Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Програма

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 9:30 Официално откриване

Обща сесия: Готови ли са финансовите институции за дигиталната икономика - състояние, анализи и тенденции
МОДЕРАТОР: Юлиян Михов, директор Бизнес развитие Югоизточна Европа, ПрайсуотърхаусКупърс

Юлиян Михов
Директор Бизнес развитие Югоизточна Европа
ПрайсуотърхаусКупърс

Модератор

Юлиян Михов

 • 09:30-09:50

  Никос Сампанис
Регионален директор за Югоизточна Европа
Forrester Research

  Финансови услуги в епохата на клиента. Никос Сампанис, регионален директор за Югоизточна Европа, Forrester Research

 • 09:50-10:10

  Стефан Йорданов
Datawarehouse Consultant
Адастра България

  Внедряване на семантичен анализ за борба с измамите в застрахователния сектор. Стефан Йорданов, Datawarehouse Consultant, Адастра България и Стамен Стаменов, директор „Управление на щети общо застраховане“, ДЗИ

 • 10:10 - 10:30

  Горан Ангелов
Управител
Ай Би Ес България

  Данните като двигател на bank as a service. Горан Ангелов, управител, Ай Би Ес България

 • 10:30 - 10:50

  Мирослав Вичев
Главен изпълнителен директор
БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД

  Как дигитализацията промени процесите във финансовите институции през последните 20 години. Споделено от „Борика-Банксервиз“. Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор, БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ

10:50-11:20 КАФЕ-ПАУЗА

СЕСИЯ 1.1 Регулации, евроинтеграция, платежни системи
МОДЕРАТОР: Ирина Казанджиева, началник направление “Банкова политика и анализи”, АББ

Ирина Казанджиева
Началник направление Банкова политика и анализи
Асоциация на банките в България (АББ)

Модератор

Ирина Казанджиева

 • 11:20 - 11:40

  Етиен Госе
Генерален директор
Европейски платежен съвет

  Характеристики и възможности на новата SCT Instant Scheme и очаквания на Европейския платежен съвет за прогресивно развитие в Европа. Етиен Госе, генерален директор, Европейски платежен съвет

 • 11:40 - 12:00

  Якуб Оркишевски
Mениджър Ключови клиенти за Източна Европа, Прибалтика и Адриатика
Imperva, партньор на ACT Sofia

  GDPR – Какви са изискванията и как да се съобразим. Якуб Оркишевски, мениджър Ключови клиенти за Източна Европа, Прибалтика и Адриатика, Imperva, партньор на ACT Sofia

 • 12:00 - 12:20

  Д-р Колин Смит
Международни услуги
Omikron

  Онлайн плащания – как посрещаме предизвикателствата на директивата PSD2. Д-р Колин Смит, мениджър Международни услуги, Omikron, партньор на Global Consulting

 • 12:20 - 12:40

  Александър Костов
Главен експерт, дирекция „Методология и финансови пазари“
Българска народна банка Красимир Кръстев
Главен експерт, дирекция „Платежен надзор“
Българска народна банка

  Нововъведения в правната рамка в областта на плащанията, произтичащи от Втората директива за платежните услуги (PSD2). Александър Костов, главен експерт, дирекция „Методология и финансови пазари“ и Красимир Кръстев, главен експерт, дирекция „Платежен надзор“, Българска народна банка

 • 12:40 - 13:00

  Гергана Илиева
Ръководител „Изследване и развитие“
Датекс

  Иновативни решения за мобилни разплащания. Гергана Илиева, ръководител „Изследване и развитие“, Датекс

 • 13:00 - 13:20

  Ивайло Ламбрев
Директор “Информационни технологии”
Пощенска банка

  Блокчейн – иновативна основа за фундаментална промяна. Ивайло Ламбрев, директор “Информационни технологии”, Пощенска банка

СЕСИЯ 1.2 Промяната на процесите и технологиите в контекста на дигиталната трансформация
МОДЕРАТОР: Васил Големански, изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите, Българска фондова борса и CEO на Централен депозитар

 • 11:20 - 11:40

  Пепа Колева
ИТ директор
Уникредит Булбанк АД

  Предизвикателства при изграждане на дигитална бизнес технологична платформа. Пепа Колева, ИТ директор, УниКредит Булбанк АД

 • 11:40 - 12:00

  Свилен Станчев
Търговски Директор
Ай Би Ес България

  IBM Analytics в основата на bank as a service. Свилен Станчев, търговски директор, Ай Би Ес България

 • 12:00 - 12:20

  Едуард Бодор
Data Center BDM, Централна Европа
APC by Schneider Electric

  Специализирани решения за света на финансите – банкиране и застраховане. Едуард Бодор, Data Center BDM, Централна Европа, APC by Schneider Electric

 • 12:20 - 12:40

  Влиянието на дигитализацията върху бизнес моделите. Петър Калинов, мениджър Проекти, Сирма Бизнес Консултинг

 • 12:40 - 13:00

  Джордж Папаламброс
Търговски директор на “VoiceWeb” за Европа, Близкия Изток и Австралия, партньор на Интраком
VoiceWeb S.A.

  Гласови биометрични данни за по-безопасна и по-сигурна автентикация на клиента, както и превантивна мярка срещу измамите в Центровете за обслужване на клиенти. Джордж Папаламброс, търговски директор на “VoiceWeb” за Европа, Близкия Изток и Австралия, VoiceWeb S.A., партньор на Интраком

 • 13:00 - 13:20

  Шириф Носеир
Директор EMEA, Решения и управление на сигурността
CA Technologies

  Осъществяване на дигиталната трансформация на финансовите услуги и сигурност. Шириф Носеир, директор EMEA, Решения и управление на сигурността, CA Technologies

13:20-14:10 ОБЯД

СЕСИЯ 2.1 Сигурност в развитие: новите заплахи в съвременния цифров свят и методите за справяне с тях
МОДЕРАТОР: : Цанко Бонев, директор на дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“, Банка ДСК

Цанко Бонев
Директор Дирекция „Инфраструктурна сигурност и комуникации“
Банка ДСК

Модератор

Цанко Бонев

 • 14:10 - 14:30

  Петър Виатровски
Регионален мениджър за България, Чехия и Словакия & старши мениджър „Ключови клиенти“
SWIFT Германия

  Днес е подходящият ден да започнете оптимизация на справянето с финансовите престъпления – не чакайте повече. Петър Виатровски, Регионален мениджър за България, Чехия и Словакия и старши мениджър “Ключови клиенти“, SWIFT Germany GmbH

 • 14:30 - 14:50

  Корпоративната имунна система: самообучаваща се защита чрез машинно обучение. Ина Бакалова, мениджър клиенти, Darktrace

 • 14:50-15:10

  Любош Клокнер
CEE Field System Engineer
F5 Networks

  Краят на защитната стена за уеб приложения (каквато я познаваме). Любош Клокнер, CEE Field System Engineer, F5 Networks

 • 15.10-15.30

  Тудор Кристеа
Регионален търговски директор за България и Румъния
Palo Alto Networks

  Кибер сигурност, фокусирана върху защита на хората, процесите и дигиталните активи. Тудор Кристеа, регионален търговски директор за България и Румъния, Palo Alto Networks

 • 15:30-15:50

  Адв. Весела Кабатлийска
Ръководител на трудовоправeн екип
Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

  Правни предизвикателства пред дигиталната трансформация. Адв. Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправeн екип, Адвокатско дружество „Динова Русев и Съдружници“

СЕСИЯ 2.2 Дигиталната трансформация на фронт офиса - канали за ангажиране на клиентите
МОДЕРАТОР: Чавдар Георгиев, ръководител "Глобално бизнес обслужване", УниКредит Лизинг

Чавдар Георгиев
Ръководител “Глобално бизнес обслужване”
Уникредит Лизинг

Модератор

Чавдар Георгиев

 • 14:10 - 14:30

  Кристин Крумов
Директор ИТ
СИБАНК

  СИБОКС - иновативна система за дизайн на бизнес процеси. Кристин Крумов, директор ИТ, Сибанк

 • 14:30-14:50

  Елемер Вереб
Регионален мениджър
Dynatrace

  Дигиталната златна рибка и трите желания: дигитална произвoдителност. Елемер Вереб, CEO, Provice

 • 14:50-15:10

  Владимир Попов
Управляващ съдружник
Невексис

  Синтегра – иновативна платформа за дигитална трансформация на съвременната банка. Владимир Попов, управляващ съдружник, Невексис

 • 15.10-15.30

  Чезаре Капобианко
Вицепрезидент за Бизнес Приложения
Оракъл, Централна и Източна Европа

  Дигиталната трансформация – начин да спечелите “дигиталното“ поколение. От маркетинг до обслужване на клиенти. Чезаре Капобианко, вице-президент за бизнес приложения в Оракъл Централна и Източна Европа

 • 15:30-15:50

  Матей Мисик
Директор Бизнес Развитие
Adastra Partnering

  Достигане до потребителите чрез Omni-channel и събитиен маркетинг. Иновативен метод за анализ на големи данни, приложим във всяка компания. Матей Мисик, директор Бизнес развитие, Adastra Partnering

15:50 - 16:10 КАФЕ-ПАУЗА

СЕСИЯ 3. Дигиталният отпечатък върху хора, роли и модели. Ефективност и оптимизация.
МОДЕРАТОР: Надя Кръстева, главен редактор,CIO България

Надя Кръстева
главен редактор
CIO България

Модератор

Надя Кръстева

 • 16:10-16:30

  Юрий Генов
Изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Председател CIO Клуб
Банка ДСК

  Какво предопределя недостига на кадри за дигиталната трансформация във финансовия сектор в България. Юрий Генов, изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК

 • 16:30-16:50

  Веселин Рашин
Директор Бизнес оперативен център
УНИКА България

  Навлизане на дигитализацията в застрахователния бизнес в България. Веселин Рашин, директор "Бизнес оперативен център", УНИКА България

 • 16:50-17:10

  Розалия Соколова
Заместник-изпълнителен директор и директор на дирекция Оперативна
ЗД „БУЛ ИНС” АД

  Крадецът на книги = Практична дигитализация - немислимото табу или неограничена реалност. Розалия Соколова, заместник-изпълнителен директор и директор на дирекция Оперативна, ЗД „БУЛ ИНС”

 • 17:10-18:00

  Дискусия: Стратегии за дигитализация на финансовите институции – път към модернизацията

  • Кирил Кирилов, CIO и вицепрезидент, Алианц България Холдинг
  • Димитър Кехайов, директор на дирекция „ИТ и виртуална банка”, БАКБ
  • Мариела Атанасова, директор на дирекция „Индивидуално банкиране“, Райфайзенбанк България

  Акценти:
  * Успешна стратегия за дигитализация на финансите. Как да се идентифицират лидерите на процеса по дигитализация и необходим ли е Chief Digital Officer (CDO)?
  * Какви са основните инициативи за дигитална трансформация и как финансовите институции трябва да променят и адаптират своите бизнес модели?
  * Кои бизнес звена обхваща дигиталната трансформация и как организациите могат да се възползват от пълния й потенциал?
  * Дигитализацията - фронт офис или бек офис инициатива? Как да се избегнат "островите на иновация"?