Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Начало

16-а международна конференция InfoSec & Data Storage
„Колаборацията в основата на опазването на критичните данни“
28 - 29 септември 2017 г., София Хотел Балкан

Организатор: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter


Развитието на ИКТ промени характера на съвременното общество. Интернет вече е мястото, където се концентрира критичната инфраструктура и услуги на държавните организации и бизнеса. Влиянието на технологиите върху обществения, социалния, икономическия и културен живот стремглаво се засилва, а това води до нови еволюирали и трудни за прихващане заплахи. Инструментите за защита са различни, но много важно е как е организирана системата на една организация и какви са възможностите тя да бъде защитена.

През юли 2016 г. Министерският съвет на Р. България прие Национална стратегия за кибер сигурност, а в края на октомври бе подписан нов меморандум за сътрудничество с НАТО в областта на кибер отбраната, който формализира процеса по споделяне на информация и оказване на експертна помощ. Чрез съвместни усилия на държавните органи с професионалните среди, академичната общност и бизнеса, и в диалог с потребителите, България може да постигне завидно ниво на кибер защита. Рискове към информацията винаги е имало и винаги ще има, но опазването й трябва да се превърне в основен принцип на всяка организация. Публично-частното партньорство е механизмът, чрез който всички заинтересовани лица могат да се включат активно – взаимодействието между всички представители на общество, държава, граждани, бизнес и академични среди.

Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката:

  • Директори и мениджъри "Информационна сигурност";
  • Мениджъри “Управление на риска”;
  • Мениджъри „Инфраструктура“;
  • Системни архитекти;
  • Инженери по сигурността;
  • ИТ мениджъри;
  • ИТ одитори;
  • Одитори по информационна сигурност;
  • Консултанти и др.Как протече събитието през 2016 г:
http://events.idg.bg/bg/2016/security//video


Технологичен партньор на конференцията: