Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Регистрация

Участието в конференцията за служители от държавната, общинските и областни администрации е безплатно, след извършена и потвърдена регистрация.

От една институция се допуска участието на 3-ма представители с безплатен вход.

Служители от организации различни от посочените по-горе заплащат такса за участие в размер на 704 лв с ДДС.

Местата в конференцията са ограничени и регистрацията ще бъде затворена веднага след тяхното заемане или на 05 май 2017 г.

Форма за участие
  • С попълването на регистрационната форма давам съгласието си регистрационните ми данни да бъдат споделяни с другите участници с цел нетуъркинг след събитието, както и да получавам съобщения от ICT Media във връзка с други нейни инициативи.