“, Софтуерна група АКСТЪР

 • 14:00 - 14:20

  Магдалена Боянова
Началник отдел „Канцелария”
Община Банско

  Ролята на публичността в местното самоуправление. Магдалена Боянова, началник отдел "Канцелария", oбщина Банско

 • 14:20 - 14:40

  Донка Михайлова
Кмет
Община Троян

  Въвеждане на комплексно административно обслужване. Донка Михайлова, кмет на община Троян

 • 14:40 - 15:00

  Въпроси и отговори

15:00 Закриване