Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

12-а конференция по е-здравеопазване

„ИKТ – трансформиращата сила в е-здравеопазването“

18 май 2017 г., София Хотел Балкан, зала Средец


Организатори: ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване – България“


ИТ инвестициите в здравеопазването стават все по-осезаеми и все повече здравни заведения използват възможностите на технологичните иновации. Цифровата трансформация променя цялостния поглед към здравеопазването и води до сериозна промяна в комуникацията държава – лекар – пациент. Телемедицина, големи данни, мобилни технологии, облачни услуги са само част от технологиите, които ще бъдат обсъдени по време на 12-тото издание на балканска конференция по е-здравеопазване. Надеждните е-здравни системи са в основата на по-добрите здравни услуги и конференцията има за цел да насърчи политическия диалог и международното сътрудничество в областта на е-здравеопазването. Подсилването на тези системи и услуги зависи от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.

Традиционни партньори на конференцията през годините са били Парламентарна комисия по здравеопазването, Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Български Червен Кръст и Български лекарски съюз.

Конференцията традиционно се провежда със съдействието на Парламентарна комисия по здравеопазването на 43 НС на Република България, Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Български Червен Кръст и Български лекарски съюз.

Кого очакваме на събитието?

  • Представители на държавни, общински и частни здравни институции, вкл. болници, ДКЦ, клиники, санаториуми, лечебни комплекси, лаборатории, медицински центрове управители, изпълнителни директори, ИТ директори, медицински директори, административни директори;
  • Представители на здравноосигурителни компании – управители, ИТ мениджъри, административни, оперативни, финансови директори;
  • Представители на държавни структури – представители на политическия кабинет на министерства на здравеопазването в региона, директори на дирекции в министерствата, директори и управители на здравноосигурителни каси, осигурителни фондове;
  • Представители на клинични лаборатории


Как протече събитието през 2016 г, можете да се информирате на:
http://events.idg.bg/bg/2016/ehealth//videoТехнологичен партньор на конференцията: