Събития » За нас

Повече от 15 години ICT Media организира най-престижните форуми и конференции с фокус върху прилагането на информационните технологии във всички бизнес сегменти на икономиката. Специализираните B2B събития през годините се утвърдиха като място за споделяне на опит, създаване на бизнес контакти и генериране на нови идеи.

Всяко събитие адресира предизвикателствата, новостите и добрите практики от България и чужбина относно приложението на информационните и комуникационните технологии в бизнеса и държавната администрация.

Лекторите са уважавани и опитни топ мениджъри, експерти и консултанти от бизнеса и ИТ индустрията в България и чужбина.

Аудиторията на всяко събитие се състои от директори и мениджъри, вземащи решения за бизнеса и отговорни за внедряването на нови технологии в компаниите си. Събитията на ICT Media отговарят напълно на техните очаквания, като представят най-новите тенденции, технологии и практики, които те могат да приложат в бизнеса си.

КОНТАКТИ

За допълнителна информация за предстоящи събития:

email: idg_events@idg.bg
тел.: 02 / 400 11 21
мобилен: +359 885 905 266

За спонсорства и партньорства:

email: sales@idg.bg
тел.: 02 / 400 10 92
мобилен:  +359 888 499 004