Меню:
Назад към
EVENTS.IDG.BG
Предварителна програма
28 септември 2017

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 10:00 Официално откриване

СЕСИЯ 1. Сътрудничеството – основа в опазването на критичните данни

  • Информационната сигурност на европейско и национално ниво
  • Нормативна рамка за защита на информационната среда. Изисквания, налагани от регламента GDRP
  • Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи чрез Директива (EС) 2016/1148
  • Колаборацията в основата на защитената информационна среда – взаимодействие между държава, бизнес и потребител. Чуждият пример

Кафе пауза

СЕСИЯ 2.1. Киберсигурност – на „лов“ за уязвимости

  • Киберпрестъпността с неподозирани мащаби за потребителите и бизнеса през 2017 г.
  • Изграждане на стратегия за киберсигурност в една организация и обезпечаване на бизнеса
  • Машинно обучение и изкуствен интелект за борба срещу измамите
  • Как да предпазим служителите от social engineering атаки
  • Сигурни начини за автентикация в Интернет
  • Възможности и решения на защитата срещу неоторизиран достъп
  • Уязвимости при използване на метода BYOD

СЕСИЯ 2.2. Сигурност и съхранение на данните според нуждите на организацията

  • Контрол и обезпечаване на сигурността при мобилни устройства
  • Уязвимости при мобилните приложения
  • IoT - сигурна service-oriented архитектура. Рискове при свързаните Интернет устройства
  • Защита на информацията при мобилни приложения за електронни разплащания
  • Съвременният дейтацентър или съхранение на данните в облака - мит или реалност е предизвикателството със защита на информацията

Обяд

СЕСИЯ 3.1. Управление на риска чрез подходящи технологични мерки

  • Управление на риска – как да се откажем от илюзиите за бизнес среда без риск. Оценка, контрол и минимизиране на риска
  • Рискът от пропуски в защитата на големите данни
  • Практически аспекти в отговор на изискванията на Европейската обща регулация за защита на данните – GDPR
  • Оценка на пропуски в сигурността чрез т.нар. „Penetration Testing“
  • „Хигиенни навици“ за защита и превенция срещу заплахи. Инвестиция в технологии или в обучение на специалисти?

СЕСИЯ 3.2. Информационната сигурност „топ“ или „стоп“ фактор за Industry 4.0

  • Комплексна архитектура за многослойна защита от вирусни заплахи
  • Криптовирусите с промяна на посоката от крайните потребители към критични бизнес инфраструктури и големи корпорации
  • Ransomware – да платим, или да изгубим информацията
  • DDos атаки през 2017 – поредната заплаха или подценявани ли са те и мощно оръжие ли са днес
  • Опазване на чувствителната информация чрез откриване на „ботнети“
  • Фишингът – размери на щетите и контрамерки

Закриване на ДЕН 1

29 септември 2017

8:30 – 9:00 Регистрация

СЕСИЯ 1. Сигурност в съвременните инфраструктури

  • Високо ниво на контролиране на достъпа чрез подходящи технологични системи
  • Поглед зад традиционните рамки на мрежовата сигурност
  • Мрежи за пренос на данни – как да се справим с уязвимостите
  • Инфраструктурата като услуга - предизвикателства
  • Висока степен на резервираност в дейтацентъра

Кафе пауза

СЕСИЯ 2. Интелигентна информационна сигурност

  • Силни инструменти и защитни стени срещу съвремнни кибер заплахи
  • Превенция от загуба на критични за бизнеса данни (DLP)
  • Защита на крайните устройства от кибератаки
  • Защита на корпоративната облачна среда като бизнес приоритет
  • Осигуряване на сигурност на клиентската информация – сигурност и защита на личните данни

Обяд

Дискусия: Общият регламент на ЕК за защита на личните данни (GDPR) – как да отговорим на изискванията

  • Изискванията на регламента GDPR – започнаха ли бизнесът и администрацията да се подготвят, за да отговорят на тези изисквания
  • Анализ нивото на защита и ифнормационна сигурност в една организация и отговаря ли то на изискванията на регламента
  • Човешкият фактор – обучение на служителите и повишаване осведомеността им за покриване изискванията на регламента
  • Data Privacy Officer (DPO) – новата длъжност в организацията или DPO като услуга?
  • Изисквания на регламента към бизнесите, опериращи и на международно ниво

Закриване на ДЕН 2