Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

Шеста годишна кръгла маса
„ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност

С домакинството на:
Представителство на Европейската комисия в България, ул. Раковски 124, София
13 април 2017 г., 13:00 ч.


Организатори: ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Със съдействието на: Министерство на икономиката на Република България,
Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА)


През годините инициативата е организирана с традиционното съдействие на Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА)

Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИКТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. ИКТ секторът е силно експортно ориентиран, а в последните години недостигът на квалифицирани кадри се превръща в едно от основните предизвикателства. По време на кръглата маса ще бъдат дискутирани от една страна предизвикателствата пред ИТ бранша при износ на продукти и услуги, и от друга - привличането на чуждестранни висококвалифицирани ИТ специалисти като кадри в българските ИКТ компании.


Как протече събитието през 2016 г