Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Регистрация

Регистрацията в конференцията е безплатна за заети в образователната сфера!

От едно учебно заведение се допускат за участие до двама представители в т. ч.:

- директори, заместник директори или упълномощените от тях длъжностни лица в средното образование
- ректори, заместник ректори и други ръководни позиции в университетски учебни заведения
- ръководители на регионалните инспекторати по образованието

МЕСТАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА СА ОГРАНИЧЕНИ И РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ПРЕКРАТЯВА НА 20 ОКТОМВРИ 2017 г. ИЛИ ПРИ ЗАПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА В ЗАЛАТА.

За служители на фирми и организации с основен предмет на дейност: доставка, разработка и продажба на ИТ продукти и решения - 704 лв. с вкл. ДДС

Форма за участие
  • С попълването на регистрационната форма давам съгласието си регистрационните ми данни да бъдат споделяни с другите участници с цел нетуъркинг след събитието, както и да получавам съобщения от ICT Media във връзка с други нейни инициативи.