Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Лектори
 • Теодор Седларски

  Теодор Седларски

  Министър на икономиката

  Теодор Седларски е бакалавър по стопанско управление и магистър по бизнес администрация/организационно развитие от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира „Нова институционална икономика” в Икономическия университет във Виена, Австрия, а през 2009 г. реализира научна специализация в рамките на докторантска програма „Организация и култура” в Университета за икономически, правни и социални науки в Санкт Гален, Швейцария. През 2009 г. придобива научна степен „доктор по икономика в СУ „Св. Климент Охридски”.От 2005 г. работи в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекции по икономически теории, икономика на труда, макроикономика и микроикономика. Съпредседател е на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ „Св. Климент Охридски” и ръководи Центъра за икономически теории и стопански политики към СУ. От 2015 г. е декан на Стопанския факултет на Софийския университет. Назначен е за служебен министър на икономиката на 27.01.2017 г. с указ на президента Румен Радев.

 • Любомир Ганчев

  Любомир Ганчев

  Заместник-министър

  Министерство на икономиката

  Любомир Ганчев е магистър по международни икономически отношения от УНСС, има две бакалавърски степени – по финанси от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и по „Икономика на кооперациите“ от УНСС.  В периода 2007 г. – 2012 г. е бил експерт по финансов мониторинг в ОП „Конкурентоспособност“. От началото на 2012 г. до юни 2013 г. е работил в Администрацията на Министерски съвет като главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти, а след това е назначен за съветник на Министъра на икономиката и енергетиката с ресор ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Бил е член на Съвета на директорите на „Джереми България“ ЕАД. Участвал е в изготвянето на Национална стратегия за защита на интелектуалната собственост, като външен експерт в Световната организация по интелектуална собственост (WIPO).

 • Стамен Кочков

  Стамен Кочков

  Председател на УС на БАСКОМ, Вицепрезидент SAP Labs България

  Стамен Кочков отговаря за глобалната поддръжка на значителна част от продуктите на SAP. От май 2014 г. е председател на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ.Стамен Кочков има повече от 15 години опит в софтуерното производство. Заемал е технически длъжности в български и чуждестранни софтуерни компании. През 2004 г. се присъединява към екипа на SAP Labs България, където участва активно в разработката и производството на редица иновативни продукти.Стамен Кочков е завършил „Информатика“ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и Executive MBA към University of Sheffield.

 • Стамен Янев

  Стамен Янев

  Изпълнителен директор

  Българска агенция за инвестиции

  Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции от януари 2015г. Той е юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Професионалният му път преминава през големите международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света.Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Стамен Янев е специализирал европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College в Лондон, European University Institute във Флоренция. Г-н Янев е член на Софийската адвокатска колегия и главен асистент в Института за държавата и правото при БАН, секция по публично-правни науки.

 • Мариета Захариева

  Мариета Захариева

  Изпълнителен директор

  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

  Мариета Захариева има над десетгодишен управленски, маркетинг и административен опит в сферата на международните икономически отношения и бизнеса.Завършила е Колеж по „Бизнес и финанси“ към 2-ро СОУ „Академик Емилиян Станев“. Има бакалавърска степен по специалност „Финанси“ и магистърска степен по специалност „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство в София, както и по специалност „Финанси“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ в Свищов.Работила е на ръководни позиции в Първа инвестиционна банка и в Банка ДСК. Заемала е поста на изпълнителен директор на Асоциацията на българските износители. Има пет години академичен опит като преподавател в Нов български университет и в Международно висше бизнес училище – Ботевград.Участвала е в реализирането на редица европейски проекти и инициативи за подпомагане и насърчаване на бизнеса.От 16.02.2015 г. оглавява Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

 • Стоян Боев

  Стоян Боев

  Заместник-председател на УС на БАИТ, управител на Интерконсулт България

  Интерконсулт България ООД

  Стоян Боев е Член на борда на DIGITALEUROPE, Член на Digital Advisory Council (DAC), Заместник председател на УС на БАИТ и Управител на ICB – ИнтерКонсулт България. • Олег Маринов

  Олег Маринов

  Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в град Хошимин, Виетнам

  Посолство на Република България във Виетнам

  Олег Маринов e Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин към Посолството на Република България във Виетнам, с акредитация и в Лаос, Мианмар, Филипините и Камбоджа. Магистър е по международни икономически отношения от УНСС. Работил е в Министерството на външните работи, в Министерството на икономиката, в агенция към Министерския съвет, в държавни и частни фирми. Има богат опит в областта на международната търговия, международните дипломатически и икономически отношения.

 • Антоний Переновски

  Антоний Переновски

  Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) при Посолството на Република България в Киев, Украйна

  Антоний Переновски е завършил „Международни икономически отношения“ в Стопанската академия „Д.А.Ценов“ в Свищов, с образователно-квалификационна степен – магистър.Работил е като сътрудник на германския консорциум „DSD/RWE“ в България, осъществявал проект по рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 3“.В периода 2012 г. - 2013 г. г-н Переновски е търговско-икономически съветник в СТИВ при българското посолство в Москва, Руска Федерация.От октомври 2016 г. г-н Переновски е ръководител на СТИВ при Посолството на Република България в Киев, Украйна. 

 • Димитър Недков

  Димитър Недков

  Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в град Анкара, Турция

  От лятото на 2015 г. Димитър Недков е ръководител на Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Анкара, Турция за втори мандат. Като референт за Турция в Министерство на икономиката, в периода 2008 –2012 г. работи като търговско-икономически съветник в гр. Анкара. След завръщането си в България отново е референт за Турция в Министерство наикономиката в периода 2012 – 2015 г. Завършил е специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС и „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и магистратура „Право на ЕС“ в СУ „Климент Охридски“.  

   

   

 • Виктория Лазова

  Виктория Лазова

  Оперативен директор

  ICT Media

 • Юлиян Михов

  Юлиян Михов

  Директор Бизнес развитие Югоизточна Европа

  ПрайсуотърхаусКупърс

  Юлиян Михов е директор Бизнес развитие Югоизточна Европа в ПрайсуотърхаусКупърс. Г-н Михов има повече от 20 години опит като правен и данъчен консултант на чуждестранни инвеститори и големи местни компании от различни индустрии (включително ИТ и BPO) в България и други страни в Югоизточна Европа. Почти цялата му професионална кариера е свързана с консултантски компании от т.нар. Голяма Четворка в България, Холандия и Великобритания. Последната му позиция преди поемането на този пост е директор Бизнес Развитие в Ърнст и Янг България. Член е на Управителния съвет на Британо-българската бизнес асоциация. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е международно данъчно планиране в Холандия.

 • Деница Николова

  Деница Николова

  Управляващ партньор

  ИЮ Консулт ООД

  Деница Николова е консултант управление на проекти финансирани от международни донорски програми, включително от фондовете на ЕС. Завършила е магистратура "Туризъм"  в СУ "Св. Климент Охридски" и "Управление на международни проекти" в УНСС. Има 13-годишен опит в разработване, управление и консултиране на инвестиционни проекти и на проекти в областта на образование, заетост, подобряване услугите на публичната администрация, изготвяне на планове за местно и регионално развитие, подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми и др. В практиката си има повече от 100 успешно реализирани проекти в различни области, финансирани структурните фондове на ЕС и др. донорски програми. Вице-президент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие и Член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми;   Член на Постоянна работна група за диалог с бизнеса по ОП Конкурентноспособнзост към МИЕТ, Член на Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.

 • Пламен Цеков

  Пламен Цеков

  Пламен Цеков, член на Борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация и изпълнителен директор на ScaleFocus

  ScaleFocus

  Пламен Цеков е с над 15 години опит в ИТ индустрията и позиционирането на българския талант на високо-конкурентния международен пазар на софтуерни и аутсорсинг услуги. Под негово ръководство е ScaleFocus, една от най-бързо растящите български софтуерни компании. С кратка двугодишна история, силен мениджърски екип и близо 100 висококвалифицирани специалисти, компанията се превърна в добре разпознаваема организация, заради способността й да предоставя на клиентите си отлично ниво на услуги и висока добавена стойност. Компанията се фокусира върху развойна дейност и нишови софтуерни и консултантски услуги, изискващи силно профилирана техническа и бизнес експертиза, с клиенти от Северна Америка, Европа и Близкия Изток, в телеком, ИТ, застрахователната и финансова сфера.