Събития » Станете партньор

Най-прекият път до Вашите клиенти е като ги срещнете лично. На всяко събитие на ICT Media Вие имате тази възможност. Изберете форум, чиято аудитория отговаря на изискванията Ви, и се консултирайте с търговския екип на ICT Media. Възможностите да направите впечатление и да извлечете ползи за своя бизнес са многобройни. 

КОНТАКТИ

За допълнителна информация за предстоящи събития:

e-mail: idg_events@idg.bg
тел.: 02 / 400 11 21

За спонсорство и партньорство:

e-mail: sales@idg.bg
тел.: 02 / 400 10 89