Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Александър Йоловски

  Александър Йоловски

  Заместник-председател

  Държавна агенция „Електронно управление“

  Александър Йоловски е магистър по „Политология“ от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Преди да бъде назначен за заместник-председател на ДАЕУ е бил ръководител на отдел в „Информационно обслужване“ АД.От април 2011 г. до юли 2015 г. заема последователно длъжностите началник на отдел „Програмиране, търгуване и договаряне“ в дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“, в Министерството на финансите, началник на отдел „Структурни мерки за Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в дирекция „Програмиране на средствата от европейския съюз“ и началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в дирекция „Добро управление“, управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет.Координира разработването на индикативните годишни работни програми и контролира процесите по подбор и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури за развитие на електронното управление, подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, развитие и усъвършенстване на първични регистри за предоставяне на вътрешно-административни електронни услуги. Участва в приоритизиране на мерките за финансиране.Ръководи разработването на Оперативна програма „Добро управление“, която очертава приоритетите за финансиране от Европейския съюз на мерките, свързани с осъществяването на административната реформа и въвеждането на електронното управление, включително електронно правосъдие. Осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма.

 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  НСОРБ

 • Николай Минев

  Николай Минев

  Директор на дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост"

  Държавна агенция "Електронно управление"

  Николай Минев е заемал последователно позиции като ИТ директор в "Български пощи" ЕООД, Министерството на правосъдието, а от началото на 2017 г. в Държавна агенция „Електронно управление“. Работи по проекти за централизиране на ИТ ресурсите и автоматизиране на процеси по предоставяне на услуги за граждани. Участва в разработването на редица стратегически документи и електронни услуги, свързани със сектор "Правосъдие".

 • Марин Калчев

  Марин Калчев

  Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”

  Национален осигурителен институт

  Марин Калчев е директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт. На настоящата си позиция стигa, след като последователно преминава през всички позиции от главен експерт до главен директор. След дипломирането си в СУ “Климент Охридски” със специализация в предизвикателната математическа дисциплина “Диференциални уравнения”, от 1982 г. започва като редови ИТ специалист в Държавната Комисия по Планиране. Там първо навлиза в тайните на мейнфреймите, а през 1985 г. участва във внедряването на първите персонални компютри. В периода 1989 – 1991 г. работи в ИТ компанията Microinvest. Член е на УС на Клуба на мениджърите по информационни технологии в България.

 • Атанас Янев

  Атанас Янев

  Директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“

  Централно Управление на Национална Агенция за Приходите

  Атанас Янев е директор на дирекция ИСМБП към ЦУ на НАП. Работи на настоящата си позиция от 2006г., а в НАП е от 1996 г., като преди е заемал длъжностите директор на дирекция „Развитие на дейността в ГДИС“ и главен експерт. Притежава магистърска степен от УНСС по специалността „Икономическа информатика“.

 • Николай Кречетов

  Николай Кречетов

  Управляващ директор за Централна и Източна Европа и ОНД

  InterSystems

  Николай Крецетов ръководи операциите на InterSystems в региона на Централна и Източна Европа и рускоговорящите страни. След присъединяването си към InterSystems през 1997 г., той изгражда присъствие на компанията в Русия и бившите СССР територии. Николай отговаря за няколко основни клиенти и проекти на InterSystems в региона. От 2015 г. Николай управлява производствените, маркетинговите и инженеринговите екипи на InterSystems в Москва, Прага и Будапеща. Започва работа в InterSystems, след като e работил за няколко от клиентите на InterSystems, където e бил разработчик на софтуерни системи и мениджър на проекти. Почетен випусник е на Московският институт по инженерна физика.

 • Снежанка Смилкова

  Снежанка Смилкова

  Ръководител отдел Бизнес анализи и контрол на качеството

  Информационно обслужване АД

  Снежанка Смилкова се занимава с бизнес анализи и управление на проекти в областта на IT от почти 10 години. Сертифициран професионалист е в следните направления: Project Management Professional, PMI-Professional in Business Analysis, Prince 2 Practitioner, ITIL Foundation.Работила е в сферата на енергетиката, телекомуникациите и развитието на електронното управление. От почти 2 години е ръководител отдел "Бизнес анализи и контрол на качеството" в Информационно обслужване АД с няколко успешни проекта в областта на ИТ.

 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор

  Data Center BDM, Централна Европа

  APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като  "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.