Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Д-р Нигяр Джафер

  Д-р Нигяр Джафер

  Заместник-председател

  44-о Народно събрание на РБ

  Д-р Нигяр Джафер е заместник-председател на 44-о Народно събрание на РБ и член на Парламентарна комисия по здравеопазването.Д-р Нигяр Джафер е била председател на Комисията по здравеопазването в 42-о Народно събрание и заместник – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 42-о Народно събрание. Д-р Джафер  е била заместник – председател на Комисията по здравеопазването в 40-о Народно събрание.Д-р Нигяр Джафер е завършила Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Варна. Има специалност по вътрешни болести и здравен мениджмънт. Д-р Джафер има и допълнителна квалификация в областта на финансовото управление на здравеопазването и публичните финанси.

 • Д-р Мирослав Ненков

  Д-р Мирослав Ненков

  Заместник-министър на здравеопазването   

 • Д-р Иван Костов

  Д-р Иван Костов

  Председател на Фондация „Електронно здравеопазване България” Изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

  Доц. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година доц. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом".През 2004 г. доц. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. доц. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.

 • Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

  Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

  Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество"

  Медицински университет Варна

  Тодорка Костадинова е професор в Медицински университет  – Варна, Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“. Основните й научни интереси и публикации са в областта на стратегическото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на промяната и риск мениджмънт, управлението на международни проекти и програми, изграждане и управление на екипи, социално предприемачество и иновации. Участвала е в над 180 проекта като изследовател, координатор или ръководител; гост-лектор в Медицински университет - Виена и Университета в Берн. В периода 2009-2010г. проф. Костадинова съчетава академичната си работа с управленски позиции в практиката на национално и международно ниво като Заместник – министър на здравеопазването, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, координатор за България на Международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа и др. Към момента е заместник – ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество на Медицински университет – Варна.

 • Д-р Кънчо Райчев

  Д-р Кънчо Райчев

  Директор

  Национална експертна лекарска комисия

  Д-р Кънчо Райчев е директор на Национална експертна лекарска комисия от 2006г.досега. Преди това е работил като началник отделение Военно медицинска експертиза в Централна военно медицинска комисия – Военно медицинска академия (ВМА) гр. София (1993-2006г.), бил е лекар в Клиника по „Неврология” - ВМА (1991-1993г.), работил е като военен лекар във Въоръжените сили на Българската армия (1986-1991г.) и като лекар в Клиника по „Неврология” - ВМА (1985-1986г.). Завършил магистър е по медицина във ВМИ София  (Медицинска академия), като през 2003г. придобива специалност по „Нервни болести” в Медицински университет (МУ) гр. София, а от 2001-2003г. придобива втора магистратура - магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт във факултет по Обществено здраве  към МУ гр. София.

 • Проф. д-р Асен Балтов

  Проф. д-р Асен Балтов

  Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, Председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация

 • Александър Огнянов

  Александър Огнянов

  Директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“

  НЗОК

  Александър Огнянов е инженер по компютърни системи. Защитава успешно дисертационен труд и придобива научна степен Доктор през 1990 г. Специализирал е “Софтуер и хардуер за инструментални интерфейси” във Холандия и “Информационни технологии - политика на развитие USTTI” в САЩ. През 2006 г. се присъединява към екипа на НЗОК като заместник-директор, а от края на 2009 г. е и.д. директор на НЗОК. През 2010-2013 и 2015-2016 заема позицията на заместник-директор на СЗОК. От април 2002 г. до януари 2006 г. е директор “Информационно общество и технологии” в Министерството на транспорта и съобщенията и председател на Съвета на директорите на Български пощи – ЕАД. Бил е ръководител на проекти в областта на високите технологии и старши научен сътрудник в Института по микропроцесорна техника, както и хоноруван преподавател и лектор в Техническия университет и Нов български университет.

 • Мирослав Иванов

  Мирослав Иванов

  Chief Enterprise Architect

  Болница „Тракия“

  За 12 години бизнес управление и развитие, консултантски услуги насочени към водещи бизнес лидери, продажби и маркетинг, Мирослав Иванов е професионалист, който не уважава комфортната зона. Неговият опит се основава на ефективно управление, ориентиране към резултатите, съвременна мисъл, иновации, упорита работа и фокус върху бизнес развитието.Що се отнася до здравната индустрия, Мирослав Иванов има задълбочено опит в архитектурата и изграждането на адекватни решения, съсредоточени върху mHealth, телемедицина, IoT и информационните системи в здравеопазването, както и Artificial Intelligence.Г-н Иванов е заемал позиции в различни мултинационални компании, отговорен за ръст на продажбите, внедряването на нови технологии, стратегическото планиране на бизнес процесите, пазарни оценки и навлизането на територията на нови пазари.Ролята на Мирослав Иванов в болница "Тракия" е да доведе до успех на технологичната стратегия и пътната карта за внедряване на иновативни инструменти, фокусирани върху пациентите на болницата и решенията за цялостно управление.

 • Д-р Юлиан Йорданов

  Д-р Юлиан Йорданов

  Председател на Акредитационния съвет

  Български лекарски съюз   

 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Изпълнителен директор

  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

  Доц. д-р Костадин Ангелов е завършил медицина в Медицински университет – София  през 2004 г.,  магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София (2006 г.) и магистратура по финанси  в Университета за национално и световно стопанство (2014 г.). Доц. Ангелов придобива специалност „Хирургия” през 2010г.Професионалното му развитие започва 2004г. като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна". От 2006г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска”, след което става главен административен лекар  за периода 2008 – 2011г. От 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински университет – София. От 2012г. до момента е заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина, член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински университет – София. От 2013 г. до момента е изпълнителен директор на Александровска болница.Доц. Костадин Ангелов е член на Българското хирургическо дружество, а от 2014 е негов секретар. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България, на Българския лекарски съюз, на European Society for Medical Oncology, International Gastic Cancer Association, International Society of Surgery (ISS) и др.Участвал е в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина, автор и съавтор е на публикации в специализирани медицински списания, съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари, научен секретар на сп. „Хирургия”. Дисертацията му е на тема „Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха”. През 2014г. придобива образователна и научна степен „Доктор” и му е присъдена академична длъжност „Доцент”.

   

 • Пламен Тютюнков

  Пламен Тютюнков

  Продажби публичен сектор и здравеопазване

  T-Systems Hungary

  Пламен Тютюнков отговаря за продажбите в публичния сектор и здравеопазване в Т-Системс за България. Участвал е в интеграцията и внедряването на болнични информационни системи в близо 30 универсистески болници в Унгария. E-health експерт в екипа на Т-Системс. Стреми се да предлага на клиентите си IT решения с които се подобравя качеството на лечение.

 • Инж. Евгения Бернардова

  Инж. Евгения Бернардова

  Ръководител проекти внедряване на софтуер

  Gamma Consult

  Инж. Евгения Бернардова е ръководител проекти внедряване на софтуер в Гама Консулт. Има над 10 годишен опит в проучване и анализ на бизнес процесите протичащи в лечебните заведения в България, както и намиране, внедряване, поддържане и актуализиране на подходящи софтуерни решения за тяхната оптимизация и автоматизация.

  Завършила е Технически университет  гр. София, със специалност Компютърни системи и технологии и Стопанска академия гр. Свищов, със специалност: Здравен мениджмънт.

 • Адв. Весела Кабатлийска

  Адв. Весела Кабатлийска

  Ръководител на трудовоправeн екип

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“ е адвокатска кантора, предлагаща специализирани правни услуги нa юридически и физически лица в много области на гражданското, административното и процесуалното право. Kантората има изцяло специализиран екип от експерти по трудово право, защита на лични данни и имиграционни въпроси, обслужващ едни от най-големите работодатели в България. Като признание за високото ниво на експертиза на екипа, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за Българския член на Световния алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance).Весела Кабатлийска ръководи трудовоправния екип на дружеството. Тя има дългогодишен опит в областта на трудовото право и защита на личните данни с акцент върху различните видове способи за насърчаване на служителите и по-специално опции за изкупуване на дялове/акции (share option plans) за ИТ индустрията. Весела е член на Комитета по членство на European Law Alliance и признат експерт в областта.