Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 - 9:00 Регистрация

09:00 - 09:20 Официално откриване

 • Д-р Нигяр Джафер
Заместник-председател
44-о Народно събрание на РБ

  Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-о Народно събрание на Република България

СЕСИЯ 1. Дискусия: Стратегия за развитие на е-здравеопазването в България
Модератор: Д-р Иван Костов, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Д-р Иван Костов
Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Модератор

Д-р Иван Костов

 • Александър Огнянов
Директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“
НЗОК

  Александър Огнянов, директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията", Национална здравноосигурителна каса
  Информационните и комуникационни технолигии в изпълнение на базовия приоритет: "ЗОЛ в центъра на здравноосигурителния модел"

 • Д-р Кънчо Райчев
Директор
Национална експертна лекарска комисия

  Д-р Кънчо Райчев, директор, Национална експертна лекарска комисия
  Единна информационна система на органите на медицинската експертиза в Република България (ЕИСМЕ)

 • Проф. д-р Асен Балтов
Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, Председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация

  Проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”', председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация
  Интегриран модел на спешна медицинска помощ

 • Пламен Тютюнков
Продажби публичен сектор и здравеопазване
T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков, Продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary
  Успешно внедряване на Национална здравна информационна система - предизвикателства и резултати

11:20 - 11:50 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Дискусия: Важни елементи от е-здравеопазването и модерно обслужване на гражданите с технологични иновации
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, дм, изпълнителен директор, УМБАЛ „Александровска"

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Изпълнителен директор
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Модератор

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

 • 9:20 - 11:20

  Инж. Евгения Бернардова
Ръководител проекти внедряване на софтуер
Gamma Consult

  Инж. Евгения Бернардова, ръководител проекти внедряване на софтуер, Gamma Consult
  Електронно управление на лекарствената терапия чрез болнична информационна система

 • Мирослав Иванов
Chief Enterprise Architect
Болница „Тракия“

  Мирослав Иванов, Chief Enterprise Architect, Болница „Тракия“
  Болница “Тракия” - център за изграждане на системи за локално и глобално е-здравеопазване

 • Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“
  Правни рискове и изисквания към технологиите в е-здравеопазването с цел защита на данните и информацията

 • Д-р Юлиан Йорданов
Председател на Акредитационния съвет
Български лекарски съюз

  Д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет, Български лекарски съюз
  Електронното обучение - част от професионалното развитие на лекарите, гарантиращо прилагането на стандарти за осигуряване на качество и безопасност на медицинската услуга за пациентите

 • Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Заместник-ректор по Международно сътрудничество, акредитация и качество
Медицински университет Варна

  Проф. д-р Тoдорка Костадинова, заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, Медицински университет – Варна
  Видеопрезентация: Балансиране на недостига на кадри и обучение според новите изисквания за знания и умения

13:50 Закриване

 • ∞ Организаторите си запазват правотото за промени в програмата