Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Росен Желязков

  Росен Желязков

  Председател

  Държавна агенция „Електронно управление“

  Ръководи и участва в процесите на изработването на редица концептуални и стратегически документи и програми в областите на електронното управление, местното самоуправление и местната администрация, публично-частното партньорство. Представлява българската страна в годишните срещи по инициативата за партньорство за открито управление (2011 г., 2015 г.). Координира българския принос по инициативите, свързани с европейските политики по изпълнението на Европейската програма за Глобален мониторинг на околна среда и сигурност.Участва в стратегическото планиране и разработването на политиките в областта на държавната администрация и електронното управление.От 2003 г. до юли 2009 г. е секретар на Столична община.В периода 2011-2013 г. е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.От 2009 г. до 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет, а в периода 2014-2016 г. е съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление.

  От 30 септември 2016 г. с Решение на Министерския съвет е определен за председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

 • Гинка Чавдарова

  Гинка Чавдарова

  Изпълнителен директор на НСОРБ

  Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ)

  Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ) от създаването му през 1996 г. Завършила Икономическа кибернетика в Киевския държавен институт. Доктор по икономика. Експерт в областта на регионалното развитие, местното самоуправление и общинските финанси.

 • Александър Йоловски

  Александър Йоловски

  Заместник-председател

  Държавна агенция „Електронно управление“

  Александър Йоловски е магистър по „Политология“ от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Преди да бъде назначен за заместник-председател на ДАЕУ е бил ръководител на отдел в „Информационно обслужване“ АД.От април 2011 г. до юли 2015 г. заема последователно длъжностите началник на отдел „Програмиране, търгуване и договаряне“ в дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“, в Министерството на финансите, началник на отдел „Структурни мерки за Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в дирекция „Програмиране на средствата от европейския съюз“ и началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в дирекция „Добро управление“, управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет.Координира разработването на индикативните годишни работни програми и контролира процесите по подбор и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури за развитие на електронното управление, подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, развитие и усъвършенстване на първични регистри за предоставяне на вътрешно-административни електронни услуги. Участва в приоритизиране на мерките за финансиране.Ръководи разработването на Оперативна програма „Добро управление“, която очертава приоритетите за финансиране от Европейския съюз на мерките, свързани с осъществяването на административната реформа и въвеждането на електронното управление, включително електронно правосъдие. Осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма.

 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров

  НСОРБ

 • Николай Минев

  Николай Минев

  Директор на дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост"

  Държавна агенция "Електронно управление"

  Николай Минев е заемал последователно позиции като ИТ директор в "Български пощи" ЕООД, Министерството на правосъдието, а от началото на 2017 г. в Държавна агенция „Електронно управление“. Работи по проекти за централизиране на ИТ ресурсите и автоматизиране на процеси по предоставяне на услуги за граждани. Участва в разработването на редица стратегически документи и електронни услуги, свързани със сектор "Правосъдие".

 • Донка Михайлова

  Донка Михайлова

  Кмет

  Община Троян

  Донка Михайлова е кмет на Община Троян за втори мандат. От началото на 2016 г. тя е и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Дълги години работи в неправителствения сектор и е председател на Сдружение „Знание“, гр. Ловеч, ръководител и координатор на проекти по проблемите на социалната политика и обучението на възрастни, финансирани от ОП РЧР, ОПАК, програма „Изток-изток”, програма ИПА, Фондация „Лале” и Фондация „ОУК”.  В периода 2005-2009 г. е народен представител в 40-то Народно събрание, Член на Комисията по труда и социалната комисия, член на Комисията по здравеопазване. Заместник-председател на групата за приятелство с Швейцария. През 2016 г. Донка Михайлова бе отличена с наградата „Кмет на гражданите“.

 • Ангел Забуртов

  Ангел Забуртов

  Генерален директор

  ДП „Пристанищна инфраструктура“

  Ангел Забуртов е генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Специализирал е пристанищен мениджмънт в Сингапур и САЩ, мениджмънт на контейнерни терминали в Кралство Белгия. Завършил е специализиран курс по висш пристанищен мениджмънт към Международната морска организация на ООН. Член е на Изпълнителния комитет на Европейската организация на морските пристанища – European Sea Ports Organisation и национален представител в Международната асоциация на пристанищата – International Association of Ports and Harbours. Вицепрезидент е на Асоциацията на Черноморските и Азовските пристанища (BASPA).

 • Магдалена Боянова

  Магдалена Боянова

  Началник отдел „Канцелария”

  Община Банско

  Магдалена Боянова е служител в Община Банско от 2009 г., като към момента е началник отдел „Канцелария”. Отговаря за дейностите, свързани с Човешки ресурси, Връзки с обществеността и правно обслужване. Занимава се с процесите по административна оптимизация, публичност и прозрачност.Магдалена Боянова е бакалавър по „Застраховане и социално дело” в УНСС София.

 • Явор Пиперов

  Явор Пиперов

  Директор на дирекция "Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации"

  Министерство на икономиката

  Г-н Пиперов 17 години активно участва в проекти в областта на IT. Работил е като консултант в глобални корпорации като Microsoft и Hewlett-Packard. Специализира в областта на решенията за управление на IT услугите и повишаване качеството на апликациите. От повече от година е директор на дирекция "Информационно, комуникационно осигуряване и управление на кризисни ситуации" в министерство на икономиката. 

 • Атанас Янев

  Атанас Янев

  Директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“

  Централно Управление на Национална Агенция за Приходите

  Атанас Янев е директор на дирекция ИСМБП към ЦУ на НАП. Работи на настоящата си позиция от 2006г., а в НАП е от 1996 г., като преди е заемал длъжностите директор на дирекция „Развитие на дейността в ГДИС“ и главен експерт. Притежава магистърска степен от УНСС по специалността „Икономическа информатика“.

 • Марин Калчев

  Марин Калчев

  Директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”

  Национален осигурителен институт

  Марин Калчев е директор на дирекция “Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, Национален осигурителен институт. На настоящата си позиция стигa, след като последователно преминава през всички позиции от главен експерт до главен директор. След дипломирането си в СУ “Климент Охридски” със специализация в предизвикателната математическа дисциплина “Диференциални уравнения”, от 1982 г. започва като редови ИТ специалист в Държавната Комисия по Планиране. Там първо навлиза в тайните на мейнфреймите, а през 1985 г. участва във внедряването на първите персонални компютри. В периода 1989 – 1991 г. работи в ИТ компанията Microinvest. Член е на УС на Клуба на мениджърите по информационни технологии в България.

 • Едуард Бодор

  Едуард Бодор

  Data Center BDM, Централна Европа

  APC by Schneider Electric

  През последните 12 години Едуард Бодор е работил като продуктов мениджър за продукти в областта на електоенергетиката в различни компании, а от 2007 г. се присъединява към екипа на APC by Schneider Electric, където заема позицията системен инженер. Сега в APC by Schneider Electric той е фокусиран върху инфраструктурни системи за средни и големи центрове за данни и върху технически консултации в регионален мащаб за всички продукти на APC и Schneider Electric. От 2012 г. е сертифициран е като  "Accredited Tier Specialist" от Uptime Institute. Завършил е Факултета по пътни превозни средства на Трансилванския Университет Брасов и Факултета по психология на Университета Букурещ.

 • Димитър Коритаров

  Димитър Коритаров

  Продуктов мениджър

  ЕСРИ България

  Димитър Коритаров изпълнява длъжността Продуктов мениджър в ЕСРИ България от 2008г. През тези близо 10 години фокусът му на работа в компанията е основно върху предоставянето на ГИС решения за електронно управление, публична администрация и инженерна инфраструктура. Като Продуктов мениджър, Димитър Коритаров участва в редица ключови проекти на компанията в тези сфери, сред които такива от национален мащаб.Димитър Коритаров е магистър по Геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия и има богат опит в участието на национални и международни научни конференции.

 • Д-р инж. Александър Петков

  Д-р инж. Александър Петков

  Директор „Иновации и развойна дейност“

  Софтуерна група АКСТЪР

  Д-р инж. Александър Петков притежава докторска степен в направление „Информатика и компютърни науки“ от Технически университет - София. Преди това завършва магистърският курс по „Технологично предприемачество и иновации в ИТ“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а бакалавърската му степен е от специалност „Компютърни системи и технологии“ на ТУ-София. Д-р Петков работи в СГ АКСТЪР от 12 години, където ръководи реализирането на иновации и създаването на нови продукти. Ръководител е на множество проекти, включително „Разработка на централизирана информационна система за управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ“ (Е-подем) през 2014 г. по проект на НСОРБ, разработка на „Информационна система за проектите по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ за Министерство на икономиката от 2012 г., „Система за регистрация, оценка и мониторинг на проекти към ЕФР“ за нуждите на ИАРА от 2009 г., „Развитие на АКСТЪР ГИС“ и много други. Участвал е в дефинирането на „Национален интерфейс за обмен на данни между националните системи за управление на проекти“ в периода 2009-2010 г.

 • Снежанка Смилкова

  Снежанка Смилкова

  Ръководител отдел Бизнес анализи и контрол на качеството

  Информационно обслужване АД

  Снежанка Смилкова се занимава с бизнес анализи и управление на проекти в областта на IT от почти 10 години. Сертифициран професионалист е в следните направления: Project Management Professional, PMI-Professional in Business Analysis, Prince 2 Practitioner, ITIL Foundation.Работила е в сферата на енергетиката, телекомуникациите и развитието на електронното управление. От почти 2 години е ръководител отдел "Бизнес анализи и контрол на качеството" в Информационно обслужване АД с няколко успешни проекта в областта на ИТ.

 • Николай Кречетов

  Николай Кречетов

  Управляващ директор за Централна и Източна Европа и ОНД

  InterSystems

  Николай Крецетов ръководи операциите на InterSystems в региона на Централна и Източна Европа и рускоговорящите страни. След присъединяването си към InterSystems през 1997 г., той изгражда присъствие на компанията в Русия и бившите СССР територии. Николай отговаря за няколко основни клиенти и проекти на InterSystems в региона. От 2015 г. Николай управлява производствените, маркетинговите и инженеринговите екипи на InterSystems в Москва, Прага и Будапеща. Започва работа в InterSystems, след като e работил за няколко от клиентите на InterSystems, където e бил разработчик на софтуерни системи и мениджър на проекти. Почетен випусник е на Московският институт по инженерна физика.