Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 9:30 Официално откриване

КАФЕ-ПАУЗА

Обща сесия: Готови ли са финансовите институции за дигиталната икономика - състояние, анализи и тенденции

  • Бъдещето на модерната дигитална финансова институция - през погледа на анализаторите
  • Концепцията за дигитализация - движещи фактори и стратегии за реализация
  • Дигитализацията на финансовия бизнес – състояние и тенденции

СЕСИЯ 1.1 Регулации, евроинтеграция, платежни системи

  • Европейската правна рамка в областта на плащанията - година по-късно
  • SWIFT и SEPA - новости и развитие
  • Регулациите в банковия и застрахователния сектор и в областта на небанковото кредитиране
  • Какво очакват финансовите институции от правителството и от регулаторната рамка за да развиват успешно услуги към клиентите си?
  • Блокчейн технологиите - какво ще донесат на клиентите и на финансовите и обществените институции? 
  • Изграждане на изцяло виртуална (дигитална) банка. Виртуален квалифициран подпис

СЕСИЯ 1.2 Промяната на процесите и технологиите в контекста на дигиталната трансформация

  • Дигиталната трансформация на бек енд офиса
  • Как дигитализацията променя процесите в една финансова институция
  • Съвременните банкови технологии - посока дигитализация
  • Център за данни и ИТ архитектури - в контекста на дигитализацията
  • Аналитични платформи в помощ на управлението на модерната дигитализирана банка

ОБЯД

СЕСИЯ 2.1 Сигурност в развитие: новите заплахи в съвременния цифров свят и методите за справяне с тях

  • Стратегия за информационна сигурност с фокус върху устойчивостта (resilience)
  • Новите киберзаплахи и успешни методи за справяне с тях
  • Управлението на риска и съответствието – ключов фактор за стабилност
  • Стандартът PCI DSS - ползи и необходимост
  • Какви промени ще наложи новият закон за защита на личните данни в банковите системи
  • Виртуалните валути - ползи, рискове и нуждата от европейски регулации

СЕСИЯ 2.2 Дигиталната трансформация на фронт офиса - канали за ангажиране на клиентите

  • Какво търси клиентът и какво очаква като промяна от финансовите институции в процеса на „дигитализация“?
  • Дигиталните канали за достигане до клиента и тяхното успешно управление. Дигитален маркетинг
  • Big Data, социални медии и аналитични платформи, или как да се постигне таргетиране и персонализация в обслужването на клиентите
  • Изкуствен интелект, когнитивни системи и Интернет на нещата - иновативен път към клиента
  • Електронни разплащания, картови технологии, NFC и мобилни безкартови плащания
  • Customer experience systems, или новото поколение CRМ системи

COFFEE BREAK

СЕСИЯ 3.1 ИТ, дигитализация и иновации - посока към ефективност и оптимизация на финансовия бизнес

 • Презентационна част:
  • ИТ услугите във финансовата организация: начини на предоставяне и новости в управлението им
  • Оптимизация на банковите процеси - управление на документооборота, електронни разплащания, рипортинг, управление на активи

  Дискусионна част:  Дигитализация и иновации - път към модерната финансова институция
  • Поглед към ИТ за ефективност и оптимизация в контекста на дигитализацията
  • Кои бизнес звена обхваща дигиталната трансформация и как организациите могат да се възползват от пълния й потенциал?
  • Дигитализацията - фронт офис или бек офис инициатива? Как да се избегнат "островите на иновация"?

СЕСИЯ 3.2 Дигиталният отпечатък върху хора, роли и модели

 • Презентационна част:
  • Промените, които налага дигитализацията в бизнес модела на банката
  • Лидерството и мястото му в дигиталната стратегия - ИТ, бизнесът или дигиталният лидер

  Дискусионна част: Стратегии за дигитализация на финансовите институции
  • Каква е успешната стратегия за дигитализация на финансите?
  • Как да се идентифицират лидерите на процеса по дигитализация? Необходим ли е Chief Digital Officer (CDO)?
  • Какви са основните инициативи за дигитална трансформация и как банките трябва да променят и адаптират своите бизнес модели?