Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Презентации

8:30 - 9:00 Регистрация

09:00 - 09:20 Официално откриване

 • Д-р Нигяр Джафер
Заместник-председател
44-о Народно събрание на РБ

  Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-о Народно събрание на Република България

СЕСИЯ 1. Дискусия: Стратегия за развитие на е-здравеопазването в България
Модератор: Д-р Иван Костов, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Д-р Иван Костов
Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Модератор

Д-р Иван Костов

 • Александър Огнянов
Директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“
НЗОК

  Александър Огнянов, директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията", Национална здравноосигурителна каса
  Информационните и комуникационни технолигии в изпълнение на базовия приоритет: "ЗОЛ в центъра на здравноосигурителния модел"

  изтегляне (.pdf, 687.07 KB)
 • Д-р Кънчо Райчев
Директор
Национална експертна лекарска комисия

  Д-р Кънчо Райчев, директор, Национална експертна лекарска комисия
  Единна информационна система на органите на медицинската експертиза в Република България (ЕИСМЕ)

 • Проф. д-р Асен Балтов
Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, Председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация

  Проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”', председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация
  Интегриран модел на спешна медицинска помощ

 • Пламен Тютюнков
Продажби публичен сектор и здравеопазване
T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков, Продажби публичен сектор и здравеопазване, T-Systems Hungary
  Успешно внедряване на Национална здравна информационна система - предизвикателства и резултати

  изтегляне (.pdf, 471.96 KB)

11:20 - 11:50 Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Дискусия: Важни елементи от е-здравеопазването и модерно обслужване на гражданите с технологични иновации
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, дм, изпълнителен директор, УМБАЛ „Александровска"

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм
Изпълнителен директор
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Модератор

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

 • 9:20 - 11:20

  Инж. Евгения Бернардова
Ръководител проекти внедряване на софтуер
Gamma Consult

  Инж. Евгения Бернардова, ръководител проекти внедряване на софтуер, Gamma Consult
  Електронно управление на лекарствената терапия чрез болнична информационна система

  изтегляне (.pdf, 1.42 MB)
 • Мирослав Иванов
Chief Enterprise Architect
Болница „Тракия“

  Мирослав Иванов, Chief Enterprise Architect, Болница „Тракия“
  Болница “Тракия” - център за изграждане на системи за локално и глобално е-здравеопазване

 • Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“
  Правни рискове и изисквания към технологиите в е-здравеопазването с цел защита на данните и информацията

 • Д-р Юлиан Йорданов
Председател на Акредитационния съвет
Български лекарски съюз

  Д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет, Български лекарски съюз
  Електронното обучение - част от професионалното развитие на лекарите, гарантиращо прилагането на стандарти за осигуряване на качество и безопасност на медицинската услуга за пациентите

 • Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Заместник-ректор по Международно сътрудничество, акредитация и качество
Медицински университет Варна

  Проф. д-р Тoдорка Костадинова, заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, Медицински университет – Варна
  Видеопрезентация: Балансиране на недостига на кадри и обучение според новите изисквания за знания и умения

13:50 Закриване

 • ∞ Организаторите си запазват правотото за промени в програмата