Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Регистрация
 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 

1.1. За представители на финансови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, финансови брокери, лизингови къщи, платежни оператори и др. финансово-кредитни институции.


 

ОТСТЪПКА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
до 23 март 2017 г.

УЧАСТИЕ В ЦЯЛАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:  126 лв.
ПРИСЪСТВИЕ ЗА ОТДЕЛНА СЕСИЯ:         36 лв.

   
       

ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
след 23 март 2017 г.

УЧАСТИЕ В ЦЯЛАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:  156 лв.
ПРИСЪСТВИЕ ЗА ОТДЕЛНА СЕСИЯ:         48 лв.

       
1.2. За представители на компании извън изброените в т.1.1.       704 лв с ДДС
 
   

Таксата за участие се заплаща по банков път  

Ай Си Ти Медиа ЕООД
Разплащателна сметка: BG85 UNCR 7630 1077 5893 64
BIC код на Булбанк: UNCRBGSF


Забележки:

1. Посочените цени са за един участник и включват ДДС.
2. Можете да заявите участие в произволен брой сесии или за цялата конференция.
4. Всеки участник в конференцията при регистрацията може да заяви получаването на CPE сертификат издаден от ISACA – Sofia Chapter.  Сертификатът не се заплаща допълнително!


КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - 24 април 2017 г.

Тип на регистрацията
Избор на сесии
Форма за участие
Данни за фактура